Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

 

TÜRKİYE IRAK İŞGALİNİN ORTAĞI OLMAMALIDIR 

BAK

Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu, İncirlik Üssü'nün ABD'ye kullandırılmasını protesto ederek Türkiye'deki NATO ve ABD üslerinin kapatılmasını istedi. Taksim Gezi Parkı'nda toplanan ve ''Üsler kapatılsın, işgale hayır'' yazılı pankart taşıyan yaklaşık 100 koordinasyon üyesi adına Fadik Bilgetekin tarafından 18 ocak 2004 Pazar günü yapılan açıklamada, ''İncirlik Üssü'nün 1 Ocak'tan itibaren ABD'nin 120 bin askeri için kullanılmasına izin veren AKP iktidarı halka ihanet etmektedir'' denildi. 

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, İncirlik Üssü’nün Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Irak’ta işgali sürdüren 130 bin askerinin rotasyonu için kullanılmasının “Anayasa’ya ve uluslar arası hukuka” aykırı olduğunu belirtti. Danıştay 10. Dairesi’nin kararıyla “gizliliği” kaldırılan Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi; “Üslerin ABD askerlerine kapatılması gerekir” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Sadullah Ergin’in “ABD askerlerinin Türkiye’den geçişinin Irak’ta istikrara yardımcı olacağı” şeklindeki açıklamasını eleştiren BAK açıklamasında, “Türkiye işgalin ortağı olmamalıdır” denildi.

Açıklamada, “AKP iktidarı halka yalan söylüyor. Bugün Irak’taki kargaşanın, kan gölünün ve istikrarsızlığın sorumlusu, Türkiye’den geçiş iznini AKP’den gizlice kopartan ve her gün yeni bir savaş suçu işleyen, petrol çıkarları için tüm dünya kamuoyunun karşı olmasına rağmen Irak’ı işgal eden ABD’dir” denildi.

Gizlilik kaldırıldı, sırada yürütmenin durdurulması var

BAK’ın 17 Temmuz 2003’de Bakanlar Kurulu’nun “Türkiye’deki tesis ve üslerden yabancı askerlerin yararlandırılması, Irak’taki işgalci güçlere Türkiye’den destek sağlanması ve Türkiye’nin Irak’a asker gönderilmesi” hakkındaki kararının iptali için dava açtığını da hatırlatan açıklamada, gelişmeler şöyle açıklandı:

* 17 Temmuz 2003’de, Bakanlar Kurulu'nun "Irak'ın yeniden yapılandırılması çerçevesinde, Türkiye'deki askeri ve sivil tesis ve üslerden yabancı askerlerin yararlandırılması ve Irak'taki işgalci güçlere Türkiye'den askeri/sivil lojistik destek ve imkanların sağlanması ve işgal güçlerinin oluşturduğu/oluşturacağı güvenlik ve istikrar gücüne katkı amacıyla asker gönderilmesi hakkındaki" kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtık.

* İzmir'de açılan davanın amacı, Irak'ta işgalci konumunda bulunan ABD ve İngiltere'nin insanlık dışı eylemlerine Türkiye'nin ortak olmasını engellemek ve hükümetin hukuk dışı ve Anayasaya aykırı tutumunu açığa çıkartmaktı.

* ABD'nin Irak’ta işgal eylemini sürdüren 130 bin askerinin rotasyonu için İncirlik Üssü’nü kullanacağı ortaya çıktığında, hükümet gizli kararnamenin, “gizlilik” statüsünü kaldırdı.

Yürütmenin durdurulması istemi reddedildi

* Danıştay 10. Dairesi’ne yaptığımız dava konusu işlem hakkında, dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi yönündeki istemimiz reddedildi.

* Gizli Kararname her yönüyle, biçim, yetki, neden, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırıydı.

* Gizli kararname, kamuoyuna açıklanmamış, bir anlamda kamuoyu denetimi ve yargı denetiminden kaçırılmıştır.

* Anayasanın 92.maddesine göre; “Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.”

* Dolayısıyla, Gizli Kararname, Meclis’in iradesinin bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmiştir.

* ABD ve İngiltere'nin uluslararası meşruiyet ilkelerini açıkça ihlali, işgalci sıfatları ve savaş suçları ortadayken, Gizli Kararname ile ABD’ye İncirlik Üssü’nü kullandırmak, AKP iktidarının ABD’nin savaş suçlarına ortak olmak için yanıp tutuştuğunu ama Irak işgaline karşı olduğunu her fırsatta ortaya koyan halkın tepkisinden korktuğu için, kapalı kapılar ardında, halktan gizli bir biçimde Bush’la anlaştığını kanıtlamaktadır.

* Bugüne kadar Kararnamenin kamuoyuna açıklanması ve durdurulması için mücadele ettik. Bugünden sonra Irak’ta çocukların ölümünden, kadınlara yönelik şiddet ve tecavüzden, Irak’ın yıkımından ve bir dizi savaş suçundan sorumlu olan ABD askerlerinin İncirlik Üssünü kullanmasına karşı mücadele edeceğiz.

* ABD, savaş yalanlarına sığınarak Irak’ta binlerce sivil Iraklıyı öldürdü. Öldürmeye, tüm korkunç yanlarıyla işgali sürdürmeye devam ediyor. AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin ABD askerlerinin Türkiye’den geçişinin Irak’ta istikrara yardımcı olacağını iddia etti.

* AKP iktidarı halktan sadece korkmuyor, halka yalan da söylüyor. Bugün Irak’taki kargaşanın, kan gölünün ve istikrarsızlığın sorumlusu tam da Türkiye’den geçiş iznini AKP’den gizlice kopartan ve hergün yeni bir savaş suçu işleyen, petrol çıkarları için tüm dünya kamuoyunun karşı olmasına rağmen Irak’ı işgal eden ABD’dir.

 

 
sayfa başına dön