Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

DEMOKRATİK BİR SEÇİM!.. IRAK

Dr. Ergun GÖKNEL

ABD ve yandaşlarının Irak’ı işgal gerekçelerinden bir tanesi de ülkeye Demokrasi’yi getirmekti. Bush’un son yemin töreninde yaptığı konuşmada da belirttiği gibi: ABD ve Başkanı Bush tüm dünyaya özgürlük ve dolayısıyla demokrasi getirmek için Tanrı tarafından görevlendirilmişlerdir.

Şimdi bu özgürlük ve demokrasiyi getirme yolunda neler yapıldığına bir göz atalım.

Yaklaşık 200.000 işgal askeri ülkeyi bir viraneye çevirmektedir. Şehirler, gönülleri istedikçe bombalanmakta, hastaneler ve ibadethaneler de dahil olmak üzere pek çok bina yerle bir edilmekte, insanlar tarafından kutsal sayılan mekanlar yok edilmektedir.

Bu işgal güçleri tarih ve kültür kavramına sahip olmadıkları için, dünya tarihinin en önemli ve hiçbir zaman yerine konamayacak eserleri yıkmakta, zırhlı araçların garajı olarak kullanılmaktadır.

Top, tüfek, bomba  ile demokrasinin bir ülkeye zorla getirildiği nerede görülmüş? Demokrasi ancak halkın özgür iradesi geçerli olduğunda uygulanabilir ve yerleşebilir. Bugün Irak’ta halkın özgür iradesinden söz edilebilir mi? Sokaklarda yabancı işgal güçlerinin devriye gezdiği, sokağa çıkma yasağının sürdüğü, yiyecek sıkıntısı çekilen, en ilkel insanın bile onsuz yaşayamayacağı, suyun bulunmadığı bir ülkede demokrasiyi kurabilir ve özgürce seçim yaptım diyebilir misiniz?

Fiilen üçe bölünmüş bir ülkenin, büyük bir bölümü seçim sandığına gidemezken veya gitmekten korkarken özgürce oy verilebilir mi. 18 ilinden dördünde, ki bunların içinde Bağdat ve Musul gibi iki büyük yerleşim bölgesi de vardır, oy verilemeyen, Felluce ve Ramadi gibi işgal güçlerince harabe haline getirilmiş ve yüz binlerce kişinin çadırlarda yaşadığı bir ülkede demokrasi olur mu? Özgür seçimler yapılabilir mi?

Unutmayalım ki, bugün Irak’ta günde ortalama 70 kişi öldürülmekte ve 300 kişi yaralanmaktadır. Barış ve huzur yoktur. En acil gereksinimler karşılanamamaktadır. İnsanlar hayatta kalma çabasındadırlar ve 200.000 yabancı asker tankı ile sokaklarda gezmekte, kadın ve çocukları sorgusuz sualsiz öldürebilmektedir. Şehirler bombalanmakta, insanlar aşağılanmaktadır. Bütün bunlar da “demokrasi getireceğiz” gerekçesi ile yapılmaktadır.

İşte bu göstermelik bile diyemeyeceğimiz demokrasi anlayışına göre, bir de seçim yapılmaktadır. Bu koşullarda seçim sandığından çıkacak sonuçlar ne kadar inandırıcı olabilir? Bu sözde seçimle kurulacak meclis nasıl bir demokrasi getirebilir? İşgal güçlerinin dilekleri dışında bir karar alabilir mi? Onların çizdikleri sınırlar dışında, onların çıkarlarına hizmet eden kurallar dışında bir karar alabilirler mi?

Ancak işgal sona erdikten ve uluslar arası gözetim altında yapılan bir seçim demokratik olma iddiasında olabilir, yoksa ABD kural ve çıkarlarının uygulandığı bir seçime hiç kimse demokratik diyemez.

Irak’a demokrasinin gelebilmesi için ilk yapılacak iş, ABD ve yandaşlarının işgal güçlerinin ülkeden çekilmesi ve uluslararası bir barış gücünün ülkede barışı yeniden kurmasıdır. İnsanların en yaşamsal gereksenmeleri kısa zamanda karşılandıktan, Iraklılar yeniden insanca yaşama koşullarına kavuştuktan sonra yapılacak bir seçim demokrasiyi getirebilir.


sayfa başına dön