Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

BREZİLYA SOLUNDA YENİ BİR PARTİ: P-SOL

Güneş ÇELİKKOL
(Brezilya’dan Bildiriyor)

Lula liderliğindeki İşçi Partisi'nin (PT) sol kanadı zamanında uzun bir parti içi mücadele vermiş ve tüzük belgesine, partili seçilmişlerin parti politikalarından ayrı bir siyasal hat izleyemeyeceklerini karara
bağlayan maddeler ilâve edilmesini  sağlamıştı. Bu, devlet ve hükûmet koltuklarına oturan parti yöneticilerinin tabanın sosyalist taleplerine duyarsız bir bürokratik kast oluşturmalarını engellemek niyetiyle önerilmiş bir düzenlemeydi aslında .Ama, verdiği sonuç, partinin sol kanadının Lula tarafından tasfiye edilmesini kolaylaştırmak oldu. PT iktidarı başından bu yana, hükûmet politikalarına muhalif pekçok sosyalist hem devlet kademelerindeki görevlerinden uzaklaştırıldı, hem de parti üyeliğinden ihraç edildi.

Brezilya solundaki yeni oluşum, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (P-SOL), esas olarak bu isimlere dayanıyor...

Federal meclis üyesi Luciano Genro ve senatör Heloisa Helena (her ikisi de kadın) gibi ulusal ölçekli sol siyaset alanında tanınmış isimlerin başını çektiği P-SOL kadrolarının pek çoğu, PT bünyesindeki Sosyalist Demokrasi akımından geliyor. Ama Sosyalist Demokrasi topluluğunun tamamı
P-SOL girişimine katılmış değil. Yeni parti, IV.Enternasyonal Brezilya seksiyonu olan Sosyalist Demokrasi grubunun Lula ekibi tarafından bireysel olarak  PT'den ihraç edilmiş kadroları tarafından kurulurken, bu akımın kendisi parti yönetimiyle ipleri henüz koparmamış durumda.

Çoğulcu bir sosyalist parti olan P-SOL bünyesinde yalnızca PT veya Sosyalist Demokrasi kökenli kadrolar yok elbette. İngiltere ve Galler'deki Sosyalist İşçi Partisi (SWP) çizgisini benimseyen Revolutas; Arjantin başta olmak üzere kimi Güney Amerika ülkelerinde kısmî de olsa
geleneksel bir etkiye (en azından sol camiada) sahip bulunan Uluslararası İşçi Birliği/Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI); sendikal kesimlerle bağlantıları bulunan İşçi Enternasyonali Komitesi (CWI);
Toprak, Emek ve Özgürlük Hareketi (MTL); İspanyolca ve Portekizce olmak üzere çift dilde yayın yapan ve bölge ülkelerindeki toplumsal hareketler açısından önemli bir kaynak olan «Movimiento» ile Gerçek Devrimci Marksizm (MRA) dergileri çevreleri; devrimci marksizme referans
vermesinin yanı sıra Dünya Sosyal Forumu başta olmak üzere liberalizm karşıtı tüm sosyal hareketlerin dinamizminden beslenen «Sosyalizm ve Özgürlük» grubu, P-SOL oluşumunun diğer bileşenleri. Parti, demokratik, feminist ve ekolojik bir sosyalizm anlayışını sahipleniyor. Yasalar
uyarınca gerekli 450.000 imzayı tamamlayamadığından ulusal parti statüsü kazanamayan ve geçtiğimiz aylardaki yerel seçimlere giremeyen P-SOL, resmî kuruluşunu Ocak ayı sonunda toplanacak olan Dünya Sosyal Forumu ertesinde yapmayı plânlıyor. PT'nin sol kanadının daima etkin olduğu Porto Alegre kentinde toplanacak forum, P-SOL için kendisini tanıtma ve
ilân etme fırsatı bulacağı bir sahne olacak aynı zamanda.

P-SOL nüfusun önemli kesiminin soldan yana oy verdiği, ancak PT'nin bu kendisine oy veren kesimleri tatmin etmediği ülkede sesini geniş kitlelere duyurmayı başarabilen yeni ve kitlesel bir sosyalist odak
yaratabilecek midir, yoksa  PT'den dışlanmış sosyalistlerin toplu hâlde beklediği bir fuaye salonu veya PT'den ihraç edilmiş senatörlere personel desteği sunacak bir sekreterya olarak mı kalacaktır, bu soruya net bir yanıt verebilmek henüz mümkün değil..-üstelik, yeni parti kurucularının tüm heyecanına karşın, Sosyalist Demokrasi grubunun bile henüz bu mecrada hayat bulup PT'den ayrılmayı göze almamış olması, dikkate alınmaya değer bir husus. «PT'nin bu yılki iktisadi uygulamalarının eleştirisi» başlığıyla yayımlanacak olursa  bunun aslında bir parti programı olduğunun kimse tarafından anlaşılmayacağı kesin olan bir makale ile seçilmişler/parti ilişkisinin tarif edildiği gereğinden fazla karışık bir yönetmeliğin Program ve Tüzük sıfatlarıyla   sunulmuş olması ise kendisini yeni ve bağımsız bir sosyalist parti olarak görmeye başlamamış, hâlen PT bünyesindeki bir hizip olduğu sanısındaki bir toplulukla karşı karşıya bulunduğumuzu gösteriyor sanki.

New Left Review editörlerinden Tarık Ali, geçtiğimiz aylarda Brezilya'da yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu, ama bunun da bir grup insanın «biz parti kurduk» demesiyle karşılanamayacak bir ihtiyaç olduğunu belirtmişti kendisiyle yapılan bir söyleşide. P-SOL, umarız altını çizdiğimiz eksikliklerin üstesinden gelebilecek, bir grup adamın partisi olmaktan çıkarak antikapitalist bir politik kutup yaratmayı başarabilecektir.

 

sayfa başına dön