.

 
...
...
Yararlı Linkler
E- Posta
Başvuru Kaynakları
Katkı 
Sunanlar
Arşiv

 

                                  Ana Sayfa                                          

.........

2002 YILI TARIM BÜTÇESİ, DESTEKLEMELER VE GERÇEKLER

Abdullah AYSU

1980 yılından sonra, tarım sektöründe uygulamaya konulan dış kökenli ekonomi politikalar sonucu devlet, tarım sektöründen desteğini çektikçe, çiftçi devleti desteklemeye başlıyor. Düzenek öyle kuruluyor, süreç öyle işletiliyor. Köylü ise her geçen gün yoksullaşıyor...(Rakamsal veriler için bakınız İNADINA sayı....... ..)
Hükümetler, alım fiyatlarını maliyetlerin altında belirledikleri yetmiyormuş gibi bir de çiftçinin alın teri olan buğday, tütün, çay, şekerpancarı ve diğerlerini alıyor; tütünü sigaraya, pancarı şekere, dönüştürdükten ve birkaç zamlı satış yaptıktan ve çiftçinin ürettiklerini zamlı fiyatlarla tekrar çiftçi ve diğer tüketicilere sattıktan sonra ancak alın terinin karşılığını ödüyorlar. 
Yapılan zamlardan rantiyeciye ödeme yapıldıktan sonra çiftçinin ürün bedeli ödeniyor...
Kamuoyunda ise IMF'in yerli işbirlikçi propagandist ekonomistleri, yazarları yanlış ve abartılı rakamlar ile tarımı kara delik gibi göstererek; üst üste yaşanan krizlerin ve bu krizlerle ülkenin yoksullaşmasının baş nedeni olarak köylüye yapılan desteklerin olduğunu yazıyor ve söylüyorlar...
Cüneyt Akman'ın da dediği gibi neredeyse "en iyi köylü, ölü köylüdür!" diyecekler. Aynı ekonomi yazarları gerek yazılarında gerekse TV programlarında kullandıkları ifadelerinde biz söylemiyoruz ama siz öyle anlayın der gibiler...
2002 yılı Tarım Bütçesi...
Dünya Bankası'nın dayatması ile 2002 yılı bütçesinden tarımda desteklerin tamamı kaldırılarak yerine tek başına Doğrudan Gelir Desteğini bütçeye koyan 57.Hükümet yalnız Dünya Bankası'nı değil destekçileri olan içimizdeki propagandist ekonomistlerini de sevindirmiştir.
Ama,çiftçilerden tepki alınacağını tecrübeleri ile bilen Dünya Bankası,tepkiyi bu yıl atlatmak için hükümete yaptığı öneri/ verdiği akıl gazetelerde yer aldı. Dünya Bankası'nın önerisi ; ey hükümet! Sizi seçen çiftçileri aldatın! Bu yılı atlatmak için ; "çiftçilere dekar başına verilen 10 milyon lira olan ödemeyi enflasyon oranında arttırın. Diyor. 
Ancak hükümet bunu karşılayacak ödeneği bütçeye koyamadı. Çünkü; ulusaşırı tatlandırıcı şirketler için çıkarılan şeker yasasına tepkiyi nötralize etmek için 2.1 katrilyonun 210 trilyonunu şekere, 200 trilyon lirasını tütüne,200 trilyon lirasını pamuğa,75 trilyon lirası daha önce yok edilen hayvancılığa,40 trilyon lirası da özelleştirilme sırasını bekleyen Çay-Kur'a- çay için ayrılınca geriye kalan 1.4 katrilyon lira, Dünya Bankası'nın önerisi olan çiftçiyi kandırmaya yetmeyecek. Kandırmak için gerekli olan rakamın 1.9 katrilyon lira olduğunu Tarım Bakanı'nın açıklamalarından öğreniyoruz. 
Bildiğiniz gibi tarım yok oluyor,önlemesi gereken Tarım Bakanı sadece, sürekli, şikayet ediyor. Sanki bu görev bir başkasınınmış ,Tarım Bakanı Çiftçi de halk Tarım Bakanıymış gibi halka şikayet ediyor. Yok edilen tarım sektörünün ardında timsah misali gözyaşı döküyor...
Üstelik,tütüne ayrılan ödemenin destekleme alımı değil,Tekel'in borçlarının ödemesine,(Tekel'i özelleştirmede alacak olan firma-firmalara borçsuz devretmek için) pamuk için ayrılan miktarın da bu yıldan sarkacak ödemelere ilişkin olduğu söylenmektedir. 
2002 yılı Tarım Bütçesi,tarımda desteklerin tamamını kaldırıyor. Yerine tek başına ikame edilen Doğrudan Gelir Desteğine bırakın enflasyon oranında artış yapmayı artışsız bile yetmiyor. 
Birde; tasarruf önlemleri doğrultusunda bu desteğin de Bağ-Kur borçlarına karşılık olarak çiftçinin eline geçmeden kesilmesi planlanıyor. Tarım Satış Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'ndan aldığı krediler nedeniyle icralık olan ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalan çiftçiler,10 milyon liralık desteği de mahsuplaşma nedeniyle verilmeme ihtimali de var. 
Anlayacağınız tarım sektörü bu güne kadar zaten hep kandırılmış. Sorunlar o kadar biriktirilmiş-karmaşıklaştırılmış ve büyük ki, kandırmacalara/tepkileri önlemelere ne Dünya Bankası'nın verdiği akıl! Ne de bütçeye konulan para yetmeyecek gibi gözükmektedir. 
Evet;2002 yılı Tarım Bütçesi ile tarımda destekler tamamen kaldırılıyor. Yalnız ne kadar sürdürüleceği belli olmayan tek başına "Doğrudan Gelir Desteği" kalıyor. 2002 yılı Tarım Bütçesi ile 57.Hükümet Türkiye tarımının ölüm fermanını veriyor dersek inanın abartmış olmayız. İlerde bunun farkına vardığımızda ne yazık ki,iş işten geçmiş olacaktır. Özetle tarım kesimi yavaş yavaş sulara gömülüyor...
Peki bu bütçe ile birlikte kalkacak olan tarımsal desteklerin işlevleri,ya da, tarımsal destekleme politikaları nelerdir? bu sayfanın devamı

İ

N

A

D

I

N

A