Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

YAYIN YÖNETMENİNDEN

Türkiye , hayatını ancak  emperyalizme bağlılıkla sürdürebileceğini çok iyi bilen AKP iktidarının elinde yeni ve çok tehlikeli maceralara doğru yol alıyor .

Milletvekili bile olmadan ABD’deye giden ve orada  sanki Devlet Başkanı ya da Hükümetin başı gibi karşılanıp gerekli talimatları alan AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan o tarihten bu yana , sürekli olarak komutları almakta ve canla başla uygulamaya çalışmaktadır . Emperyalizmin direktiflerini uygulamada zaman, zaman kendi partisi içinde bile muhalefetle karşılaşan Tayip Erdoğan için en önemli engel Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleridir . Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine bağlı bu iki kurum , kendilerine Anayasa tarafından verilmiş olan görevleri , yani Cumhuriyetin temel ilkelerini koruma görevini , büyük bir özen ve dikkatle yerine getirmektedir . Bu nedenle de emperyalizmin ve AKP’nin yakın hedefleri olan “Türkiye’yi Ilımlı İslam Ülkesine dönüştürme “ çabaları bir türlü sonuçlanamamaktadır .

Görünüşte ABD’ye ve AKP’ye karşı ama gerçekte ise en büyük destekçileri olan Abdurahman Dilipak’tan  Aydın Engin’e kadar uzanan ve  kendilerine “Ortak Payda” adını takmış bir grup okur-yazar da durmadan Cumhurbaşkanına ve TSK ne saldırmaktadır .

Gündeminde BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) olan G-8 ler toplantısına ev sahibi ABD Başkanı Bush’ un Davetini kabul eden AKP Başkanı Tayip Erdoğan’a ABD tarafından , yola çıkmadan ,  yanıtlaması için bazı sorular sorulmuş :

“ ABD'nin BOP taslağı, ''G-8 Genişletilmiş Ortadoğu Ortaklığı'' başlığını taşıyor. Ortadoğu'daki Arap ülkelerindeki siyasal, sosyal ve ekonomik durumun G-8 ülkelerinin ''ulusal çıkarlarını tehdit eder duruma geldiğine'' işaret edilen taslakta, bu durumun devam etmesinin ''artan terorizm, uluslararası suçlar ve yasadışı göçü'' beraberinde getireceği savunuluyor.

BOP taslağında, ABD'nin Büyük Ortadoğu (Greater Middle East), AB'nin de Daha Geniş Ortadoğu (Wider Middle East) olarak adlandırılan rakip vizyonları, yeni üretilen Genişletilmiş Ortadoğu (Broader Middle East) kavramı altında uzlaştırılmaya çalışılıyor.

G-8 Genişletilmiş Ortadoğu Ortaklığı'nın unsurları özetle şöyle:

Demokrasi ve iyi yönetişimi teşvik etmek:

Arap ülkeleri, demokratik yönetim konusunda çok geride kalmıştır. G-8 bu çerçevede çeşitli inisiyatifler başlatabilir. Serbest seçimler için teknik yardım yapılabilir.

Bilgi toplumunu inşa etmek:

Bölgedeki bilgi açığı, gelişmenin önündeki en büyük engellerdendir. Bölgedeki kadın ve kız çocuklarının okuryazarlığa kavuşturulması programları desteklenmeli, bilgisayar kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Ekonomik fırsatları geliştirmek:

Dönüşümün anahtarı, bölgenin özel sektör potansiyelini açığa çıkarmak olacaktır. G-8 bu çerçevede mikrofinansman sağlayabilir. G-8 tarafından desteklenecek Büyük Ortadoğu Kalkınma Bankası, gelişme programlarına katkıda bulunabilir. “

Bu soruların yanıtları için Dışişleri Bakanlığı uzmanları ile ABD’li yetkililerden kurulu bir komisyon çalışmaya başlamış…

Bu soruların hepsine AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın EVET diye yanıt vereceğini bilmek için kahin olmaya gerek yok …

Oysa bu soruların  yanıtları çok açık . Ortadoğu Ülkelerine , tıpkı Irak’ta olduğu gibi “Demokrasi İçin” operasyonlar düzenlenecek , bu operasyonlarda Türk Ordusu önemli görevler yüklenecek , Operasyon düzenlenen ülkelerin başına CİA yetiştirmesi bir ajan Başbakan olarak atanacak , O ülkenin insanları emperyalistleri ekonomik çıkarları için gerekli bilgilerle donatılacak , yerli işbirlikçilerden bazılarının ekonomiye küçük çapta katılımı için kredilenecek

Ve Türkiye tüm dünyanın gözünde emperyalizmin el ulağı olarak yerini alacak .

Asıl hayati önem taşıyan yanı ise Türkiyemizin kurtuluşunun , Bağımsız Türkiye Sosyalizmine varışının önündeki engellerin gittikçe çoğalmasıdır .

Tüm engelleri aşmak , emperyalizmi bir kez daha yenmek , Bağımsız Türkiye Sosyalizmi mücadelesini sürdürmek ve kazanmak emekçilerle birlikte örgütlenmekle başlar .

 

sayfa başına dön