Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS


 

YAYIN YÖNETMENİNDEN

SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinin düzenleyen hükümet tasarısı TBMM’ inde AKP oylarıyla kabul edilerek yasalaştı . İşçi ve memur sendikaları , Meslek Odaları yasaya karşı çıkıyor ;

Eylem programları ilan ediyorlar.

Evet , SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin başlangıcıdır ve bu nedenle bu yasaya karşı çıkılmalıdır . Ancak , karşı çıkış ve  karşı çıkanların baştan beri izledikleri yol yanlıştır .

 Sendikalar ve Meslek odaları sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini AKP’ nin marifeti olarak algılıyor ve kamu oyuna öyle sunuyorlar . Yanlışlıklarının birincisi bu .

AKP’ nin böylesi bir işe ne aklı ne de gücü yeter .

Sosyal Devletin ortadan kaldırılması ve buna bağlı olarak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kararıdır ve bu kararın altında TC: nin ilgili bakanının (bu da Başbakan yardımcısıdır) imzası vardır . Tarihi de 1994 dür . O tarihte AKP henüz dünyada yoktur . Ne var ki sosyal devletin ortadan kaldırılması , sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi AKP’ nin ideolojisine uygundur . Ancak , bir yanılgıyı önlemek için ekleyeyim , AKP ümmet toplumu yaratarak ve sadaka yoluyla muhtaçlara yardımı amaçladığı için değil ,dışarıdan , (iktidarının teminatı olan)  ABD’ den ve AB’ den emredildiği için DT֒ nün kararlarını uygulamakta ve sağlık hizmetlerini özelleştirmektedir .

Sendikalar ve Meslek Odaları Avrupa Birliği konusunda ciddi , bilimsel incelemelerde bulunup tavır

belirleyeceklerine , “ulus devletin sonu geldi” , “insan hakları” , “özgürlük” , “kahrolsun militarizm” gibi yine dış kaynaklı şişirmelere inanıp , durun bakalım nedir bu AB  demeden balıklama Avrupa Birliği’ ni desteklediler.

ABD’ nden bakan ithal edildi hiç ses çıkmadı . 15 günde 15 yasa çıkartılması gerekir diye dayattılar ve çıkarttılar ; Hiç ses çıkmadı .

Bir yanlış hedef sunuldu :İMF.

İMF dünyadaki tüm kötülüklerin anası olarak gösterildi , sendikalar ve odalar “kahrolsun İMF “ diye sokakları inlettiler .

Yani eşeği bırakıp semeri dövdüler .

Küreselleşmenin kapitalizmin yeni saldırısı olduğunun bilincine varmadan “emeğin küreselleşmesi”  gibi parlak bir adın arkasında her türlü kalabalığın gürültü yapmasını cam , çerçeve kırıp polise sopayla karşı çıkmasını marifet sanıp ,  “çağdaş küresel İhtilal” yapıldığı yutturmacısını bir güzel yuttular .

Yurt dışından birilerini getirip 100 – 200 kişiyle toplantı yapmayı , ya da  yurt dışındaki aynı tür toplantılara katılmayı marifet sandılar . Böylece ,  küreselleşmeye , “Enternasyonalist çıkış” yaptıklarını sanarak kendilerini tatmin ederlerken , arkasına aldığı ”sol aydın(!) desteğiyle”  AKP kendinden beklenenleri harfiyen yerine getirdi .

Ve SSK Hastanelerinin devriyle ilgili  yasa çıktı . ..

Şimdi istedikleri kadar eylem yapsınlar , “geçti Bor’un pazarı…”

Yasa çıktıktan sonra SSK’ yı sattırmam diye eylem yapmak emekçilerde “Örgüt” e ve “örgütlü mücadele” ye karşı olumsuzlukların gelişmesine neden olur . Unutulmasın ki her başarısız eylem , her başarısız grev yeni eylemleri , yeni grevleri engeller ; Belki 15/20 kişilik sendika ,oda yöneticisini tatmin etse bile …

İNADINA’ da “Küreselleşme” , “DT֔ , “AB” konularında okurları bıktıracak kadar çok yazıldı .Bu sayımızda da “ 1994’ de İmzalanmış Olan GATS Antlaşması “ adlı bir yazı var . O yazıyı dikkatle okursanız sırada özelleştirilmeyi bekleyen daha hangi hizmetler olduğunu öğrenirsiniz .

 GATS antlaşmasının SSK hastanelerin devriyle ilgili olan bölümünü aşağıda bulacaksınız :

 8.        SAĞLIKLA İLGİLİ VE SOSYAL HİZMETLER    

            (1.A.h-j. altında listelenenlerin dışında kalanlar)

A.         Hastane Hizmetleri                                                                 

B.         Diğer İnsan Sağlığı Hizmetleri

C.         Sosyal Hizmetler                                                        

D.         Diğer

       h.Tıp ve Dişçilik Hizmetleri                                         

j.Ebe, Hemşire, Psikoterapist ve İlk Yardım Personeli tarafından sağlanan hizmetler.

Görüldüğü gibi SSK hastanelerinin önce Sağlık Bakanlığına devri , daha sonra da özel sektöre satılması konusu AKP ’nin icadı  değildir ; Yukarıda da söylediğimiz gibi AKP’ nin bu işe ne aklı ne de gücü yeter . O sadece önünde bulduğu ve de kendisine emredilenleri ,üstelik “sol liberal” rüzgarların büyük desteğiyle,   teker , teker yerine getirmektedir .SSK’yı sattırmayız diye eylem yapan sendikalar ve odalar,                                                                                                                                                                                                              SSK satılmış iş bitmiştir .Ve kusura bakmayın ama bu satışta sizin de vebaliniz vardır .

Kapitalizmi , Kapitalizmin yeni saldırısı olan Küreselleşmeyi  AB’ ni doğru öğrenin artık .

Kapitalist sistem içinde kalarak SSK’ ya sahip çıkamayacağınızı bilin artık .

Bakın sizlere tarihten bir örnek verelim : 1963 yılında Türkiye’ nin Ortak Pazara (Bugünkü Avrupa Birliği)

Üyeliği antlaşması imzalanmıştı . Tıpkı 17 Aralık 2004 ‘ de olduğu gibi her yer bayraklarla donatılmış , bayram edilmişti . Tüm siyasi partiler , sendikalar ,odalar bayrama katılırken bir tek TİP (Türkiye İşçi Partisi) karşı çıkmıştı . 12 Mayıs 1963 günü Gaziantep’ te toplanan Genel Yönetim Kurulunda Genel Başkan Mehmet Ali Aybar’ ın yaptığı konuşmadan konuyla ilgili bölümleri sunuyoruz :

“…Ortak Pazarın Türkiye için teşkil ettiği asıl büyük tehlike, bizi kapitalist sistem içinde kalmaya zorlamasından ve böylece hep bağlı bir toplum olarak yaşar durumda bırakmasından doğacaktır .Gerçekten de Ortak Pazara girdiğimiz taktirde, ulusal kalkınma ve ilerlememizin zararına olarak, bu gün ki hakim sınıflarımız daha da güçleneceklerdir . Böylece ,emekten yana ve emekçilerin kendi elleriyle yürütüp , denetledikleri ….karma ekonomiye geçiş imkanları çok daha zorlaşacaktır….”

“….Ortak Pazar bir çeşit kartel antlaşmasıdır. Bundan dolayı da orta ve küçük işletmeler aleyhine bir kuruluştur . Kuruluş halindeki endüstriler , küçük işletmeler ve pre-kapitalist küçük ve orta tarım işletmeleri Ortak Pazarın güçlü tekelleri karşısında ergeç silinmeyi mahkumdur . Ortak Pazara girdiğimiz taktirde emekçi halkımızın hayat yükü daha da ağırlaşacaktır ….”

“…Ortak Pazarın amacı sömürgeciliği yeni usullerle devam ettirmektir….”

Gerçek muhalifler ,gerçek yurtseverler sosyalistlerdir . Sosyalistler sisteme (yani kapitalizme) karşıdır.

Bir takım şişirme sloganları kanıp sistem içinde düzeltme yapacağını sanmak ham hayaldir .

İstediğin kadar eylem yap elindeki kazanılmış hakları birer,birer yitirirsin .

Elindeki kazanılmış hakları yitirmemek istiyorsan sisteme (Kapitalizme) tümden karşı çıkmalısın .

Kazanılmış hakların tümü tarih içinde kapitalizme karşı çıkılarak kazanılmıştır .

Uğur Cankoçak

e-posta : ugur@inadina.com

****                                                       ****                                                   ****

CHP içindeki Baykal – Sarıgül çekişmesi medyayı meşgul etmektedir . Bu yapay gündemde , bizce her ikisi de aynı kıratta kişilerdir . Birinin diğerine hiçbir üstünlüğü yoktur . Sarıgül’ ün  Kemal Derviş’ in DSP içinde yaptığı görevi CHP içinde yapmakla görevlendirildiği izlenimi sezilmektedir . Yani CHP ‘de dış odaklarca , tıpkı DSP gibi , parçalanarak yok edilecektir . Bu da Türkiye emekçi halkının yararınadır . Sol görünüp durmadan sağa hizmet eden , Türk aydının muhalefetini hep yanlış yönlendiren partinin ortadan kalkması iyi olur .

 

sayfa başına dön