Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

ŞİMDİ N’OLCAK ?
Dr.Ergun GÖKNEL

Ülkemizin siyasi ortamı ancak böyle ciddi olmayan bir başlıkla tanımlanabilir.

Yüzde 35 oyla Meclis çoğunluğunun üçte ikisinin kazanılabildiği bir seçim sistemi ile, seçmenin yüzde 45’lik bölümünün temsil edilmediği bir parlamento ile ve muhalefet yapmaktan aciz, doğru düzgün hiçbir proje üretemeyen bir Ana muhalefet partisi ile yaşarsanız ancak böyle bir başlık kullanabilirsiniz.

Onbeş yıl öncesine kadar CHP için “proje üretirler fakat uygulayamazlar” denirdi. Şimdilerde onu bile söyleyen yok. Çünkü Ana muhalefet partimiz ancak slogan üretebiliyor ve bu sloganları bağırmak için birkaç yüz kişiyi dahi bir araya getiremiyor.

Artık gerçekten ciddi bir muhalefet düşüncesinin doğmasını sağlamak gerekiyor. 12 Eylül sonrası yaşadığımız depolitizasyona son vermek gerekiyor. Bu işlevi görecek gerçekten sol düşünceye sahip, uyduruk bir sosyal demokrat parti değil, söylediği içerikli, söylediğini yapabileceğine inanılan, ciddi muhalefet yapabilen, tek adama veya bir “arkadaş grubu”na tabi olmayan bir siyasal parti ile başarıya ulaşılabilir.

“Sol” parti günümüzde ne demek?

İnsana değer veren, insanın yaşaması için gerekli doğayı koruyan, inanca ve düşünceye her türlü özgürlüğü tanıyan bir siyasal parti.

Kendi içindeki görüşleri rahatça ve demokratik bir yöntemle tartışabilen, düşünceleri onaylatmak için kaba güce başvurmayan, uzun vadeli planlar yapabilen bir siyasal parti.

İnsan haklarına her halde öncelik tanıyan, özgürlüklerin yalnızca bir zümre veya sınıf için varolduğuna inanmayan, tüm insanların özgürlüğü için  her türlü çabayı gösteren, her türlü ayrımcılıkla mücadele den bir siyasal parti.

Emeğin insanın en büyük değeri olduğuna inanan, her kişinin fırsat eşitliğini kabul eden ve bu eşitliğin gerçekleşmesi için çaba gösteren bir siyasal parti.

Muhalefet yapmak için karşı görüş üretmeyen, söylediklerinin gerçek çağdaşlığa doğru gidilmesini sağlayacak düşüncenin ürünü olduğu bir siyasal parti.

Böyle bir siyasal partiyi kurmak, büyütmek için gerekli insan malzemesi ülkemizde mevcut. Ancak bilinmesi gerekli ki, egemen güçler ve dünya egemenliğine sahip olanlar bu ilkelere sahip insanların başarılı olamaması için akla gelen her türlü yola başvuracaklardır.

İnsanların bir bölümünü zayıf taraflarından yakalayıp, onları, maddi veya manevi vaatlerde bulunarak, doğru yollarından döndüreceklerdir.

Bir bölümünü kaba güçle korkutacaklardır. Yani yasalar çıkararak çok sözünü ettikleri “demokrasi” kavramını yok edecekler ve çalışmaları engelleyeceklerdir.

Bu yolda birlikte ilerleyen insanların arasına anlaşmazlıklar sokarak onları parçalayacaklardır.

Kısacası bu yol çok zahmetli bir yoldur. Fakat aşılması gerekli bir yoldur. Aksi halde devamlı “Şimdi n’olcak” demekten başka elimizden bir şey gelmez.

Hepimize kolay gelsin!...

 

sayfa başına dön