Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

 

MUHAFAZAKAR  DEMOKRAT İKTİDAR

VE DEVRİMCİ MUHAFAZAKAR MUHALEFET

 Dr.Ergun GÖKNEL 

 

Yazının başlığında gördüğünüz garip ve çelişik politik durum ülkemizin siyasetinde egemen oldu.  Her aklı başında kişinin hemen ileri süreceği gibi kendilerini bu sıfatlarla tanımlayan veya bu sıfatlarla bağdaşır şekilde siyaset yapan partilerin varlığı kabul edilemez. 

Türkiye Cumhuriyeti, kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlayan bir siyasi partinin kurduğu hükümet ile yönetilmekte. Meclis çoğunluğuna sahip bu partinin yaptıklarına, çıkardığı yasalara bakarsanız göreceli demokrat özelliklere sahip. Diğer taraftan tüm görünüşleri muhafazakar ve belki de daha fazlası.  

Dış dünyadaki Türkiye görünümünü doğulu ve İslamcı düşünceye yaklaştıran AKP, çıkardığı yasalar ve uygulamalarla demokrat bir görünüm veriyor. İşte o zaman da muhafazakar demokrat deyimi doğru gibi görünüyor.  

Demokrat uygulamaların gerçek mi yoksa bir kisve mi olduğu sorgulanabilir. Gene de bugün için ülkeye faydalı olduğunu söylemekten kaçınamayız.

 Muhalefete gelince….. 

Gerçek bir devrimci muhafazakar kimliği ile karşı karşıyayız. AKP’nin muhafazakar kisvesine karşı devrimci, uygulamalardaki demokratlığına karşı muhafazakar. Ülkemizin seksen yıllık cumhuriyet tarihinde yerleşmiş bir dizi dogmayı ve tabuyu yıkma çabasındaki iktidara karşı muhafazakar muhalefet. Başarısız da olsa doğru bildiği bu yolda inatla yürüyor.  

Muhalefetteki CHP kendini sosyal demokrat, kısaca sol bir parti olarak tanımlıyor. Fakat tarihsel olarak oy alması gereken kesimlerden oy alamıyor. Nedenini de düşünmüyor ki, henüz bu çelişkiyi ortadan kaldırabilmiş değil.

 İktidar ve muhalefet partilerindeki bu çelişkili durumun sebebini son on yıldır dünyaya egemen olmuş ideolojisizlikte aramak gerekir. İdeolojilerin ölümü söylemi ile, özellikle sol ideolojinin yok oluşu, başarısızlığı ve ölümü ilan  edilmek istenmiştir. Bu amaçla da ülkemizde ciddi çabalar harcanmıştır ve harcanmaktadır. 12 Eylül 1980 darbesinin getirdiği ideolojisiz parti anlayışı henüz yok edilememiştir. 

Sınıflardan, kapitalizmden, emek kavramından söz etmek, bu kavramları kullanmak, ideolojik kabul edildiğinden, sosyal demokrat partiler ve sendikaların söylemlerinde yer alması bu kurumların kendileri tarafından neredeyse yasaklanmıştır. Solun, sosyal demokrasinin temel kavramı olan emek-sermaye çelişkisini tartışmaktan kaçınan bir sol(!) anlayışın halk yığınlarınca kabul edilebilir bir siyaset, bir düşünce ve sonunda bir ideoloji üretebileceğine inanabilir misiniz? İşte düşünce üretemeyince de ancak belirli sloganlarla siyaset yapmaya çalışır fakat yapamazsınız. O zaman da oy alamazsınız. 

Bu tablo içerisinde siyasetin etkinliğini ve gelir dağılımının eşitsizliğini ortadan kaldıracak, en azından hafifletecek politikalar geliştirilemeyince eşitsizlik ve kısıtlı özgürlük de devam edegelmektedir.

Türkiye’nin tarihten kaynaklanan yapısal özellikleri ile muhalefetin yeni dünya düzenine teslim oluşu birleştiğinde ortaya kendini devrimci sanan fakat gerçekte muhafazakar olan bir muhalefet çıkmaktadır. CHP’nin bilmesi gerekir ki devrimcilik kisvede değil düşüncede olur. 

Ülkemizdeki geleneksel güçlere karşı muhalefeti temsil eden siyasi partiler son elli yıldır her zaman çoğunluğu elde etmişlerdir. 14 Mayıs 1950’de Demokrat Parti, 1965 yılında DYP, 1983’de ANAP ve son olarak da 2002’de AKP.  

Değişimi getirecek ve yoksulluğu yenecek bir düşünce üretildiğinde seçmen siyasi tercihini 1973 ve 1977’de olduğu gibi değiştirmiştir. Bugünkü iktidar ise son elli yılda olduğu gibi egemen güçlere karşı yoksul ve ezilmiş kitlelerin muhalefetini temsil etmektedir.

 Emek-sermaye, baskı-özgürlük çelişkilerini ön plana alan, bu çelişkilerin ortadan kaldırılması çabasını veren, kısaca yoksulluktan kurtulmuş özgür bir toplumu düşünen bir siyasi parti olmadıkça tüm bu çelişkiler devam edecektir. 

İdeolojisiz bir sol parti olamayacağı gibi, siyasetin toplumun yaşam kalitesini iyileştirecek bir düşünce üretmemesi halinde mevcut siyasal yapı da değişmeyecektir.

 


 
sayfa başına dön