... 18  EYLÜL SALI  11.  SAYIYI İZLEYİN

  Sayı: 10                                          Ana Sayfa                                      11 Eylül 2001
...........

                                                                                         a p a ç ı k
Zemin, Zaman ve Ufuk

Erol TOY

Şeamet tellallığı boşuna.

Ne Türkiye... Ne dünya battı. Ne ekmeğinin bir lokma azalmasıyla emekçi sınıflar iflâs etti.

Öyleyse bu gümbürtü ne ?
Yere göğe sığmayan küresel kapitalizmin pili bitti. Sağ ideolojinin çaresi tükendi. 

Delil mi ?
Hal ve gidişten anlayana çok !.. 
En tazesi, dünyaya nizâmat veren anlı şanlı kapitalistlerin, birleşme yarışında tıknefes olması.

Galiba bize yanlış öğretildi.
Hani bilime göre kapitalizmin doğası, sömürerek semirme... Sosyalizminki paylaşarak büyümeydi ? Hani bireycilikle, toplumculuğun uzlaşmaz çelişkisi bundan kaynaklanıyordu ?

N'oldu da, çelişkinin çelişkisi bileşti ?
Yüz yıllardır kapitalizmin her derdine bin ilâç sunan akıldaneler nerdesiniz ? 
Hani üfürüğünüz... Yakınız... Hapınız ?
Artık hiç biri kâr etmiyor mu ?

Eee !.. Rüzgâr eken fırtına biçmeye koşulu. 

İster çağdaş kapitalistlerin kör iştahı deyin.. İster birikimin yetersizliği. İkinci Paylaşım Savaşı kapitalizm köprüsünün altından çok su akıttı.
Sadece 100 milyona yakın insan yitmedi. Ülkeler yandı, yıkıldı, varlıklarına el kondu. 1945 dünyasının üç kıt'ası, (Avrupa, Asya, Afrika,) iki ülke (İsviçre, Türkiye) dışında örene döndü.
Onarım, gelişme ve kalkınma para ister. 
Savaş sonrası para da yalnız Amerikalılarda vardı. Başı onların büyükleri çekti. Hisse karşılığı devşirdikleri milyar dolarları işgaldeki ülkelere yatırdılar. Yetmedi yeni hisse sattılar. 

1965'te bile ABD ekonomisinin yüzde 68'i, 12 ailenin özel mülkiyetindeydi. 2000'de yüzde 97'si ABD halkının malı.
Şu kavanoz dipli dünyanın çağdaş efendisi yapar da, işgali... Hafifletelim, şemsiyesi altındaki eski kapitalistler geri kalır mı ? 
Onlarda da Amerikalıdan artanın, (Alman, İngiliz, İtalyan ve Japon ekonomisinin yüzde 65... Fransa'nın 35'i ABD şirketlerinindir. NATO onun için kurulmuş.. ABD ordusunun yarısından fazlası oralarda konuşlanmıştır.) yüzde 90'ı halkın elinde.

Yâni nerdeyse kapitalin tümü toplumsallaştı Gelişmiş toplumlar azbiraz kapitalistleşti.
Kapitalizm keşişlerini ya tarihin sonuna dayayan... Ya dut yemiş bülbüle çeviren sol rüzgârların aslı bu !.. 
Çok değil, 20 yıl öncesine bir bakın. 
Gelişmiş kapitalist ülke çalışanları ücretleri bir puan düşse çatır çatır grev yapardı değil mi ? 
Şimdi, elinde hisse senediyle çatır çatır kâr hesabı yapıyor. Ve kârı bir puan düşünce yasa... Sözleşme, altın pay engeliyle şirket yönetimine dokunamıyor... Ama, oyuyla iktidarı değiştiriyor.
Henüz devrimi biftekle karıştıranların umup beklediği gibi değil. Ama pek güzel yapıyor. 

O onların işi... 
Gelelim değirmene.
Siz alışkanlık gereği, burjuva sınıfı demeyi sürdürün. Ama aslında, kapitalizmin veled-i zinası olduğu halde... Siyasal iradenin dayattığı karma ekokonomi-politiğinhas evlâdı sayılan.Düne kadar gak deyince halkın birikimi... Guk deyince devlet olanağı sunulan anlı şanlı anka kuşlarımıza. 
" Bak şimdi küreselleşme dönemi... Her kış gelir korkusuyla sos diyeni salçaya çevirdiğimiz komünizm çöktü.Birbiri ardına bağımsız devletler kuruldu. Çoğunun halkıyla ya soydaş ya dindaşız. 
Hammadde kaynaklarımıza dayalı giyim, besin ve metal endüstrimiz rekabete dayanıklı...
Yetişkin insan gücümüz hizmet ve tekniğin her alanında rakipleriyle yarışacak düzeyde. 
Üstelik yeni kaynaklar sağlamak için GAP gibi büyük yatırımlara girişildi. Önleme çabaları yatırımdan daha çok özveriyle hüsrâna uğratıldı. 
Hazır dünyanın yeri de açık pazara dönmüş. 
Hadi şimdi uç da bizi menzile ulaştıramasan bile yaklaştır, denince foyası meydana çıktı. 
Meğer Anka değil... Devekuşuymuşlar !.. 
Uçamıyor ama sunulanı yutuyor... Üstelik bekçisiz yabancı yatırımı olmadığı... Olamıyacağı için kendi etini doğrayıp, kendi yağında kavurarak gelişmeye koşulu bir toplumun kazanımını leş kargalarıyla paylaşıyorlarmış. 
Yarıdan çoğu 30 yaşın altında 70 milyonluk bir toplum... Başlangıç yıllarında 325 bin okur-yazar memur bulamazken, 7-8 milyon üniversite diploması vermiş bir Cumhuriyet... Anka görünen devekuşları uçamıyor diye çakılıp kalabilir mi ?

Yaşamak ödevse, sorunlar aşılacak.
Yâni ya savaşıp toplumun üretken gücünü kıracak. Ya yedi kat yerin altıyla, yedi kat göğün üstünde yeni hazineler bulacak. Ya da kuşu kesip kanadını takarak kendisi uçacaktır.

Bilmem daha da açmaya gerek var mı ?
Hangisini yaparsa yapsın, saçı bitmedik yetim hakkı yiyenin sonu görünmüştür. 
Artık sevgili güvenlik güçlerimizin fikir, düşünce, bilim ve sanat düşmanlığı yararsız !.. 
Dün önünde selâm durulan efendi, bileği kelepçeli... Gözüyaşlı kapıaltı-gözaltı, mahkeme-cezaevi dolaşmıyorsa, sıra bende mi diye, uykuyu haram eyleyecektir. 
Tablonun renginde eksiklik var mı ?
Yoksa, kusura bakmayın. Yazı uzadı. 
Ama ülkemizde henüz merkez sağla solun işi bitmedi. Bitince.. Önümüzdeki seçimden sonra yâni, sosyalizmin ufkunda görünen çok şey var. 
Tartışmayı haftaya erteleyelim mi ?


 

İ

N

A

D

I

N

A