Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 


DİSK GENEL KURULU YAKLAŞIRKEN 

2000 yılında yapılan 11. DİSK Genel Kurulu’nda oluşan DİSK yönetimi, herhangi bir sendikal stratejiye sahip olmadığı için kısa bir süre içinde işlevsizleşmişti. Geçen 4 yıllık mücadele döneminde DİSK için bir durağanlık dönemi oldu. DİSK yönetimi ilerici toplumsal muhalefetin ortak ve yakıcı gereksinimlerine yanıt vermeye çalıştığı “Savaş Karşıtı Hareket”, 3 Kasım seçimlerine tüm ilerici güçlerin ortak müdahalesini sağlamak gibi girişimlerde etkili oldularsa da, hızla çözülen geleneksel sendikal hareketin krizini aşmaya yönünde etkili bir tutuma yönelemedi.

Genel-İş’in bitmek bilmeyen iç sorunları, Lastik-İş’e hakim olan MHP kliği, Birleşik Metal İş’in günü kurtarmaya çalışan bürokratik yönetimi, Tekstil yönetimini kilitleyen kirli iktidar kavgaları ve daha birinci yılı dolmadan Genel Sekreteri kaçıp giden DİSK üst yönetiminin ne yapacağını bilemez durumda oluşu DİSK’in etkili bir sendikal hareket merkezi olmasına imkan vermedi.

Bu tıkanıklığın aşılabilmesi için bir Olağanüstü Genel Kurula gidilmesi düşünüldüyse de yaklaşan genel seçimler ve sendikal alt yapının zayıflığı nedeniyle bu yöntemin de bir yarar getirmeyeceği düşünülerek vaz geçildi.

Böylece 12. DİSK Genel Kurulu’nun zamanında, yani 13 Şubat 2004’te yapılması kararlaştırıldı. Bağlı sendikalarında bu tarihten önce Genel Kurullarını yaparak delegasyonlarını saptamaları gerekiyordu.

Yaşanan ekonomik kriz, işten çıkartmaların ve önemli sayıda işyerlerinin kapanma tehlikesi, imzalanan toplu iş sözleşmelerine sahip çıkılamaması, yasal düzenlemeler karşısında üyelerin seferber edilememesi, yapılan eylemlerin yönetici ve kısmen temsilcilerle sınırlı kalması gibi nedenlerle şubelerde başlayan huzursuzluklarla birleşince sendikaların genel kurulları (istisnai bir kaç sendikanın dışında) hesaplaşma genel kurulları haline dönüştü. Bağlı sendikaların yönetimlerinde önemli değişiklikler yaşanırken, DİSK delegasyonu genç işçilerin ve solun ağırlıkta olduğu bir bileşim kazandı.

Oleyis sendikasının Genel Başkanının milletvekili seçilmesinden sonra sendikadaki baskısı ve etkisinin ortadan kalktı. Bu baskının ortadan kalkmasıyla birlikte şube seçimlerinde başlayan yenilenme süreci sindirilmiş demokrat ve sol kesimin öne çıkmasını sağlayarak kendi içerisinde daha tutarlı bir merkez yönetimin iş başına gelmesine neden oldu.

Tekstil Genel Kurulu ise tam bir hesaplaşma genel kuruluna dönüştü. Rıdvan Budak’ı öne çıkaran muhalefetin, delegasyonda yeterli desteği alamayacağı ortaya çıkınca Budak Çelebi ekibiyle zımni bir ittifakın önünü açtı. Sendikanın, girdikleri ilişkiler nedeniyle en çok tartışılan isimleri olan Kazım Doğan ve Ali Yılmaz tasfıye edildi. Süleymen Çelebi listesine, Budak’ın önerdiği ve üzerinde soru işareti olmayan iki üyeyi de alarak Genel Kurul tartışmasını bitirdi. Ancak DİSK Genel Kurulu ve tekstil sektörünün dinamik yapısı gözönüne alındığında bunun geçici bir durulma olduğunu görmemiz gerekir.

DİSK içerisinde Maden-İş’den gelen tarihsel bir ağırlığı bulunan Birleşik Metal İş’te ise deyim yerindeyse tam bir deprem yaşandı ve genel kurul sol muhalefetin zaferiyle sonuçlandı. Birleşik Metal İş’teki bu değişim, hem önümüzdeki DİSK Genel Kurulu’nda sol etkiyi güçlendirecek, hem de sendikal hareketin geleceğini etkileyebilecek önemli bir gelişmedir.

Lastik İş Genel Kurulu mafya yöntemlerinin uygulandığı, eski yöneticilerin salona dahi sokulmadığı, sol olarak bilinen şubelerin sesini çıkaramadıkları bir genel kurul olarak hafızalara kazındı. MHP’li olduğu ifade edilen Abdullah Karaca sendikanın tek hakimi haline geldi. Bu noktada, MHP üyesi olan Abdullah Karaca’nın eski yönetimler sırasında ortaya çıkan istismar mekanizmalarını tasfiye etmekte gösterdiği başarı nedeniyle "dürüstlüğü" siyasi kimliğinin önüne geçiren bir tutum gösterdiği ve tabandaki "sol" eğilimlerle şimdilik karşı karşıya gelmekten kaçınabildiği gözlenmektedir.

Önüne yeni bir mücadele programı koyarak yeniden yapılanan Dev Sağlık İş genel kurulu, Doğan Halis’in yeniden genel başkanlığa getirilmesi ve yönetime sağlık işkolundaki yeni örgütsel hedeflere göre Toplumsal Hareket Sendikacılığı anlayışına sahip sendikal kadroların oluşturduğu yeni bir kompozisyon kazandırılmasıyla sonuçlandı.

Gıda İş genel kurulu, emek-barış-demokrasi blokunun inisiyatifi çerçevesinde tamamlandı.

Basın İş’te ise yönetim yeniden yapılanmayı ve daha ziyade bir dönem ayakta kalmayı sağlayacak bir yaklaşımla yönetimde değişiklikler yaparak genel kurulunu tamamladı.

Emekçi sınıf hareketinin ve Türkiye sol hareketinin geçtiğimiz döneminin canlı bir değerlendirmesinin öne çıktığı Dev Maden Sen Genel Kurulu, Çetin Uygur başkanlığındaki yönetim yapısında önemli bir değişiklik yaratmadan tamamlandı.

Nakliyat İş Genel Kurulu Topkapı Ambarlarının nesnelleliği dikkate alınarak ve yönetim kurulu 3 ten 9 a çıkartılarak yapıldı.Genel Başkan Ali Rıza Küçükosmanoğlu dışında bütün yönetim kurulu yeni unsurlardan oluştu.

Sosyal İş Genel Kurulu Özcan Keskeç'in "marksizme ve sosyalizme" vurgu yaptığı ve DİSK Genel Başkanlığına adaylığını açıkladığı konuşmasıyla başladı ve yönetimde herhangi bir değişiklik yapılmadan sonuçlandı.

Tümka Genel Kurulu'nda tüm yönetim genç işçilerle yenilendi.

Limter iş genel kurulu 17 ocakta yapılacak.

DİSK Genel Kurulunu etkileyecek en önemli genel kurullardan bir olan Genel İş genel kurulu ise17 ocakta yapacak.

 

                                                                  

 
sayfa başına dön