Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS


ULAŞILABİLİR YAŞAMLAR…

Hacer YILDIRIM

17 Ağustos  depreminin hemen ardından deprem bölgelerine giden gönüllüler, 125’km’lik Yalova –Adapazarı hattı boyunca evleri, işyerleri yıkılan, yakınlarını kaybeden umutları tükenenlerin acılarını dindirmek için çabaladılar.

Deprem bölgesindeki bu gönüllülerden bir kısmı, “Herkes için eşit ve ulaşılabilir yaşam” şiarı ile yola çıkarak Ulaşılabilir Yaşam Derneği’ni (UYD) kurdular.  UYD kurumsallaşmadan önce saha çalışmalarını Düzce’de sürdürdü. 2000 yılı sonlarında çalışma içinde yer alan bir grup gönüllü, çalışma yürüttükleri hedef grubunun da katılımı ile derneği kurdu. Ulaşılabilir  Yaşam Derneği yoksul ve yoksun bıraktırılmış insanların eşit ve etkin katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yoksulların sorunlarına yönelik çözüm geliştirebilme, hakları ve talepleri etrafında birleşmelerini teşvik ederek risk altında yer alan gruplar başta olmak üzere gelir düzeyi düşük, yoksul insanlar için destek ve gelişim programları yürütüyor.

Bu gruplar;

Küçük ölçekli toprak sahibi ya da topraksız köylüler

İşsiz ve veya dar gelirli insan toplulukları,

Engelliler,

Kadınlar,

Risk altındaki çocuklar,

Çeşitli biçimlerde doğal ya da teknolojik afet sonucu yaşam düzeyleri gerilemiş insan topluluklarından oluşuyor.

Dernekte  risk altındaki gruplar başta olmak üzere toplumsal duyarlılığın gelişmesi için gönüllülük temelinde katılımcı kişi ve gruplarla uzun vadede kalıcı model oluşturulacak çalışmalar geliştiriliyor. UYD,  toplumsal yaşam ilişkileri sonucunda eşitsiz şartlarla mücadele etmek durumunda kalanlarla  toplumsal koşulları geliştirme ve  dayanışma programları, Ekolojik ve sürdürülebilir tarım yöntemi ile kırsal kalkınma programları,

Risk altındaki gruplara yönelik rehabilitasyon programları,

Acil müdahale bekleyen gruplara yönelik psikolojik  ve sosyal destek programları geliştirip yürütüyor.

 Engelliler için Konut Projesi

 UYD, 12 Kasım 1999 depremi sonrasında Düzce Merkezi’nde yer alan prefabrik bir yapıda, dönemin ihtiyaçlarına uygun psikolojik, sosyal destek ve fizyoterapi rehabilitasyon programlarını yürüttü.  Program birinci yılını tamamladıktan sonra engelli insanların toplumla kaynaşmasına ve ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik  “toplum temelli rehabilitasyon” çalışmalarına yöneldi.

 Depremin etkilerinin halen yaşandığı Düzce’de engelliler için erişim olanaklarının sınırlı olmasından yola çıkarak UYD şimdi de engelliler için konut projesine başlayacak. Düzce’de yapılacak 25 konut ortak kullanım alanlarını (sosyal merkez, rehabilitasyon merkezi, spor alanları, kafeterya vs.) kapsayacak. Proje Türkiye için bir pilot proje ve engellilerin gereksinim duydukları erişilebilir yaşam çevresi oluşturma konusunda örnek olacak. Bu yeni yaklaşım yalnızca konut projesinin fiziksel gereklerini yerine getirmeyecek, ama aynı zamanda engellilere yönelik toplumsal tutum değişikliğine katkıda bulunacak yaratıcı toplumsal değerlerin oluşturulmasını sağlayacak.

UYD’nin bu konudaki yaklaşımı engelli insanları engelli olmayanlarla eşit haklara ve eşit sorumluluklara sahip yurttaşlar olarak ele almak anlamına geliyor.

sayfa başına dön