Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

İŞÇİ TASFİYESİ İÇİN AKP’ DEN YENİ ADIM

Emine KAPLAN

 

AKP hükümeti, kadrolaşmak için yeni bir kapı açtı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ''torba yasa'' olarak nitelendirilen yasa tasarısında değişiklik yapılarak kamu kurumlarında işten atılan işçilerin mahkeme kararına karşın işe iadelerinin yapılmaması hükme bağlandı. Tasarıyla, yeşil kart uygulamasıyla ilgili yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre yeşil kart sahiplerinden ilaç giderleri için yüzde 20 katılım payı alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ''torba yasa'' olarak nitelendirilen yasa tasarısı kapsamlı değişiklikler yapılarak kabul edildi. 35 maddelik tasarıya alt ve üst komisyonda 70 önerge verildi. Tasarının özlük haklarıyla ilgili maddeleri ''yeni bir düzenlemede değerlendirilmek üzere'' metinden çıkarıldı.

KADROLAŞMA İMKANI

Tasarıya eklenen bir maddeyle, kamu kurum ve kuruluşlarında AKP'li olmayan işçilere tasfiye yolu açıldı.

Buna göre kamudan atılan işçiler mahkeme kararı olsa bile işlerine iade edilmeyebilecek. Söz konusu hüküm şu düzenlemeyi öngörüyor:

''Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında çalışan kamu işçisinin iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine mahkeme veya hakem tarafından karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi üzerine kesinleşen kararın işçiye tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işçinin yeniden işe başlamak için işverene başvuruda bulunması durumunda; işyerinin kapanması ya da küçültülmesi veya dışarıdan hizmet alımına gidilmiş olması gibi hallerle işçinin tekrar işe başlatılmamasında kamu yararının bulunması durumunda, kamu işveren vekili bu işçiyi işe başlatmayarak kararda hükmedilen tazminatı, boşta geçen süreye ilişkin ücreti ve diğer hakları ödeyebilir. Bu fıkra hükmüne göre yapılan ödemelerden kamu işveren vekili şahsen sorumlu tutulamaz.''

YEŞİL KARTA İLAÇ BEDELİ

Tasarıda yapılan başka bir değişiklikle, yeşil kart sahiplerinden ayakta tedavi halinde kullanacakları ilaç bedelinden yüzde 20 katılım payı alınması benimsendi.

Emeklilik aylığı kesilmeksizin kamuda çalıştırılacak kişileri düzenleyen maddede yapılan değişiklikle ''TÜBİTAK üyeliğine seçilenler'' kapsam dışına çıkarıldı. Buna göre TÜBİTAK üyeliğine seçilenler, ancak emekli aylıklarından vazgeçmeleri koşuluyla kurumda görevlerini sürdürebilecek.

 

sayfa başına dön