Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

“ASKERLER EVE DÖNSÜN”

Gamze ERBİL

On yıldan fazla süren Vietnam Savaşı'nın sonunda ABD ağır yenilgi aldı. "Askerler eve dönsün'' sloganı atan Amerikalılar ise zafer kazandı. Kendi kaderini belirleyen Vietnam halkı da... Bugün ABD'de yine aynı slogan atılıyor, savaşmayı reddeden ABD askerlerinin sayısı yine artıyor.

ABD tarihindeki tek büyük yenilgi olan Vietnam Savaşı, herhangi bir çatışmada işler kötü gittiğinde Amerikalıların aklına gelen ilk konudur.

31 yıl önce 29 Mart 1973'te, son savaşçı ABD birlikleri de, iki ay öncesinde Paris'te imzalanan barış anlaşması doğr ultusunda Vietnam'dan çekilmek zorunda kalmıştı. Bugün ABD'nin Irak savaşı, yaz aylarında olduğu gibi, ABD işgalinin ortaya çıkardığı direniş nedeniyle değil, başkan adaylarının ''vatanseverliği'' üzerinden Vietnam'ın hatırlanmasına vesile oluyor. Ancak, yine de ABD'nin Vietnam yenilgisini anımsatmak gerekiyor.

ABD Başkanı George Bush 'un Irak'ta ''zafer ilan ettiği'' tarih olan 1 Mayıs'tan sonra ortaya çıkan tabloda, ne Irak'ta olduğu iddia edilen kitle imha silahları ne de ülkeye ''götürülecek'' olan demokrasi vardı.

Irak ve Vietnam kayıpları

Sonraki aylarda daha belirginlik kazanan ve bugün başka bir biçime bürünmüş olsa da hâlâ süren Irak direnişi, 30 yıl önceki Vietnam Savaşı'nı akıllara getiriyordu. Geçen Kasım'da, Reuters'in verdiği bir haber ise savaşın kayıplarını hatırlatıyordu: ABD'nin Irak'ta yitirdiği asker sayısı, Vietnam Savaşı'nın ilk 3 yılındaki kayıpların sayısını geçmişti. Habere göre, savaşın resmi olarak başladığı tarih kabul edilen 11 Aralık 1961'den 1964 sonuna kadar öldürülen asker sayısı 392 idi.

O dönemde ABD'nin Çinhindi'nde 17 bin askeri bulunuyordu. Irak'ta ise 130 bin ABD askeri bulunuyordu ve savaşın başladığı 20 Mart'tan itibaren ölen asker sayısı Kasım 2003 ortalarında 397'ye ulaşmıştı. Üstelik bunların yarıdan fazlası, ''zafer ilanı'' ndan sonra kaybedilmişti.

Irak'ta bugün, ölen asker sayısı 600'ün üzerinde. ABD'de, asker ailelerinin ağırlığını oluşturduğu büyük bir savaş karşıtı hareket var. Benzer bir durum ABD'nin Vietnam Savaşı sırasında kayıplarının yoğunlaşmaya başladığı 1968 sonrasında da yaşanıyordu.

Peki, ABD'yi yine Vietnam'dakine benzer bir yenilgi mi bekliyor? Öncelikle uluslararası koşulların Vietnam Savaşı dönemindekinden farklı olduğunu ve özellikle iki kutuplu dünya gerçeğinin ortadan kalktığını hatırlamak gerekiyor.

Bugün ABD'nin karşısında, onu herhangi bir savaş projesinden caydıracak başka bir güç bulunmuyor. Yine de, ABD'nin Vietnam'da 1970'lerde yoğunlaştırdığı ''kirli savaş'' yöntemlerinin Irak'ta da devreye sokulmaya başlanması bile, kendi başına savaşın Washington yönetimi için daha dezavantajlı bir hale gelebileceğinin işareti olarak görülebilir.

Hatırlanması gereken yenilgi

Vietnam Savaşı'nda CIA'nın daha fazla rol üstlenmesi ve ABD'nin ''her türlü yöntemi'' devreye sokarak dehşet verici nitelik ve nicelikte savaş suçu işlemesi, Vietnam Savaşı'na dünyanın gösterdiği büyük tepkide önemli bir etken olmuştu. Bugün Irak'ta, bölgenin sosyo-politik yapısından kaynaklanan ''kirli savaş'' senaryolarının devreye sokulduğunu görüyoruz.

Etnik ve dinsel farklılıkların, düşmanlık kaynağı olarak kullanılması, emperyalist politikaların yüz yıldır baş vurduğu bir yöntemdir ve Irak'ta da aynı yöntem kullanılıyor.

Bölge halklarının, dünyanın diğer güçlerinin ve ABD'deki muhalefetin bu gelişmeleri ne kadar görmezden geleceğini zaman gösterecek. ABD siyasetinde Vietnam Savaşı son günlerde, ''vatanseverlik'' temalarıyla hatırlansa da ağır bir yenilgi olduğunun akıldan çıkarılmaması gerekiyor.

Evet, 29 Mart 1973'te son savaşçı ABD birliği de Vietnam'ı terk ederken Kuzey'deki Amerikan savaş esirleri de serbest bırakılıyor ve ''askerler evlerine dönüyordu.''

ABD'nin resmi olarak 12 yıl müdahil olduğu Vietnam Savaşı'nda aldığı yenilgi, bugünküne benzer bir biçimde ''askerler eve dönsün'' sloganıyla mücadele eden barış hareketinin zaferi oluyordu.

Elbette, kendi kaderini belirlemek isteyen ve Komünist Parti iktidarını seçen Vietnam halkının da.

 

 


     

sayfa başına dön