.

 
...
...
Yararlı Linkler
E- Posta
Başvuru Kaynakları
Katkı 
Sunanlar
Arşiv

 

Sayı: 15                                    Ana Sayfa                                           16 Ekim 2001

.........

Savaş Karşıtı Gösteriler Yasaklandı

...

Emep, ÖDP, SİP, HADEP'in ortaklaşa düzenledikleri savaşa hayır mitingleri Ankara, İzmir ve İstanbul'da yasaklandı. Bu yasak kararını protesto etmek için Kadıköy'de bir basın açıklaması yapmak isteyen partilerin yetkililerine polis jop ve polis köpekleriyle saldırdı. Olaylar sırasında Emep Genel Başkanı Levent Tüzel ile birlikte 46 kişi göz altına alındı. Onlarca kişi yaralandı, gazeteciler tartaklandı.

ABD'nin yanında savaşa katılmak için yıldırım hızıyla karar  alan TBMM'nin demokratik haklarını kullanan siyasi partilere ve savaş karşıtı yurtaşlara karşı polisin joplu - köpekli  saldırısı karşısında hükümetten ve milletvekillerinden tepki gelmedi.

Savaş karşıtı Hareketler sürüyor

BASINA DUYURU 

16 Ekim Salı günü, Saat 11.30'da Cağaloglu Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde (şu anda) 150 civarında aydın, sanatcı, bilim insanı, gazeteci, yazar ve cizerin imzaladığı "Savaşa ve Terörizme Karşı Girişim"in deklarasyonu açıklanacak. 

Basın toplantısına katılacak imzacılar, gerceklestirecekleri etkinlikleri ve geliımeler hakkındaki göruslerini ifade edecekler. 

İmzacılar adına: 
Adalet Ağaoğu, Aydın Engin, Gencay Gürsoy 
Ipek Çalışlar, Ümit Kıvanç

Irtibat Telefonu: 0542 / 243 15 36 
Nesrin Aslan 

Uluslararası Savaş Karşıtları Bildirisi

WRI - Uluslararası Savaş Karşıtları'nın hazırladığı HAYIR DE başlıklı
bildiriyi Türkiye'de de imzaya açtık. İlgilenenlerin bilgisine sunulur.
İmzalarsanız metnin üstündeki adrese gönderebilirsiniz.

5 Caledonian Road, London N1 9dy, Britain tel.: +44-20-72784040
Email: warresisters@gn.apc.org, http://www.gn.apc.org/warresisters fax:
+44-20-72780444


HAYIR DE!
Savaşa ve Savaş Hazırlıklarına Karşı Vicdani Red Çağrısı
Kırkın üzerinde ülkeden 85 pasifist örgütün üye olduğu uluslararası bir ağ
olan Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI); ne zaman ve nerede olursa olsun
yapılan savaş hazırlıklarına ve süren savaşlara karşı vicdani red çağrısında
bulunuyor. Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a 11 Eylül'de yapılan terörist
saldırılar bizde derin bir şok ve üzüntü yarattı. Aynı biçimde, terörizme
karşı yapıldığı söylenen savaşı da kınıyoruz. Terörist saldırı suçuna aynı
derecede masum insanları bombalama ve öldürme suçuyla karşılık vermek ne bir denge sağlayacak ne de insanların daha güvenli hissetmelerine yol açacaktır; bu sadece çekilen acıları arttıracaktır. Biz savaş olmadan adalet çağrısı yapıyoruz. Misilleme amaçlı bir savaş sadece şiddetin çarkını
ateşleyecektir.

Başkan George W. Bush'un, "Bizim yanımızda değilseniz teröristlerin
yanındasınızdır" seçenekleri karşısında bizler üçüncü bir seçeneği tercih
ediyoruz: şiddetten arınmışlık. Şiddetten arınmışlık aktif bir karşılıktır
ve her birimize, savaşa ve savaş hazırlıklarına direnme fırsatı sunar.
Ayrıca bize, güvenliğin, gerginliği tırmandırma ya da misilleme yoluyla
değil, silahsızlanma, uluslararası işbirliği ve sosyal adalet aracılığıyla
kazanıldığı bir dünya kurma yetisi sağlar.
Sonuç olarak, Uluslararası Savaş Karşıtları

WRI;; bütün askerlere sesleniyor- her kim adına savaşırsanız savaşın
vicdanınızın sesini dinleyin ve savaş hazırlıklarında veya savaşta yer
almayı reddedin: vicdani red statüsü için başvurun, emirlere uymayın, firar
edin, Hayır deyin!

WRI; yönetimde ya da fabrikalarda savaş hazırlıklarına karışmış herkese
sesleniyor: kuralları reddedin, Hayır deyin!

WRI; savaşı teşvik etmesi istenilen gazetecilere ve medyaya sesleniyor:
sizden yapılması istenileni reddedin, doğruyu sansürsüz olarak yazmakta ve
yaymakta ısrarlı olun, Hayır deyin!

 WRI, tüm vergi verenlere sesleniyor: vergilerinizin barış için
kullanılmasını talep edin, verginin savaş için kullanılan dilimini vermeyin,
hayır deyin!
 
WRI Üyelerine ve herkese sesleniyor: savaşa ve savaş hazırlıklarına
katılmayı reddedenleri destekleyin, savaşa karşı, şiddetten arınmış doğrudan
direnişte yer alın!
Farklı ülkelerden ya da koşullardan herkesin bu direniş yollarından herhangi
birini kullanabilecek durumda olmadığının farkındayız. Ancak, protestoyu,
direnişi ifade etmenin pek çok yolu var. Uluslararası Savaş Karşıtları,
savaşa karşı eyleme geçen herkesin yanındadır ve kendini, direnişlerinden
dolayı baskı görenlere yardım etmek için elinden geleni yapmaya adar.

Şarbon Paniği ABD'de Pudra Tüketimini Arttırdı !

ABD yöneticilerinden ve medya yöneticilerinden bazılarına mektup zarfı içinde tozla şarbon virüsünün yollanması ABD'de panik yarattı. FBI senato ve Temsilciler Meclisine, Beyaz Saray ve Pentagon yöneticilerine bütün posta gönderilerini denetlemeye aldı. Halk da posta gönderileri konusunda uyarıldı. Ajansların haberlerine göre ABD'de insanlar postadan gelen gönderilere el sürmeye korkuyor.

Kendisine gelen bir mektubu açıp içinde beyaz tozları gören bir gazeteci aceleyle ilgililere baş vurunca beyaz tozun Talk Pudrası olduğu anlaşıldı.

....

Savaşa Asker Gönderme Kararı'nın Geri Alınması İçin Girişim

Milletvekillerinin bazıları hükümete verilmiş olan sınırsız yetkiyi geri almak için yeterli imza toplamaya başladılar.

Kimi yüksek rütbeli emekli askerlerin sınırsız yetki konusunda basında ciddi uyarıların çıkması milletvekillerini harekete geçirdi. Ancak Ecevit hükümeti ABD'nin tüm isteklerine ısrarla boyun eğiyor.

....

Barolar Savaşa ve Türkiye'nin Asker Göndermesine Karşı Çıktı

Ankara, İstanbul ve İzmir Barolarının Başkanları halkımızın büyük çoğunluğunun savaş istemediğini ve Türkiye'nin bu savaşa katılmasını onaylamadığını vurgulayarak, Türkiye Hükümetine Türkiye'nin görevi güç kullanmayı ABD için hak gören ABD'nin uluslararası savaş koalisyonu oluşturmasını meşru sayan, kaynağını şiddet ve güçten alan devletler hukuku anlayışını oluşumuna savaşa katılarak katkıda bulunmak değildir. diye seslendiler.

Ankara Barosu Başkanı Sadık Erdoğan, İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman ve İzmir Barosu Başkanı Noyan Özkan dün İstanbul'da düzenledikleri basın toplantısında, dünya barışını ve güvenliğini sağlamak için kurulan Birleşmiş Milletlerin Kore savaşından itibaren devletlerin güç kullanmasını engelleyerek barışı sağlama işlevini yitirdiğini belirttiler. ABD'nin B.M. Güvenlik Konseyinin, Pentagon'un Savaş Onay Dairesi haline dönüştürdüğüne değinen baro başkanları ABD ve İngiltere'nin aynı zamanda devletler hukukunu da bombaladığını vurguladılar. Baro Başkanları TBMM'nin ulusal egemenlik adına, hükümete Türkiye'yi halkın onaylamadığı bir savaşa sokma yetkisi verdiğine dikkat çekerek, bu kararlar Türkiye'nin uluslararası savaş koalisyonunun sadık üyesi haline geldiğini kaydettiler. Baro Başkanları, dünyada milyonlarca insanı savaşa karşı barışı savunduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin yerinin barış için kenetlenen milyonların yürekleri olması gerektiğini belirtiler.

İ

N

A

D

I

N

A