.. 17 EYLÜL SALI  11.  SAYIYI İZLEYİN .

  Sayı: 10                                          Ana Sayfa                                     10 Eylül 2001

.

Yıldırım KAYA

6 Ekim 1995, Özgürlük ve Dayanışmanın kurulmadığı ama, kuruluşunda ciddi katkıları olan sosyalizme ve devrime inanan ve bu inancı Türkiye halkları için yaşatmaya çalışan Cenan Bıçakçı'nın aramızdan ayrıldığı gün oldu.

Özgürlük ve Dayanışma Partisine yeni katılan, sosyalizm mücadelesinde tarih bilincine erişmemiş bir çok arkadaşımız, Cenan Bıçakçı'yı tanıyamadı ya da hakkında yeterli bilgi sahibi olamadı.

ÖDP'nin kuruluş çalışmalarında yakından tanıma olanağı bulduğum Cenan Abiden çok şey öğrendiğimi ama öğrenimimi tamamlayamadığımı düşünüyorum. Geleceği birlikte kurmak için yola çıkmıştık. Kendisi Sosyalist Devrim Partisi Genel Başkanıydı. Ben de o dönem eğitim- Sen Genel Başkanıydım. Türkiye'nin değişik bölgelerini dolaşarak neden yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalışıyorduk.Kurulu olan bir partinin Genel Başkanı, yeni bir parti kurulması için yürüttüğü çalışma aslında bugünün tartışmalarına örnek olabilecek bir anlayışı bizim beynimize kazıyordu. Yaşadığı mücadele deneyimlerinden yola çıkarak, bir partide esas olanın inanç birliği, eylem birliği, mücadele birliği ve söylem birliği olması gerektiğini anlatırdı. Ayrıca GBK sürecinde tüzük ve program tartışması yaparak bu anlayışı yazılı hukuka dökmeye çalışmıştı. 

Tüzük ve program çalışmaları belirli bir noktaya geldiğinde, "artık partimizin doğumu yaklaştı, benim bir siyasi parti genel başkanı olarak bu çalışmalarımı yürütmem doğru olmaz" diyerek Sosyalist Devrim Partisinin genel kurulunu toplayarak partiyi kapatma kararı aldılar. Bu kararı şimdi Ankara il binası olan yerde (Cenan Bıçakçı Toplantı Salonu) hiç unutmayacağımız bir konuşma yaparak bizlere anlattı. Aslında Cenan abinin yapmış olduğu bu davranış sosyalist kültüre yeni bir şeyler katmıştır. (fakat biz bu anlayışı ÖDP'de istenildiği gibi hayata geçiremedik) O konuşmada bizlere şunu söylemişti: " Arkadaşlar, partimiz kurulacak, buna yürekten inanıyorum. Çok da başarılı olacak, ama ben bu süreci galiba göremeyeceğim. Sizler bu coşkuyu yaşamalısınız ve yaşatmalısınız" demişti. Söylediği gibi, partimiz onun istediği gibi olmasa da kuruldu ve bir coşku seli yaşandı. Bizler onun düşüncelerini ve dileğini de hayata geçirmek için bu coşkuyu yaşatmak için mücadelemizi sürdürüyoruz.

ÖDP'nin umut olmasını değil, ama umudu örgütlemesini ilke edinebilsek, kuruluş süreci öncesinde tartıştığımız, bilim kurullarını, köy meclislerini, mahalle meclislerini, bir üyenin mutlaka çalışma ve yaşama alanında bir meclis içerisinde aktif çalışma koşullarını hayata geçirebilsek, umudu kararlılığa, kararlılığı inanca, inancı devrime ve sosyalizme taşımak daha kolay olacaktır.

Cenan Bıçakçı, iç hayata dönük tartışmadan hoşlanmaz, kitlelerin sorunlarıyla buluşması ve çözümler üretmeyi savunan bir sosyalistti. ÖDP şimdi yeniden kendisini var eden ilkeleri hayata geçirerek Cenan Bıçakçıları yaşatma kararlılığındadır. 

Ekim ayında aramızdan ayrılan Cenan Bıçakçı'yı düşünceleriyle yaşatmak, ÖD'yi 2001 Ekim'inde yeniden kurmaktır. 

Güleryüzlü, sosyalist ve devrimci yoldaşımız Cenan Bıçakçı ÖDP ile birlikte hep yaşayacak. 


İ

N

A

D

I

N

A