.

 
...
...
Yararlı Linkler
E- Posta
Başvuru Kaynakları
Katkı 
Sunanlar
Arşiv

 

Sayı: 13                                      Ana Sayfa                                           02 Ekim 2001

.........

Yayın Yönetmeni'nden

Dünya Tedirgin. Amerikan Saldırısı ne gün başlayacak, nereyi vuracak, kaç yıl sürecek. Her şey Belirsiz. Buna karşın bütün dünyada barış çağrıları ve barış gösterileri yapılıyor. Bu sayımızda bize gelen bir barış çağrısı imza kampanyasını bilgilerinize sunuyoruz.

Ülkemizin politik gündemi de çok yoğun. AB'nin emriyle 1982 Anayasası'nın 37 maddesi değiştirildi. Daha doğrusu iç tüzüğe göre birinci görüşme yıldırım hızıyla tamamlandı. İkinci tur görüşme bugün başlıyor. Görünen o ki aynı hızla, AB'nin emrine harfiyen uyan parti genel başkanlarının "uzlaşı" sı ile ikinci tur görüşmeleri de yıldırım hızıyla tamamlanacak. Söylendiğine göre böylece Türkiye demokratikleşmiş olacak.

Sayın Fikret İLKİZ'in anayasa değişikliği konusundaki titiz çalışmasını bu sayımızda bulacaksınız. maddelerin eski haliyle yeni halini kıyaslama olanağı bulacaksınız. 

1 Ekim 2001 günü TBMM yeni çalışma yılına başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER çok önemli bir açış konuşmasıyla hükümeti, parlamentoyu, devlet organlarını ve yurttaşları uyardı. Bu konuşmayla bir kez daha Sayın SEZER'in Cumhurbaşkanı olarak devletin başında olmasının önemi ortaya çıktı.

Türkiye ekonomisi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Tarım konusunda Abdullah AYSU'nun, sermaye hareketleri konusunda da Prof. Dr. Korkut BORATAV'ın incelemelerini bulacaksınız.

Bu sayımızda "Çimdik" adı altında bir haber bölümü başlattık. Gelecek sayılarımızda Çimdik genişleyerek sürecek.

Okurlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Ancak 1. sayıdan başlayarak yaptığımız tartışma çağrılarına henüz yanıt alamadık. Bir kez daha yineleyelim: Sayfalarımız Türkiye'nin gerçeklerini tartışmaya açıktır.

 

İ

N

A

D

I

N

A