Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

 

AB ÜZERİNDEN OYNANAN OYUN

Erol MANİSALI

Türkiye'de ''AB üzerinden oynanan bir oyun'' var. Oyunu oynayan taraflar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar.

- İçimizdeki ''gayri milli sermaye çevreleri'' , dışarıdaki ortakları ile soğuk savaşın bitiminden beri oynuyorlar.

- Türkiye'de Cumhuriyetten rahatsız olanlar, Mustafa Kemal Atatürk 'ü bir öcü gibi görenler de AB üzerinden oyunlarını oynuyorlar. AB üzerinden ne demek, AB'yi (ve ABD'yi) arkalarına alarak bu oyunu birlikte yürütüyorlar.

- Bu ilginç ''sarıklı-papyonlu koalisyonuna'' , Türkiye'nin bütünlüğüne karşı olan çevrelerin katılmasında yadırganacak hiçbir şey bulunmamalıdır.

- Oyunun en önemli aktörü ise AB'nin (ve Batı'nın) kendisi. Türkiye içinde uzun yıllardan beri oluşturamadığı koalisyonu ilk defa, soğuk savaş sonrasında elde etti. Askeri darbeler düzenleyerek, bürokrasiye sızarak sağlayamadığı olanakları ele geçirdiler. Gayri milli sermaye, köktendinci çevreler ve bölücüler AB (ve ABD) ile mutlak bir işbirliği sağladılar.

Türkiye'yi aslında bu koalisyon yönlendiriyor. 1990'lı yıllardaki, ''gayri milli sermaye-bölücü koalisyonuna'' , son 5-6 yıldır köktendinciler eklendi. AB (ve ABD), şimdi 'üç joker' ile oynuyorlar.

Aslında bu coğrafyada Avrupa ve ABD hep bu kartları kullandı. Dün Sovyetler Birliği'ne karşı kullanılan Yeşil Kuşak (ve köktendinciler) bugün Batı tarafından Cumhuriyet'e, Kemalizme ve Türkiye'nin bütünlüğüne karşı kullanılmaktadır. Din, siyaset, sermaye sarmalına sokulan Türkiye, bu koalisyon aracılığı ile soğuk savaş sonrasında, tam anlamı ile ''güdülmektedir'' .

Koalisyonun bütününü görmek

Din, siyaset, sermaye koalisyonu bir bütün halinde görülmelidir. Fatih Camii'nin avlusu ile gayri milli sermaye birleşik kapların parçalarıdır. Birleşme noktaları Bürksel-Washington hattıdır.

- Çokuluslu şirketlerin iç pazarı tekelleri altına almaları ile Fatih Camisi'ndeki manzaranın Cumhuriyeti ipoteği altına almaya çalışması bir bütünün parçalarıdır. Fatih Camii'nin avlusunu ''Doğu ve gericilik'' , gayri milli sermayeyi ''Batıcılık ve ilericilik'' olarak gördüğümüz içindir ki yıllardır bocalıyoruz. Eskiden İngiliz Muhipleri de aynı durumda değil miydi? Hem tarikat, hem de sermayeyi kullanıyorlardı.

- ikisi de gayri millidir.

- İkisi de Cumhuriyete ve Kemalizme karşıdır.

- İkisi de toplumsal (ve toplumcu) demokrasinin geliştirilmesine karşıdır.

- Ve ikisi de Batı emperyalizminin güdümündedir.

Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurarken sadece tekelleri değil, misyoner okullarını da kapattı. Çünkü misyoner okulları yalnız eğitim amacını gütmüyorlardı; Batı'nın iktisadi, siyasi ve dini çıkarlarının Türkiye üzerinde egemen olmasına ortam hazırlıyorlardı.

Türkiye'de aynı ortaklık bugün de kurulmuştur. Papyonla-sarıklı koalisyonu vardır. Biçimsel olarak birisi Doğu'yu diğeri Batı'yı temsil görüntüsü içindedir. Ancak her ikisi de Batı emperyalizminin denetimi altındadır.

Cumhuriyet, Kemalizm ve toplumsal demokrasi, karşılarına aldıkları ortak hedefleridir. Brüksel, Washington gayri milli sermaye çevreleri, sarıklılar Mustafa Kemal'i hiç sevmezler: Cumhuriyet sözcüğünden nefret ederler. Onlar için Türkiye'nin ulusal çıkarları yoktur: Tarikatların, etnik grupların, gayri milli sermayenin çıkarları esastır.

Papyon-sarık işbirliği

Cumhuriyet, Kemalizm, toplumsal demokrasi ne TBMM'deki bir resme, ne de yalnızca Fatih Camisi'nin avlusundaki görüntüye tepkidir. Bunlar kadar önemli olan, ''koalisyonun diğer ortakları da'' görülmelidir.

- Çünkü desteği (ve cesareti) verenler Brüksel'dir, Washington'dur.

- Onların uzantıları konumundaki gayri milli sermaye çevreleridir.

- Ve bunların hep birlikte destekledikleri siyasilerdir.

Bunları görmek ve anlamak yerine sadece sonuçlara tepki göstermek hiçbir işe yaramaz. Sivrisinekleri besleyen koskoca bataklık ortada dururken sinekleri tek tek yakalamak gibi.

Türkiye ya güçlerini ulusal cephede birleştirerek bataklığı kurutacak veya yavaş yavaş çökertilecektir.

AB üzerinden oyun oynayanlar sermaye, siyaset, din koalisyonunu örtmeye çalışan iç ve dış çevrelerdir.


     

 
sayfa başına dön