.

 
...
...
Yararlı Linkler
E- Posta
Başvuru Kaynakları
Katkı 
Sunanlar
Arşiv

 

Sayı: 15                                      Ana Sayfa                                           16 Ekim 2001

.........

     Apaçık

Bir Dikkatsizlik sonucu geçen sayımızda Sayın Erol TOY'un yazısını sadece adını değiştirmiş bir önceki sayıdaki "Bilim ve Din " yazısının metni tekrarlanmıştır. Yazardan ve okurlarımızdan özür diliyor, "Olana Ergi" yazısını yayınlıyoruz.

Olana Ergi


Erol TOY

Goygoycuların gözü aydın !..
7 Ekim Pazar akşamı, düğmeye basıldı. Ve sonunda iştahla bekledikleri savaş başladı. 
Anglo-Amerikan uçakları yoksul, yoksun ve çoğu köktendinci tutsağı... Top ve mermi sesine alışkın... Yıllardır süren savaşın içinde sağ kalabilmeyi başarmış Afganistan halkının üstüne füze yağdırıyor.

Dünya gözü medyanın büyülü camında, teslim bayrağının çekilmesini bekliyordu. Ama ekranlara video-banttan Usame bin Ladin'in görüntüsü yansıdı. 

ABD Başkanı Bush'un 11 Eylül günü ilân edip, 7 Ekim'de uygulamaya geçtiği Haçlı Se-feri'ne bir Selâhaddin-i Eyyubi.. Bir Kılıçarslan edasıyla meydan okuyor... "Biz topraklarımız-da huzur buluncaya, Amerikalılar toprakların-da huzursuz olacaktır, " tehdidiyle savaşı ve kabûl ettiği alanı açıklıyordu.
Siz bu yazıyı okurken, ne yağdırılan fü-zelerin yitirdiği yoksul sayısından... Ne bin Ladin'in sözünü tuttuğundan bir haber vardı. Ama henüz bir tek Anglo-Amerikan askerinin Afganistan toprağına ayak basmadığı kesindi.

Oysa çığırtkanların üç haftadır sağır sul-tana duyurduğu sanal savaşın senaryosunda her şey vardı da... Böyle bir durumla tutum sözkonu bile değildi. 
Artık sıcak savaşın kendisi göründüğüne göre, disketleri geri sarmak zorunlu. 
Son 10 yılı anımsayan bilir. 

Dünya bu filmi körfez seyretmişti.
Körfez Savaşı öncesinde de, gökten fü-zeler yağmış... Saddam sonrası Irak'ı üzerine peşpeşe senaryolar sıralanmış... Ve savaş bittiğinde Saddam yerinde kalmış... Ama ABD başkanı baba Bush'la, Demir Leydi tanımlı Britanya başbakanı Margareth Thathcer kol-tuklarını yitirmişti. 
Bu kez işler daha revnaklı.

O zaman Irak, Amerika'ya da, İngiltere'-ye de çok uzak Kuveyt topraklarını işgal et-miş... Küresel efendiler, Birleşmiş Milletleri de arkasına alarak bunun cezasını vermek ülkü-süyle havalara fırlamışlardı.
Sonunda Irak, Kuveyt'ten çıktı. Kuveyt'in Avro-Amerikan bankalarındaki parası bitti. Ve öteki senaryoların tamamı iflâs etti. 
Yahu !.. Bu dünyayı yöneten aklın, hiç mi aklı yok ki, yeni bir senaryo üretemiyor, diyen yerden göğe haklı.

Senaryo aynı.
Ve öyle görünür ki, sonu da benzeyecek.
Nerden mi çıkarıyorum ?
Anlatayım...

Bir kez savaş ABD topraklarında... New-York ve Washington'da açıldı.
Şimdi uçaklar, füzeler, gemiler ve daha bilmem neler, onu ne kadar Afganistan'a taşı-mak isterse istesin, işi çok zor.
İlk vuruşun şoku geçtikten sonra, Haçlı-nın haçıyla, Hilâlin ucu görünmeye başlar.

Başladığı anda da, gemiler avarya... Af-ganistan'ın denize kıyısı yok.
Savaş uzadıkça, İslâm ülkelerinin hava sahaları Himalayalardan daha yüksek duvar-lara dönüşür... Uçaklar suda yüzmez ki !.. 

Çok uzaklardan atılacak füzelerin hedef şaşırması olası... Çağdaş teröristlerin yüksek teknolojiyi kullanabildiği nerdeyse kesinleşti. 
O durumda haçlı saldırısını destekleyen, bayrağı hilâlli hükümetlerin kendi halklarıyla karşı karşıya gelmesi alın yazısı. 
Önce İran, Irak, Endonezya, Pakistan ve Hint Müslümanları homurdanmaya başlar.
Başladılar bile !.. 
Ardından Filipinlerle bütün Pasifik deh-şetli bir protesto Musonuna yakalanır.
Belki yakalandı bile. 
Bunun etkisi anında bütün İslâm dünya-sına yayılır. Sonunda ya halklarla hükümetler birbirini kırar. Ya savaşa karşı aşılmaz bir cephe oluşacağı için Körfez Savaşı'nın yeni bir sonucuyla karşılaşılır.
Yok bu olmazsa, Anglo-Amerikan hazi-nelerinin kapısı bambaşka bir ince hesabın defteri için açılmaktadır.
Singapur'la Honkong'u yitirmek, Anglo-Amerikan süpergücünü Pasifik'te yerle bir etti.

Buna karşılık Sovyetler Birliği-Afganistan savaşından yararlanarak, Taliban'la Asya'nın ortasında bir mevzi kazanmıştı.
Ne var ki, Filistin sorununu çözemedi. 

Çözemeyince kışkırttığı kökdendincilik, verdiği silâhı kendisine çevirdi.
Savaşın düğmesine basmadan, ABD başkanıyla, İngiltere Başbakanı'nın Filistin Devleti kurulacaktır güvencesi çok önemli.

Füzelerden sonra bu güvencenin hayata geçmesine İsrail kökdendincileri... Başta Baş-bakan Şaron razı olur... Filistin Devleti'nin ku-ruluş evresine geçilebilirse, İslâm dünyası bu vaade inanır.

Homurtular diner. Hükümetler rahatlar. Taliban iyice yalnız kalır. Ve belki de Irak'ta tutmayan senaryo, Afganistan'da gerçekleşir.
Yoksa, yandı gülüm keten helva. Aynı senaryoyu sunan, aynı sonuca katlanacaktır.

Olana ergiden, şimdilik görünen bu.
Yoksul Afganistan'ın tepesinde patlayan füzeleri şimdilik önleyecek güç yok. Ama gözümüz kulağımız Filistin'le, Anglo-Amerikan topraklarında olsun.
Sonrasını yine aynı yöntemle sonra görüşürüz. 

İ

N

A

D

I

N

A