Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

YAYIN YÖNETMENİNDEN 

“HOŞ GELMEDINIZ SAYIN SCHRÖDER ! 

21-22 Şubat Cumartesi-Pazar günleri Tarsus’ ta toplanan Doğu Akdeniz Çevrecileri (DAÇE) aşağıdaki hususları kamu oyuyla paylaşmaya karar vermişlerdir :
1- Yumurtalık-Su gözü kömür santralının açılış töreninin 24 Şubat Salı günü yapılacağını; Türkiye ve Almanya Başbakanlarının da açılış törenine katılacağını basından öğrenmis bulunuyoruz. Bilindiği gibi; biz çevreciler bu santralin büyük bir çevre kirliliğine yol açacağını yıllardır iddia ediyoruz ve bu doğrultuda açtığımız " yürütmeyi durdurma" istemli dava halen devam etmektedir.
2-Atmosferde sera etkisi yaparak dünyamızı felakete sürükleyen, "küresel ısınmaya" yol açan zararlı gazların varlığı ; bunların insan faaliyetleri sonucu oluştuğu, en çok da enerji elde edilirken atmosfere salındığı artık tartışılmadan kabul gören bilimsel bir gerçektir. Bu felaket gidisin biraz olsun engellenebilmesini amaçlayan "KYOTO Protokolünü "Türkiye ve Almanya Devletleri imzalamışlardır. Hatta Almanya, bir adım daha atıp ; sera etkili gazların azaltılması ve "KYOTO Protokolünün" yürürlüğe konulmasını hızlandırmak amacıyla, 1 - 4 Haziran 2004 tarihleri arasında Dünya Devletlerine Bonn şehrinde ev sahipliği yapmaya hazırlanmaktadır.
Yumurtalık-Su gözü Kömür Santralinde saatte 450 ton kömür yakılacağı, tonlarca CO2 ?SO-NO ve benzeri zararlı gazların atmosfere salınacağı hatırlanırsa; Almanya Başbakanı? nın bu tesisin açılışına katılmakla tutarlı bir davranış sergilediği söylenebilir mi?
Ayrıca, Almanya"nın yıllardır farklı bir enerji politikası izlediği; nükleer ve kömür santrallerini, zamana yayarak azalttığı bilinmektedir. Örneğin, günümüzde Almanya tükettiği elektrik enerjisinin %10 kadarını yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından (ağırlıklı olarak rüzgar enerjisinden) elde etmektedir.
Kendi ülkesinde böyle yaparken, ülkemizi çöplüğe çevirecek, fosil yakıta dayalı, geri ve eski olduğu için de “çöp teknoloji “ diye anılan bir santralin açılışını yapmaya gelmesini çifte Standartlı  buluyor ve bütün bu nedenlerle kendisine sesleniyoruz: Hoş gelmediniz Sayın SCHRÖDER!
3-Türkiye'nin enerji sorunu; Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan, Avustralya'dan kömür getirerek Yumurtalık'ta yakıp, ortalığı cehenneme çevirmekle çözülemez. Bu projeye onay vermekle kalmayıp "Kefil" olduğunu pervasızca söyleyebilen sözüm ona "bilim adamlarının" da ayrıca takipçisi olacağımız belirtmek istiyoruz. ISKEN A.S.nin bölgede yıllardır nasıl "Promosyonlar" yaptığını bütün bölge halkı bilmekte ve görmektedir.
4-Konuya duyarlı bütün kişi ve kurumları açılış törenine katılmaya(!) davet ediyoruz.”

 

Yukarıdaki bildiriyi lütfen dikkatlice okuyun . Bir kez daha okuyun . İşte KÜRESELLEŞME

Budur . İşte AVRUPA BİRLİĞİ  budur .

Kendi ülkesinde , (yani  G / 8 ülkelerinde) temiz enerji kullananlar   diğer ülkeleri  cehenneme çevirmekten hiç çekinmezler .

 

Tarsus ‘lu yurtseverler projeyi onaylayan ve kefil olan bilim adamlarını ayrıca takip edeceklerini belirtiyorlar . Biz de Tarsus ‘lu yurtseverlere   Medya denilen mezbelelikte kalem oynatan İŞBİRLİKÇİLERİ , TV’ lerde ahkam kesen  sözde bilim insanlarını , AB ‘ den ABD’ den fonlanan sözde STK’ ları  hatırlatalım .

 

 Evet sevgili yurdumuzu haşaratlar sardı , temizliği de epey sürecek .Tarsus’ lu yurtseverler bir ucundan başlamışlar . Haydi herkes işbaşına…

 

 

sayfa başına dön