Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS


 

YAYIN YÖNETMENİNDEN

  Haftanın en önemli olayı , hiç şüphesiz , ABD Dışişleri Bakanı Rice’ in Ankara’ya gelmesiydi . ABD Dışişleri Bakanın Türkiye’ den ilk isteği : “Türkiye ‘ de gittikçe artan Amerikan aleyhtarlığının önü alınmalı ve bu gelişme tersine döndürülmelidir .”Şeklinde oldu . Demek ki ABD için kendisine bağlı hükümetin , hatta parlamento çoğunluğunun varlığı yetmiyor !...

Rice’ in Ankara’ da olduğu sırada İstanbul’ da “Irak Dünya Mahkemesinin “ bu güne kadar yaptığı çalışmalar kamu oyuna anlatıldı . İNADINA’ nın geçen sayısında Irak Dünya Mahkemesi hakkında geniş bilgi verilmişti .  ABD dahil dünyanın bütün ülkelerinde, insanlık, halkların çıkarları adına, ABD'nin Irak işgali, işlenen insanlık suçlarının unutulmaması gereğine inananlar, siyasal iktidarlarda olmasalar da çoğunluktalar. İnsanlık suçunun işlenmesine son verilebilmesi için, seyirci kalınmayarak karşı duruşu etkin kılacak bir şeyler yapılması, örgütlenilmesi, güçlerin birleştirilmesi gereği var. İşte Irak Dünya Mahkemesi bu türden düşünce, örgütlenme, girişimlerinin bir ürünü.. ''ABD hükümeti ve müttefiklerinin cezai dokunulmazlığına son verme yetkimiz ve gücümüz yok. Ama dünya yurttaşları olarak savaş politikalarına ve suçlarına karşı çıkma sorumluluğumuz ve hakkımız var. Irak'ın işgaline karşı uluslararası bir mahkeme düzenleme fikri, dünyanın pek çok yerinde eşzamanlı olarak gündeme geldi. Öneri, 2003 yılı içinde Berlin, Brüksel, Cenevre, Paris, Cancun'da yapılan savaş karşıtı toplantılarda tartışıldı. Jakarta konferansı katılımcıları, 25 Mayıs 2003 tarihli ortak bildirgeyle uluslararası bir savaş suçları mahkemesi kurma girişiminde bulunacaklarını ilan ettiler. 26-27 Haziran 2003'te Bertrand Russell Barış Vakfı tarafından düzenlenen Brüksel Avrupa Barış ve İnsan Hakları Ağları Konferansı'nda bir çalışma grubu oluşturuldu. Irak halkına ve insanlığa karşı işlenen suçları araştırıp saptayacak uluslararası bir mahkemenin kurulması, söz konusu mahkemenin dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılması, Irak işgalinin farklı yönlerine odaklanması kararlaştırıldı.''

Irak Dünya Mahkemesi(WIT), somut kayıtlara dayalı bir dinleme, değerlendirme, yargı süreci. Tarihe ve yargıya gerçek kanıtların bırakılması için pek çok ülkeden çalışma grupları görev alıyorlar. Başta Bush , Irak ve Guantanamo askeri üssüne kadar üst düzey komutanları hakkında toplanan suç belgeleriyle uluslararası ceza mahkemesine de yapılan başvurular birleştiriliyor. Bugüne kadar gelinen süreç içinde dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen toplantılarda, işlenen çok boyutlu suçların belgeleri toplandı.Irak Dünya Mahkemesi bundan sonra şubat içinde Roma, Kahire, Lizbon, martta Cenova, Pakistan, Filistin, İspanya'da gerçekleştireceği toplantılarda, Irak savaş suçlarına ilişkin değişik konulu belgeleri bir araya getirmeyi sürdürecek. Sonuç oturumu haziranda İstanbul'da gerçekleştirilecek. Irak'ta işlenen savaş suçlarına ilişkin çeşitli örgütlenmelerin, elde ettikleri belgeler de bir araya getirilerek, Irak halklarına karşı işlenen ağır hukuki, siyasi, sosyal, etik, kültürel suç ve ihlallerin bütününe yönelik, uluslararası sözleşme ihlalleri, suç saptaması yapılarak adalet istemi dile

getirildi .

Irak Dünya Mahkemesinin son oturumu İstanbul’ da yapılacak . Bu , hiç şüphesiz Türkiye için bir onur . Şimdi bize , İNADINA okurlarına , düşen görev Irak Dünya Mahkemesinin çalışmalarını başta işçiler olmak üzere tüm emekçilere anlatmak ve İstanbul’ da yapılacak olan mahkemenin son oturumunu kitlesel bir bayrama döndürmektir .

Uğur Cankoçak    

ugur@inadina.com 

sayfa başına dön