31 TEMMUZ 2001  3. SAYI

Emekçilerin
Kurtuluşu
Kendi Eserleri
Olacaktır.
Karl MARKS

.. Arşiv Katkıda Bulunanlar Yararlı Linkler

E-Mail

Bitkisi, İnsanı Hayvanı Aç 
Türkiye 
Şükran Soner

Gap Yeni Bölge Kalkınma Planı 
Ve Avrupa Birliği 
İle Dünya Bankası Oyunları
Doç.Dr. 
Havva Neşe ÖZGEN 
Ege Üni. Ed. Fak Sosyoloji Bl.

 


Doğrudan Gelir Desteği (Açlık Parası)
Abdullah AYSU


Dünya Fiyatları
Aldatmacası

Abdullah AYSU

 

Tütün Yasası Ne Getiriyor, Ne Götürüyor?
Abdullah AYSU

MALUMU İLAM YETMEZ,
MALUMU DEĞİŞTİRMEK GEREKİR!

Yayın Yönetmeni'nden

Dünyanın hali malum, Türkiye'nin hali malum, Sosyalist Solun 
hali malum.

Dünyanın halinden, Türkiye'nin halinden, Sosyalist Solun 
halinden rahatsız olan, bu gidişe dur demek gerektiğine inanan birkaç arkadaş, bir internet gazetesi çıkartmaya karar verdik.

Elbette Donkişot değiliz.

Ama, çorbada tuzumuzun bulunması da önemli değil mi?

Sosyalizmin işçi sınıfının ideolojisi olduğunun bilincindeyiz. İşçi 
sınıfının demokratik öncülüğünde tüm emekçi sınıf ve tabakaların örgütlenerek verecekleri mücadele sonucu kapitalizmi tarih sahnesinden silerek sosyalizme ulaşacağını ve bunun gerçekleşmesi için de bütün olanaklarımızı zorlamamız 
gerektiğini biliyoruz.

Bu gerekçeyle, toplumun dinamik unsurlarının ilgi alanını, onlara gerçekleri sunarak, olayları yorumlayarak, bilgilendirerek sosyalizm doğrultusunda genişletmeyi öncelikli hedefimiz olarak çizdik.

Yapabileceklerimizin sınırları içerisinde Türkiye'deki Sosyalist Solu mekan ve zaman kargaşasından arıtmaya çalışmayı da koyduk. Günümüzün dünyasında  marksistlerin tartışma konularını gazetemizde bulacak olan sosyalistlerimizin kendi aralarında tartıştıkları (!) konularla kıyaslama olanağının çok işe yarayacağını düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye'deki sosyalist solun, ülkemizin kendilerine özgü sorunlarına kendine özgü çözümler bulmasını sağlamaya yardımcı olmak gibi bir görevimizin de olduğuna inanıyoruz.

Günümüzün çözümünü ararken Marks'ın şu seçilmiş sözünü öne çıkartmak istiyoruz:
 "Ama tarih bizi de haksız çıkardı, bizim o zamanki görüşümüzün bir yanılgı olduğunu ortaya koydu. Hatta daha da ileri gitti; yalnız bizim o zaman ki yanılgımızı savurmakla kalmadı, porleteryanın içinde dövüşmek zorunda olduğu koşulları da alt üst etti"


İlk gerçeğimiz, bu noktanın en genç ve dinamik kişilerle tartışmasını en açık yürekle yapabilmek, gene bu kesimlerle kuracağımızı umduğumuz iletişimi ve sonuçlarını, hiç bir sansür ve oto sansür kabul etmeksizin daha geniş kitlenin kullanımına sunabilmektir. Globalizmin genç kesime yaptığı dayatmalar ve kültürel hegemonyanın kırılabilmesinin, onlarla sosyalizmin  kültür, sanat, örgüt sorunlarının alabildiğine ve özgürce tartışabilmeden geçtiğine inanıyoruz. Özgür ve aydın olabilmenin ilk koşulunun alabildiğine tartışarak varılabilecek noktalar olduğunun altını çizmemiz gerektiğine ve bu söylemin hayata geçirilmesi için bütün koşullarımızı zorlamamız gerektiğine inanıyoruz. Sosyalizmin, sadece bir üretim araçları mülkiyeti sorunu olmadığına aynı zamanda insanla ilişkili her şeyi kapsadığına ve insana yönelik her türlü yapılanmanın sosyalizmin ilgi alanına girdiğini bu dinamik kesimlerle paylaşmamız gerektiğine inanıyoruz.

Marksizmin tüm olanaklarını genç ve dinamik unsurlarla paylaşymak, bu açıdan bazı gerekçelerinde açıklanması ve tartışılması, sosyalizme yakıştırılan "renksiz,kokusuz, bürokrat" yaftalarını sarsmak istiyoruz. Kısaca tüm toplumu özgürleştirmenin kişiyi de özgürleştirmekten  geçtiğinin ve bunun marksizmin vazgeçilmez mirengi noktası olduğunu, kısaca "sosyalizm öldü" yutturmacasına karşı sosyalizmin "ne olmadığını" tartışmak ve  yaygınlaştırmak istiyoruz.

İnternet gazetemizin adını İNADINA koyduk.

Üç bölüm olarak düşündüğümüz gazetenin haber bölümünde dünya ve Türkiye'den haberleri vermeye çalışırken, bunları değerlendirecek makaleler bölümünde de sosyalist yazarlarımıza  genmiş yer açmayı hedefliyoruz. Öte yandan hepimizin başında yer olan "oto sansür"den de kendimizi bu açılımla kurtarmayı amaçlıyoruz. O nedenle ne söyleyeceksek en açık biçimde söylenmesini savunuyor ve bunların olduğu gibi yayınlanmasını, hatta deyim yerindeyse "yüksek sesle düşünen" bir gazete olmayı amaçlıyoruz.

Kimsenin kimseye bir şey söylemeye kalkmadığını ama düşüncesini özgürce ifade edebildiği bir gazete, çok mu romantik dersiniz?

 

Milli Aydın Bankası 
TARİŞBANK
Abdullah AYSU

 
Bergama'da Danıştay Kararının Uygulanmasının
Ardındaki Gerçek, Korku mu? Kurtkapanı Tuzak mı?
Teslimiyet mi? Ne?
Selim YILMAZ


Gerçekleri Bizden Saklamayın!... 
Mars'ta Hayat Buldunuz Değil mi?
Halil NEBİLER

 

Apaçık 3
Erol TOY