Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.
               K.MARKS

Ana Sayfa

Başvuru

Katkı

Arşiv

Linkler

E-Posta

 Sayı: 100

24 Haziran 2003   

...

Yayın Yönetmeni'nden
...


Çimdik
..

Erol TOY
Apaçık

...

Alev Ateş
Gene Rahatsızlık Verdi, Gene Özür Dilemiyor

Doğan T.KAYA
Özelleştirme ve Sosyal Devlet

Bir Okurdan...
Dr.Ergun GÖKNEL

 

 

MALUMU               İLAM YETMEZ, MALUMU DEĞİŞTİRMEK GEREKİR!.. Dünyanın hali               malum, Türkiye'nin hali malum, Sosyalist Solun hali malum.               Dünyanın halinden, Türkiye'nin halinden, Sosyalist Solun               halinden rahatsız olan, bu gidişe dur demek gerektiğine inanan               birkaç arkadaş, bir internet gazetesi çıkartmaya karar verdik.               Elbette Donkişot değiliz.  Ama, çorbada tuzumuzun               bulunması da önemli değil mi? Sosyalizmin işçi sınıfının               ideolojisi olduğunun bilincindeyiz. İşçi sınıfının               demokratik öncülüğünde tüm emekçi sınıf ve tabakaların               örgütlenerek verecekleri mücadele sonucu kapitalizmi tarih               sahnesinden silerek sosyalizme ulaşacağını ve bunun               gerçekleşmesi için de bütün olanaklarımızı zorlamamız               gerektiğini biliyoruz.  Bu gerekçeyle, toplumun dinamik               unsurlarının ilgi alanını, onlara gerçekleri sunarak,               olayları yorumlayarak, bilgilendirerek sosyalizm doğrultusunda               genişletmeyi öncelikli hedefimiz olarak çizdik.               Yapabileceklerimizin sınırları içerisinde Türkiye'deki               Sosyalist Solu mekan ve zaman kargaşasından arıtmaya               çalışmayı da koyduk. Günümüzün dünyasında                marksistlerin tartışma konularını gazetemizde bulacak olan               sosyalistlerimizin kendi aralarında tartıştıkları (!)               konularla kıyaslama olanağının çok işe yarayacağını               düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye'deki sosyalist solun, ülkemizin               kendilerine özgü sorunlarına kendine özgü çözümler               bulmasını sağlamaya yardımcı olmak gibi bir görevimizin de               olduğuna inanıyoruz. Günümüzün çözümünü ararken               Marks'ın şu seçilmiş sözünü öne çıkartmak istiyoruz:                "Ama tarih bizi de haksız çıkardı, bizim o zamanki               görüşümüzün bir yanılgı olduğunu ortaya koydu. Hatta daha               da ileri gitti; yalnız bizim o zaman ki yanılgımızı               savurmakla kalmadı, porleteryanın içinde dövüşmek zorunda               olduğu koşulları da alt üst etti". İlk gerçeğimiz, bu               noktanın en genç ve dinamik kişilerle tartışmasını en               açık yürekle yapabilmek, gene bu kesimlerle kuracağımızı               umduğumuz iletişimi ve sonuçlarını, hiç bir sansür ve oto               sansür kabul etmeksizin daha geniş kitlenin kullanımına               sunabilmektir. Globalizmin genç kesime yaptığı dayatmalar ve               kültürel hegemonyanın kırılabilmesinin, onlarla sosyalizmin                kültür, sanat, örgüt sorunlarının alabildiğine ve özgürce               tartışabilmeden geçtiğine inanıyoruz. Özgür ve aydın               olabilmenin ilk koşulunun alabildiğine tartışarak               varılabilecek noktalar olduğunun altını çizmemiz gerektiğine               ve bu söylemin hayata geçirilmesi için bütün               koşullarımızı zorlamamız gerektiğine inanıyoruz.               Sosyalizmin, sadece bir üretim araçları mülkiyeti sorunu               olmadığına aynı zamanda insanla ilişkili her şeyi               kapsadığına ve insana yönelik her türlü yapılanmanın               sosyalizmin ilgi alanına girdiğini bu dinamik kesimlerle               paylaşmamız gerektiğine inanıyoruz. Marksizmin tüm               olanaklarını genç ve dinamik unsurlarla paylaşmak, bu açıdan               bazı gerekçelerinde açıklanması ve tartışılması,               sosyalizme yakıştırılan "renksiz,kokusuz, bürokrat"               yaftalarını sarsmak istiyoruz. Kısaca tüm toplumu               özgürleştirmenin kişiyi de özgürleştirmekten                geçtiğinin ve bunun marksizmin vazgeçilmez mirengi noktası               olduğunu, kısaca "sosyalizm öldü" yutturmacasına               karşı sosyalizmin "ne olmadığını" tartışmak ve                yaygınlaştırmak istiyoruz.  İnternet gazetemizin adını               İNADINA koyduk. Üç bölüm olarak düşündüğümüz gazetenin               haber bölümünde dünya ve Türkiye'den haberleri vermeye               çalışırken, bunları değerlendirecek makaleler bölümünde               de sosyalist yazarlarımıza  genmiş yer açmayı               hedefliyoruz. Öte yandan hepimizin başında yer olan "oto               sansür"den de kendimizi bu açılımla kurtarmayı               amaçlıyoruz. O nedenle ne söyleyeceksek en açık biçimde               söylenmesini savunuyor ve bunların olduğu gibi               yayınlanmasını, hatta deyim yerindeyse "yüksek sesle               düşünen" bir gazete olmayı amaçlıyoruz. Kimsenin               kimseye bir şey söylemeye kalkmadığını ama düşüncesini               özgürce ifade edebildiği bir gazete, çok mu romantik dersiniz?

.

.

Türkkaya ATAÖV
İkiz Sözleşmeler

Emparyalizmden Küreselleşmeye
Jean BATOU

AETUC Kimin Temsilcisi? 
Özgür MÜFTÜOĞLU

Doğrudan Yabancı Yatırımlar...
Yasa Metni

Uğur CANKOÇAK
Bir Zamanlar...

Okur Mektupları
İsrafil YILDIZKAN


.

her salı inadına...her salı inadına.....her salı....

.