Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

 

DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR HABER

Güneş ÇELİKKOL (Arjantinden Bildiriyor)

Bugünkü La Nación (Şili), istihbarat örgütleri uzmanı (galiba Britanyalıydı bu herif, emin değilim) siyaset bilimci Thomas Gordon ile yapılmış uzunca bir mülâkat yayımlamış. CIA ve benzeri şebekelerin çalışma usûllerine ve güncel eğilimlerine dair kitapları dünya genelinde on milyonlarca kopya satan Gordon, El-Kaide ve benzeri yapılanmaların Latin Amerika ülkelerinde üslenmekte olduklarını belirtiyor. Gordon'a göre 2005, bu örgütlerin Latin Amerika üzerinden gerçekleştirilmiş/yönlendirilmiş eylemlerine tanıklık edeceğimiz bir sene olacakmış.
Malumatfuruşluk da yapayım: La Nación, hayli önemli bir gazete. 1917 yılında kurulan gazetenin %69 çoğunluk hissesi hâlen Şili hükûmetinin elinde bulunuyor. Pinochet döneminde yayınını El Cronista ismiyle sürdüren (ve tabii ki aşırı sağ çizgide seyreden) gazete şu anda merkez sol bir çerçeveyi sahipleniyor (çünkü hükûmette merkez sol var). 30.000 civarında da satışı var (toplam nüfus 15 milyon).

ABD yine bir takım işler çeviriyor da, neler çeviriyor acaba?

(İslamî çevrelerle Küba arasında ilişki kuran teoriler de yok değil elbet bu arada)

 

sayfa başına dön