Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 


İŞTE TÜRKİYENİN ASIL GÜNDEMİ

HACER BOYACIOĞLU

Türk-İş'in 19. Genel Kurulu için hazırlanan çalışma raporunda; 1988 yılında 174 bin lira olan açlık sınırının 2003'te 446 milyon liraya yükseldiğine dikkat çekildi. Temmuz 2000'de 151 milyon lira olan açlık sınırının 3 yıl içinde 3 kat (446 milyon lira) arttığı hesaplandı.

Türk-İş 19. Genel Kurulu, dün yapılan seçimlerle sona erdi. Salih Kılıç 'ın tek aday olarak katıldığı ve genel başkan seçildiği genel kurulda, delegelere dağıtılan Türk-İş Çalışma Raporu'ndaki saptamalar dikkat çekti. Raporda özetle şu bilgiler yer aldı:

* Sıcak para için sağlanan elverişli ortam nedeniyle, mayıs-temmuz döneminde yabancıların hisse senedi ve tahvil- bono alım satımları 707 milyon dolar olurken; kısa vadeli dış borçlarda yıl başına göre 1 milyar 3.5 milyon dolarlık artış gerçekleşti.

* Sıcak paranın kazançlı olduğu dönemlerde kayıt dışından da sisteme döviz girişleri oluyor. Bu yıl da benzeri bir durum oldu ve ödemeler bilançosunun kaynağı belirsiz döviz girişleri olarak bilinen net hata ve noksan kalemi, ilk 7 ayda 2 milyar 87 milyon dolardan oluştu. Yani ekonomiye kayıt dışından bu tutarda döviz girişi gerçekleşti.

* Devletin büyüklüğünün gerçek ölçüsü olan reel kamu harcamalarının (faiz transferlerinden arındırılmış) milli gelir içindeki payı; 1999- 2002 döneminde yüzde 20'yi ancak buldu. Bu büyüklükler gösteriyor ki, iddiaların aksine devlet küçültülmekte.

* 1994'te yüzde 48.3 düzeyinde bulunan gelir ve servetten alınan vergilerin, vergi gelirleri içindeki payı 2003'te yüzde 32.3'e geriledi. Aynı dönemde, dolaylı vergilerin payı ise yüzde 51.7'den yüzde 67.5'e ulaştı.
* 1988'de aylık ortalama açlık sınırı cari fiyatlarla 174 bin lira, yoksulluk sınırı ise 530 bin lira olarak hesaplandı. Ağustos 2003 itibarıyla ise açlık sınırı 446 milyon 370 bin lira; yoksulluk sınırı 1 milyar 357 milyon lira olarak belirlendi.
* Temmuz 2000 itibarıyla açlık sınırı 151 milyon lirayken; bu tutar Temmuz 2003'te 446 milyon liraya (3 katlık artış) yükseldi. Anılan dönemde, net asgari ücret ise ancak 87 milyon liradan 226 milyon liraya yükselebildi.
* Kamu kesiminde ortalama çıplak ücret 1993 yılına göre kıyaslandığında yüzde 24.7 oranında geriledi. Aynı oran, özel kesimde ise yüzde 29.1 olarak gerçekleşti.
(Cumhuriyetten alınmıştır)

 

 

 
sayfa başına dön