Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

 

 

ÇELTİK

 

Üreticiler KURULTAYI 

Sayın divan,

Değerli konuklar,

Çok değerli üreticiler!...

Sizleri çeltik üreticileri adına saygıyla selamlıyorum! 

Ilıman bölgelerde yaygın olarak tarımı yapılan çeltik su içinde yetiştirilen tek tahıl bitkisidir. Üretilen pirincin büyük bir bölümü doğrudan yiyecek olarak tüketilir. 

Dünya çeltik üretiminde ilk sırayı Çin, Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Tayland alır. ABD, Vietnam, Brezilya, Filipinler de dünyadaki diğer önemli üretici ülkelerdir. 

Türkiye ihtiyacı olan çeltiğin ancak yarısını üretmektedir. Verim bakımından Türkiye dünya ortalamasının çok üzerindedir. Türkiye en fazla verim alan çeltik üreticisi ülkelerle yarışmaktadır. Türkiye’de üretilen çeltik miktarı yılda yaklaşık 165 bin tondur. Türkiye genelinde 59 adet çeltik fabrikası bulunmaktadır. Ancak ortalama kapasite kullanımı çok düşüktür. 

Değerli dostlar… 

Ülkemizin sıcaklık şartları çeltik tarımına elverişli olmasına karşın tek engel su ve tarımdaki güdümlü ve yanlış politikalardır. Şimdi üretirken ve satarken  belirlediğimiz, yaşadığımız sorunları size aktaracağım.

 

Sorunlarımız

·                         Türkiye’deki çeltik üretimimiz iç tüketimin yarısı kadardır. Buna karşın hasat zamanı ithalat yapılmaktadır. Zamansız yapılan ithalatlar nedeniyle biz çiftçiler ürünümüzü istediğimiz fiyatta satamamaktayız.  Rekabette zorlanıyoruz.

·                         Çeltik üretimi halen 1938 yılında çıkartılan 3039 sayılı çeltik üretim kanunu ile yürütülmektedir. Bu kanun sıtma mücadelesi ve su düzenlemesi amacıyla çıkarılmıştı. Uygulamada çeltik üretmek isteyen biz çiftçilere bu kanun birçok zorluk çıkarmaktadır. IMF istedi diye 15 günde 15 yasa için çırpınan hükümetler 65 yıl önce çıkarılmış yasa ile biz çeltik üreticilerine üretin diyorlar. Biz siyasilerin gözünde sadece oy verecekler olarak görülürüz. Bir de arada bir yünü kırkılacak koyun… artık biliyoruz ve böyle devam etsin istemiyoruz...

·                         Çeltik üreticileri olarak örgütsüzüz. Bu nedenle özellikle amerikan çeltik üreticisi birliklerinin karşısında hiçbir şey yapamamaktayız.

·                         Trakya ve Marmara bölgesinde çeşit sorunu Trakya araştırma enstitüsü’nce geliştirilen tohum çeşitleriyle büyük ölçüde çözülmüştür. Fakat diğer bölgelerde çeşit yönünden hala bazı sorunlar vardır. Çorum’un, Osmancık ilçesi’nin ismini verdiğimiz Osmancık-97 çeşidi ile Karadeniz bölgesinde de çeşit sorunu azalmaya başlamıştır. 2000 yılında kral, demir yavuz isimli üç yeni çeşit tescil edilmiştir.

·                         Sertifikalı tohum üretimi ve kullanımı yeterli düzeyde değildir. Yüzde 10-15’ler civarındadır. Bu da kalite ve hastalıklar yönünden sakıncalar yarattığı gibi verimi de düşürmektedir.

·                         Rekabet halindeki ülkelerle özellikle, Mısır ve Amerika ile kıyaslandığında üretim girdilerimiz pahalıdır.

·                         Tarım arazileri amaç dışı kullanılıyor. Sanayileşeceğiz diye buldukları her yere gecekondu gibi fabrikacıklar kuruyorlar., bilinçsiz ilaç ve gübre kullanmanın yanında bunlar da toprağımızı ve suyumuzu kirletiyorlar.

 

Saygılarımızla… 

ÇELTİKTE ÇÖZÜM

 

Sayın divan,

Değerli konuklar,

Çok değerli üreticiler!...

Çeltik üreticileri olarak diyoruz ki;

 

  • Hükümetlerimiz GATT ve Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde yaptığı anlaşmalarla pirinç dış ticareti ile ilgili taahhütlerde de bulunmuştur. Bu anlaşmalar ret edilmelidir. Bu anlaşmaları ret edemiyorsak daha uzun yıllar  pirinç ithal edeceğiz demektir. Bu nedenle;

1 – Hükümetler tarafından hasat zamanına yakın yapılan pirinç ithalini engelleyici değişik yöntemler bulunmalı,

            2 – Diğer zamanlarda da, pirinç ithalatını zorlaştırıcı ve ithal maliyetini arttırıcı tedbirler alınmalı ( bürokratik tedbirler, ihtisas gümrükleri v.b)

  • Diğer ülkelerde olmayan böyle çok teferruatlı 3039 sayılı kanun iptal edilmeli veya çok basit hale indirgenmelidir. Çünkü;

            1 – Sıtma ile çeltik ekilişi arasında önemli bir bağ yoktur.

            2 – Su dağıtım ve düzenlenmesi çeltik yetiştiricilerine devredilebilir.

  • Çeltik ıslah konusunda Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü haricinde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü de çalışmakta fakat çalışmaları çok sınırlıdır. Araştırma kuruluşlar kapatılmamalı, aksine araştırma kuruluşlarına devlet desteğini arttırmalıdır.
  • Trakya tarımsal araştırma enstitüsü tohumluk üretici kuruluşlara orijinal kademede tohumluk üretimini temin edebilecek durumdadır. Daha önce Türkiye Zirai Donatım Kurumu sertifikalı tohumluk üretimi yapmakta idi. Son yıllarda TİGEM’ler üretime başlamışlardı. Türkiye zirai donatım kurumlarının kapatılması ve TİGEM’lerin özelleştirilmesi biz çeltik üreticileri için bir darbe niteliğindedir. Bu uygulamalardan vazgeçilmelidir.
  • Biçerdöverle tane kuruması beklemeden yüzde 22-24 nemde hasat, kurutucularla kurutma, olgunlaşan taneler üzerine yağmur düşmeden uygun biçerdöver devirli kullanılarak  hasadın bitirilmesi en uygun şekildir. Bu teknolojinin kullanılması olanaklar sağlanmalıdır.
  • Bizler örgütlerimizi kurmadan toprak mahsuller ofisi destekleme alımlarından çekilmemelidir. Kapatılmamalıdır. Toprak mahsuller ofisi hububat üreticilerinin kuracakları demokratik örgütlerine devredilmelidir.
  • Girdiler devlet tarafından destek yöntemiyle ucuzlatılacağı gibi biz çeltik üreticilerinin kuracakları birlikler desteklenerek ilaç, enerji, tohumluk, sulama suyu maliyetlerini düşürücü önlemler                                                                                                            alınmalıdır.
  • Toprağımızın ve suyumuzun kirletilmesine, amaç dışı kullanımına izin verilmemelidir. 
  • Üretici birlikleri kanunu bir an önce çıkmalıdır. Kanun çıkana kadar biz üreticiler, çeltik üreticileri kooperatiflerimizi, birliklerimizi, üst birliklerimizi ve gerekiyorsa dernek ve sendikalarımızı en kısa zamanda kurmalıyız. Diğer tarım örgütleri birlikte mücadele etmenin zeminini oluşturmalıyız. Bu örgütlerimizle kendi sorunlarımıza sahip çıkıp, pazarlama, kalite, teknoloji yenileme, araştırma konularında çözümler üretebilir, alın terimizin karşılığını alabiliriz diyor…

 

Saygılar sunuyoruz!....

 

 

 
sayfa başına dön