Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

TÜTÜN-SEN

TÜTÜN ÜRETİCİLERİ SENDİKASI KURULDU 

450 tütün üreticisi biraraya gelerek, dün Tütün Üreticileri Sendikası' nı (TÜTÜN-SEN) kurdu.

Merkezi İzmir'de olan sendikanın Genel Başkanı Ali Bülent Erdem, yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de tarımın yeniden şekillendirildiğini, mevcut üretimlerini terk etmek zorunda bırakılan çiftçilere önerilen alternatif tarımların, kıraç topraklarda yetiştirilen şark tipi tütün ekicileri için mümkün olmadığını vurguladı.

Erdem açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

* Uluslar arası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın dayatmaları ile Tekel özelleştiriliyor. Yabancı tütün tekelleri lehine, üreticilerin aleyhine Tekel, destekleme alımlarından alıkonuluyor.

* Devlet destekleme alımlarından çekilince örgütlü tüccar ve sanayicinin karşısında örgütsüz üreticiler yalnız bırakılıyor. Tüccarın ve sanayicinin tek taraflı dayattığı sözleşmelerle üretime zorlanıyor.

* Tüccarın ve sanayicinin olası vurgunculuğunu ve dolandırıcılığını engelleyecek, üreticilerin örgütlenmesinin önünü açacak yasal düzenlemeler yapılmadan Tekel destekleme alımlarından çektiriliyor.

Bu gelişmeler karşısında örgütsüz üreticilerin her geçen gün daha büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Ali Bülent Erdem, sorunlarını ve çözümlerini her platformda savunmak için sendika kurduklarını bildirdi.

TÜTÜN-SEN Yönetim Kurulu üyeleri şöyle:

* Ali Bülent Erdem - Genel Başkan

* Esat Yıldız - Genel Sekreter

* Bahri Öner - Genel Örgütlenme Sekreteri

* Yusuf Suer - Genel Mali Sekreter

* Nadir Kaya - Genel Eğitim Sekreteri

* Cavit Sert - Genel Sözleşmeli Üreticilik Sekreteri

* Davut Sezer - Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri

* Sağlı Cındıroğlu - Genel Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri

* Cengiz Urkay - Genel Hukuk İşleri Sekreteri

 

.

sayfa başına dön