17  TEMMUZ 2001   1. SAYI
24   TEMMUZ 2001  2. SAYI  İZLEYİN

Ana Sayfa

Neden İnadına Haberler Makaleler Sosyalizm Tartışma Katkıda Bulunanlar

Durum ve Görünüm
...

Erol TOY
Ülkemizin durumu kötü. Eğitim hurafeye dayalı. Savunma düşmanı yurtiçinde arıyor.>>>

 

Yeni Bir Medya Devi: MSF
Uğur CANKOÇAK

Fona devredilen medya kuruluşları dikkatle incelenmeli ve gerekiyorsa kapatılmalıdır.>>>

Ufukta Teknokrat Hükümet mi Var?
Uğur CANKOÇAK

Dünya Bankası, İMF ve iş çevreleri yeni bir oyun peşinde.

Tarım Kara Delik mi?
Abdullah Aysu

Kimilerine göre, tarıma verilen desteğin  bütçede büyük bir kara deliğe neden oluşturduğu söylenmektedir. Aslında Ziraat Bankası'nın tarıma verdiği destek üretici çiftçiye değil, sanayiciye gitmektedir.>>>

 

KAMUOYUNA
MAİ KARŞITLARI

Kapitalist sistemin eşitsiz gelişim yasası temelinde yoksul ve geri bıraktırılmış ülkelerin halkları için esas olan, sömürünün olmayacağı farklı bir sistem için, "yoksul veya zengin ülke" illizyonunu bir tarafa bırakarak tüm dünya emekçileriyle dayanışma içinde bulunmaktır. G8'lerin Cenova Zirvesi bu çerçevede değerlendirilmeli ve yapılacak protestolar doğrudan kapitalist sisteme karşı ve onun teşhirine yönelik olmalıdır. MALUMU İLAM YETMEZ,
MALUMU DEĞİŞTİRMEK GEREKİR!

Editör'den

Dünyanın hali malum, Türkiye'nin hali malum, Sosyalist Solun hali malum.

Dünyanın halinden, Türkiye'nin halinden, Sosyalist Solun halinden rahatsız olan, bu gidişe dur demek gerektiğine inanan birkaç arkadaş, bir internet gazetesi çıkartmaya karar verdik.

Elbette Donkişot değiliz.

Ama, çorbada tuzumuzun bulunması da önemli değil mi?

Sosyalizmin işçi sınıfının ideolojisi olduğunun bilincindeyiz. İşçi 
sınıfının demokratik öncülüğünde tüm emekçi sınıf ve tabakaların örgütlenerek verecekleri mücadele sonucu kapitalizmi tarih sahnesinden silerek sosyalizme ulaşacağını ve bunun gerçekleşmesi için de bütün olanaklarımızı zorlamamız gerektiğini biliyoruz.

Bu gerekçeyle, toplumun dinamik unsurlarının ilgi alanını, onlara gerçekleri sunarak, olayları yorumlayarak, bilgilendirerek sosyalizm doğrultusunda genişletmeyi öncelikli hedefimiz olarak çizdik.

Yapabileceklerimizin sınırları içerisinde Türkiye'deki Sosyalist Solu mekan ve zaman kargaşasından arıtmaya çalışmayı da koyduk. Günümüzün dünyasında  marksistlerin tartışma konularını gazetemizde bulacak olan sosyalistlerimizin kendi aralarında tartıştıkları (!) konularla kıyaslama olanağının çok işe yarayacağını düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye'deki sosyalist solun, ülkemizin kendilerine özgü sorunlarına kendine özgü çözümler bulmasını sağlamaya yardımcı olmak gibi bir görevimizin de olduğuna inanıyoruz.

Günümüzün çözümünü ararken Marks'ın şu seçilmiş sözünü öne çıkartmak istiyoruz:
 "Ama tarih bizi de haksız çıkardı, bizim o zamanki görüşümüzün bir yanılgı olduğunu ortaya koydu. Hatta daha da ileri gitti; yalnız bizim o zaman ki yanılgımızı savurmakla kalmadı, porleteryanın içinde dövüşmek zorunda olduğu koşulları da alt üst etti"


İlk gerçeğimiz, bu noktanın en genç ve dinamik kişilerle tartışmasını en açık yürekle yapabilmek, gene bu kesimlerle kuracağımızı umduğumuz iletişimi ve sonuçlarını, hiç bir sansür ve oto sansür kabul etmeksizin daha geniş kitlenin kullanımına sunabilmektir. Globalizmin genç kesime yaptığı dayatmalar ve kültürel hegemonyanın kırılabilmesinin, onlarla sosyalizmin  kültür, sanat, örgüt sorunlarının alabildiğine ve özgürce tartışabilmeden geçtiğine inanıyoruz. Özgür ve aydın olabilmenin ilk koşulunun alabildiğine tartışarak varılabilecek noktalar olduğunun altını çizmemiz gerektiğine ve bu söylemin hayata geçirilmesi için bütün koşullarımızı zorlamamız gerektiğine inanıyoruz. Sosyalizmin, sadece bir üretim araçları mülkiyeti sorunu olmadığına aynı zamanda insanla ilişkili her şeyi kapsadığına ve insana yönelik her türlü yapılanmanın sosyalizmin ilgi alanına girdiğini bu dinamik kesimlerle paylaşmamız gerektiğine inanıyoruz.

Marksizmin tüm olanaklarını genç ve dinamik unsurlarla paylaşymak, bu açıdan bazı gerekçelerinde açıklanması ve tartışılması, sosyalizme yakıştırılan "renksiz,kokusuz, bürokrat" yaftalarını sarsmak istiyoruz. Kısaca tüm toplumu özgürleştirmenin kişiyi de özgürleştirmekten  geçtiğinin ve bunun marksizmin vazgeçilmez mirengi noktası olduğunu, kısaca "sosyalizm öldü" yutturmacasına karşı sosyalizmin "ne olmadığını" tartışmak ve  yaygınlaştırmak istiyoruz.

İnternet gazetemizin adını İNADINA koyduk.

Üç bölüm olarak düşündüğümüz gazetenin haber bölümünde dünya ve Türkiye'den haberleri vermeye çalışırken, bunları değerlendirecek makaleler bölümünde de sosyalist yazarlarımıza  genmiş yer açmayı hedefliyoruz. Öte yandan hepimizin başında yer olan "oto sansür"den de kendimizi bu açılımla kurtarmayı amaçlıyoruz. O nedenle ne söyleyeceksek en açık biçimde söylenmesini savunuyor ve bunların olduğu gibi yayınlanmasını, hatta deyim yerindeyse "yüksek sesle düşünen" bir gazete olmayı amaçlıyoruz.

Kimsenin kimseye bir şey söylemeye kalkmadığını ama düşüncesini özgürce ifade edebildiği bir gazete, çok mu romantik dersiniz?

 


Üst Kurullar Kimin İçin Önemli...

Oğuz OYAN
Prof. Dr. A.Ü. SBF
"Yeniden yapılandırma kurulu" üyelerini Dünya Bankası uzmanları seçip görevlendiriyor. Ücretini de Dolar üzerinden >>

Yolsuzluk Yetmez
Kara Para Çok Önemlidir...

Alev ATEŞ
Paranın mübadele aracı olmaktan çıkıp, kendisinin  mübadele konusu olması aşamasından sonra>>>

Yeni Dünyanın Tanrıları...
Halil NEBİLER

Yeni dünya düzeninde üretim en alt düzeye indirilir. Finans kapitalin belirlediği kredi faizleriyle ne sanayide, ne tarımda, ne de ticarette is yapıp para kazanma olanağı kalmaz. >>>

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KARARI 
NE İŞE YARAR?
 


Halil NEBİLER
AİHM kararına göre, mahkemenin Altay'ın davasını yeniden görmesi, AİHM kriterlerine göre adil olmayan yargıyı adil biçimde tekrarlaması ve büyük olasılıkla Altay'ın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası, AİHM kararını bir iade-i muhakeme nedeni olarak kabul etmiyor.  >>>>