Ana Sayfa

Neden İnadına Haberler Makaleler Sosyalizm Tartışma Katkıda Bulunanlar

 

YENİ BİR MEDYA DEVİ : MSF

Uğur CANKOÇAK

Beş banka daha mevduat sigorta fonuna devredildi. Bayındır bank, EGS bank,Kentbank , Tarişbank ve Site bank' a Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca 10.07.2001 tarihinde el kondu.
Daha önce BDDK tarafından el konulmuş olan bankalara bu beş banka da eklenince bankaların sahip/hissedar olduğu medya kuruluşları da mevduat sigorta fonuna devredilmiş oldu. 

Bunlar, Medya Holding,1 Numara yayıncılık.ATV,Sabah Yayıncılık,Pazarlama,Kitapçılık,Birleşik Basım Dağıtım,Gelişim Sabah Yayıncılık, Kiss FM,Radio Spor,Şık FM,Cine 5,Playboy,Süper Sport,Maxi,Batı Karadeniz Radyo-TV,Kutyay Radyo-TV,Medya İletişim,Mepaş,İnteraktif,Show Basın,CTV,Kent TV, BRT şimdi FON'un malı.Yani tüm bu kuruluşların mali,idari yönetimi,yetki ve sorumluluğu FON'a ait. Bildiğiniz gibi,Mevduat Sigorta Fonu yasayla kurulmuş bir devlet kuruluşudur.
Şimdiye kadar iki saptama yaptık:1-Oldukça fazla sayıda medya kuruluşu FON'un malı oldu.2- Fon bir devlet kuruluşudur.
Dünya Bankası,İMF ve 57'nci hükümetin son zamanlardaki ısrarla üzerinde durdukları konu nedir?. Zarar eden şirket, banka, kuruluş vs. kapatılmalıdır. El konulan bankaların gerekçesi de aslında bu, yani zarar
etmeleri. BDDK'ya göre bu bankaların içleri boşaltılmış ya da sermayeleri yeterli değil. Zarar etme  mantığını sürdürürsek FON malı olmuş olan bu medya kuruluşlarını teker teker inceleyip:
a)zarar ediyorsa,
b)sermayesi yetersizse 
kapatılması gerekir.
Orta okul öğrencileri bile gazetelerin satış gelirleriyle, giderlerini karşılamalarının olanaksız olduğunu biliyor. 
Radyo ve TV'lerin de reklam gelirleriyle giderlerini karşılayamadığı biliniyor.
Medyanın çok büyük çoğunluğunun asıl görevinin, kamu oyunu uyuşturmak ve yönlendirmek olduğu üzerine de ciltlerce makale/kitap yazıldı.
FON'un yapacağı küçük bir incelemede, içi boşaltılan bankaların paralarının önemli bir kısmının medyaya aktarıldığı görülecektir.Yani, FON'daki medyanın suyu içleri boşaltılan bankalar değirmeninden
gelmektedir. Ayrıca, hemen tümü milyar dolarlara varan rakkamlarda dış borç almışlar ve bunlar henüz ödenmemiştir.
Şimdi ne olacaktır? Yukardan beri anlattıklarımız bu medya kuruluşlarının büyük çoğunluğunun kapatılması gerektiğini ortaya çıkarıyor.
Devlet gibi devlet, çizdiği doğrultuyu (yanlış ya da doğru farketmez) aldığı kararları uygulayan devlettir.
Ama bizim devlette her zaman komiklikler olur. Bakarsınız bu yeni medya devi her zamanki görevine bir de BDDK ve MSF'un borazanlığını eklemiş, yoluna devam ediyor...
Eğer böyle olursa, medya yıldızlarının ücretleri nasıl ödenecek.Öyle ya o milyon dolarlarla transfer olan, ücretlerini de dolar üzerinden alan büyük 
(! ) gazetecilerin resmi kayıtlardaki ücretleri SSK'nın
tavan ücretinden fazla değildir. 
Bu yıldızlar resmi kayıtlardaki bir aylık ücretleriyle bir gece bile geçiremezler.
Özal döneminden beri şirazesinden çıkmış olan MEDYA sorununun çözümüne bir fırsat diye algılanmalıdır FON'un medya patronluğu.