Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

 JOSÉ BOVÉ İLE SÖYLEŞİ

 Abdullah AYSU  

Gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ülkelere 1980 yılına kadar tarım ülkesi olun dediler. Şimdi de çiftçilerin üretimini engelleyecek yaptırımları IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü aracılığıyla getirdiler. Tarım niye bu kadar önem kazandı?

 

J.B.Tarımı olmayan ülke yok. Tarımın amacı da olduğu yerin insanlarını beslemektir. Ayrıca tarım;

Ø       Ulusal toprakları idare etmek,

Ø       Kırdan kente göçü engellemek,

Ø       Çevreyi korumak,

Ø       İş, ekmek ve istihdamdır.

Bu nedenle tarım her ülke ve insanlık için önemlidir.

 

Şu anda Avrupa’da tarımın ve çiftçinin durumu nedir?

 

J.B. Şu anda Avrupa çiftçileri yok etme sürecine girdi. Bu süreç devam ediyor. Çiftçilerin aleyhine çokuluslu şirketlerin lehine sürüyor. Toprak tekelleşiyor. Sanayileşme ile tarım yok ediliyor. Şirketlerin tarım ve gıdayı standartlaşması kaliteyi düşürüyor.Çevre elden gidiyor. İstihdam azalıyor. Ürün kalitesi düşüyor.

 

Size göre doğru duruş biçimi nedir ya da ne olmalıdır? Çözüm nedir?

 

J.B.

Ø       İlk önce ve en önemlisi kendini besleme şansı sağlanmalı.

Ø       Dünya Ticaret Örgüt’ünden çıkılmalı. Çünkü, Dünya Ticaret Örgütü ülkeler için gerekli olsun olmasın ürün almaya zorluyor. Çokuluslu şirketler lehine kararları dayatıyor, uygulattırıyor.

Ø       Dünya fiyatları empoze ediliyor. Buna karşı çıkılmalı. Kabul edilmemeli.

Ø       Fiyatlarda maliyetler esas alınmalı.

Ø       GM tohumlar kullanılmamalı. (GM gıdalarına karşı Avrupa Birliği kamu oyunun büyük bir ölçüde  eylemler sayesinde bilinçlendi. Bu konuda başlatılan bir kampanya sürüyor. Deneme tarlalarını basmak için gönüllülere çağrı yapıldı. Yüzlerce kişinin eylemlere katılmasını bekliyoruz.)

Bu ve diğer sorunların çözümü için çiftçilerin mutlaka mücadele etmeleri gerekmektedir. Başka bir çözüm yolu yoktur. Biz istiyoruz diye bu isteklerimizi yerine getirmeyecekler. Tam tersi engellemek için çok uğraşacaklar. Biz çok çalışmalıyız.

 

Çiftçi mücadeleleri ile birlikte  üretim tarzının değiştirilmesi örneğin, organik ürün üretimine geçmek bir çözüm olabilir mi?

 

J.B. Hayır. Organik üretim yapılmalı, organik ürünler tüketilmeli. Yalnız bu ürünler organik olsun olmasın sistem böyle kaldıkça organik üretim ve tüketim çözüm olmayacaktır. Şu anda Avrupa etrafında kenar ülkeler organik ürünlere yönlendiriliyor. Sistem böyle kaldıkça çiftçilerin yok edilmesi engellenemeyecektir. Sorun sistem ile ilgilidir.

 

Bu kadar yoğunluğunuz içerisinde zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz…

 
     

 
sayfa başına dön