Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS


PAMUK FAYDALI AMA…YA…

 

Ali Bülent ERDEM

 Son günlerde gazetelerde belki de  olağanlaşmış  bir haber yer aldı.

 Haber kısaca şöyleydi;

 Manisa’da faaliyet gösteren Cidersan A.Ş. nin yağ fabrikası 1998 yılında Suriye’den 600 bin ton pamuk çekirdeği (çiğit) ithal eder.Ancak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı uzmanları çekirdeklerde kansere yol açan aflatoksin ve küflenme tespit eder .Cidersan yetkilileri de yediemin olarak kendilerine teslim edilen çekirdekleri çırçır fabrikalarının deposuna stoklar.Tahliller sonucu çekirdeklerin imhasına karar verilir.Ancak Manisa İl Sağlık Müdürlüğü mal fazla miktarda civa içerdiği için yer altı sularını kirleteceğini düşünerek toprağa gömülmesini uygun görmez.

   Ya ahlak...

  Depoda bekletilen 600 bin ton pamuk çekirdeği kaybolur. Nakliye yapan kamyon şoförlerinin ifadelerinden pamuk çekirdeklerinin Cider Yağ Sanayi Fabrikasına çekildiği öğrenilir.

  İlginçtir ki Cider Yağ Fabrikası 1 Eylül 2003 tarihinde Basfo Gıda Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli şirkete kiralanmıştır. Basfo şirketinin insan sağlığına zarar vereceği gerekçesiyle imha edilmesi gereken pamuk çekirdeklerini ,fabrikada yağ yaparak,  Damla markasıyla piyasaya sürdüğü iddia edilir.Olayın Basfo ve Cidersan adlı firmalar tarafından ortak gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu çekirdeklerde üretilen yağ, küspe ve kapçık ürünlerinin piyasaya sürüldüğü, fabrika kayıtlarından tespit edilir. Piyasaya sürülen yağ miktarının 90 bin kilo olduğu sanılmaktadır.

 Bu olay bile yaşadığımız tehlikenin boyutlarını bize açıkça göstermektedir. Olay sadece ahlaki ve polisiye bir olay değildir. IMF ve Dünya Bankasının direktifleri doğrultusunda uygulanan politikalar, üretim yönünden dünyada 6.sırada bulunmamıza rağmen ithalatta 2.sırada yer almamıza neden olmuş ve  kaçınılmaz olarak bizleri, böyle kötü sonuçlarla karşı karşıya   bırakmıştır.

 Pamuğun; lifi tekstil sanayiinde, çekirdeği  yağ sanayiinde,  küspesi  kağıt para, dondurma külahı, ilaç kapsülü, çocuk bezi, barut yapımı, kalın iplik sanayiinde, çiğit kabuğu hayvan yemi sanayiinde kullanılmaktadır.Ve ayrıca tamamen ihraç ürünü olarak lineer elde edilmektedir.

 Ya  kimyasallar...

IMF ve Dünya Bankasının dayattığı tarım, kimyasallara dayanmaktadır ve günümüzde bir yığın sorun doğurmuştur. Sentetik gübreler ve ilaçlar toprağın yapısını bozmuş, yer altı sularını kirletmiş, zararlılar ilaçlar karşısında direnç kazanmış, genetik çeşitlilik azalmış, tek ürün üzerinden yapılan üretimi sürdürmek zorlaşmış, bunlar da gıda üretiminde güvenirliliği  ortadan kaldırmıştır.

Dünyada çoğunlukla gelişmekte olan 60 ülkede üretilen pamuk bunca faydasına rağmen organik olarak üretilmediğinden çevre için yıkıcı etkiler yaratmaktadır. Dünyada üretilen böcek ilaçlarının dörtte biri sadece pamuk üretiminde kullanılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde organik olarak üretilen pamuk, çiftçilerin böcek ilaçlarından vazgeçebileceklerini, ürün kaybı yaşamayacaklarını ve çok daha düşük girdilerle üstelik aynı oranda hatta daha fazla pamuk üretebileceklerini göstermektedir

. Burada aşılması gereken asıl sorun, dünya tarımını tekellerine almak isteyen, kimyasal ilaçları,  kimyasal gübreleri ve tohumları üreten çokuluslu şirketler ve onların taleplerini yerine getirmek için kararlar alan IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütüdür.

  Ya Yönetenler...

 Üreticileri her geçen gün çıkmaza sokan, onları toprağından ayrılmalarına neden olan, tüketicilerin her geçen gün güvenirliği olmayan ürünlerle karşı karşıya bırakan çevreyi yok eden bu tarz tarıma ,karşı çıkılmalıdır.

 

Bunu başarabilecek olanlar ancak örgütlü olan üreticiler , tüketiciler, çevreciler ve ziraatçılardır

  

sayfa başına dön