Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


Eğrisi, Doğrusu

Erol Toy 


Hazır iş kızışmışken, eğri oturup doğru konuşalım mı ?
Buyrun öyleyse !..
Avrupacının eğrisi ; 
Avrupalılaşmak toplumun 200 yıllık amacıdır. 
Avrupalının doğrusu ;
Şu Müslüman Türkleri 700 yıldır Avrupa'dan atamadık. 
Batıcının eğrisi ;
Cumhuriyet'in tek hedefi Batılılaşmaktır. 
Cumhuriyetin doğrusu ;
Hedef çağdaş uygarlık düzeyini aşmaktır.
Atatürkçünün eğrisi ;
Çağdaş uygarlık düzeyi sadece Batıdadır.
Çağdaş uygarlık düzeyinin doğrusu ;
İnsan, hayvan, doğa ve çevre hakları gelişmiş.. Egemen... Demokrat.. Adil... Örgütlü... Lâik... Sosyal hukuk devletine sahip ileri endüstri toplumudur. 
Kemalistin eğrisi ;
Önümüze bir tutam ot, ardımıza bir kalın sopa tutup, bize Sevr'i dayatarak bölük bölük böleceklerdir.
Kemalizmin doğrusu ;
Onu paramparça yırtarak... Yeni bir Lozan'da yeniden "yurtta barış, dünyada barış"ı dayatmak boynumuzun borcudur.
Silâhlı Kuvvetlerin eğrisi ;
Devleti ordu kurdu... Kollamak, korumakla yükümlüdür.
Kuvvay-ı Milli'nin doğrusu ;
Devleti toplum... Orduyu, devlet kurdu. Yenilir, dağılır, teslim olur ya da yozarsa, yeniden kurulur.
Generalin eğrisi ;
Avrupa dayatmacı. Amerika yumuşak. Rusya ve İran yal-nız.. Filistin kan deryası... Irak'sa tehlikede. Bölgemizde yeni bir konsept oluşturalım.
Ulusal Savunmanın doğrusu ;
Ülke ve toplumun mutluluğuyla esenliği.. Devletin çıkarları komşularımızla iyi geçinmeyi gerektiriyorsa, düşmanlık neden ? Yok çıkarlarımıza aykırıysa, o kendine konsept arasın.
ABD Büyükelçisinin eğrisi ;
IMF'nin verdiği 35 milyar dolar kredinin, 17 milyar dolarını, Amerika'nın vergi mükellefleri ödedi.
Diplomasinin doğrusu ;
İncirlik'le Mehmetçik olmasaydı, ABD vergi mükelleflerinin geri ödemesiz harcaması kaç 17 milyar dolar olurdu ?
TÜSİAD'ın eğrisi ;
Kıbrıs'ı satarsak milyar Euro'lar... Saddam'ı devirirsek mil-yar dolarlar kazanırız.
Emperyalizm veyahut yetkin sözcüsü Soros'un doğrusu ;
Sizin en iyi ihraç ürününüz askerinizdir.
Politikacının eğrisi ;
Avrupa Birliğine girmezsek, dış yardım alamaz... İtilmiş kakılmış, zavallı bir üçüncü dünya ülkesi oluruz. 
Politikanın doğrusu ;
Kendi etini, kendi yağında kavurup âdil paylaşılmadan ilerleme de, gelişme de, kalkınma da olmaz.
Aydının eğrisi ;
Halk geri, yoksul, cahil ve âciz. Mutlaka yardım, destek ve vesayet gerekir. Amerika kötüdür. Çıkarına uygun, en bağnaz, en acımasız despotlarla kol kola girer. Avrupa demokrat, insan haklarını yaşam biçimi sayan, yardımsever bir idoldür. Bizi salt kara kaşımız, kara gözümüz için almak istiyor. 
Toplumun doğrusu ;
İstiyorsa alsın !.. Yıllardır işçi, esnaf, tüccarımla bir koca bölüğüm içinde. Kural, kuram ve eylemlerine uymayan var mı ? Üstelik girince kayıtsız koşulsuz ulusun olan egemenliğin de bir bölümünü devredeceğim. Daha ne ?
Lobilerin eğrisi ;
Bir kulübe giriyorsan, üyelik koşullarını kabûl ediyorsun. Onlar da şunlar. Önce yap, beğenirse alır.
TBMM'nin doğrusu ;
Hay hay !.. Şunlar şunlar zaten halkımın gecikmiş hakları, yaptım.Şunlar şunları da salt sen istedin diye yapıyor, yürürlüğe üyelikle birlikte sokuyorum.
Evhamlının eğrisi ;
Ya alır da kaçarsa ?
Güvenliğin doğrusu ;
Nereye kaçabilir ? 
Türkiye hep burada. Eee ben de buradayım. Alimallah falakaya yatırdım mı fitil fitil burnundan getiririm.
Hukukun eğrisi ;
AİHM'nin tazminat hükümlerini de ödersin.
Kahramanın doğrusu ;
O gelsin istesin de, vatan millet uğruna canı feda etmeyen hain oğlu haindir.
Parababalarının eğrisi ;
Devlet güvence versin. Yabancı koşsun gelsin. Ben ortağı olayım. İş alanı açalım. Bol yatırım yapalım. Teknoloji gelişsin. Halk ucuza çalışsın. Kâr oranı yükselsin. Gelişme gerçekleşsin. 
Sanayinin doğrusu ;
Önce plan proje. Sonra sermaye, emek. Teknoloji, üretim. İçpazar rekabeti... Dışpazar rekabeti... Elde edilen kârla yepyeni yatırımlar. Keşifler ve icatlar... Çağdaş uygar düzeyi aşmış ülke ve toplum üretmenin tek yolu.
Sendikacının eğrisi ;
Yasalar pek karmaşık, sermaye çok güçlüdür. Bakan benim ahbabım... İşadamı dostumdur. Bazen ağlar, yağlarım. Bazen söver sayarım. Siz sakın bulaşmayın. Bu işi ben yaparım
Emekçinin doğrusu ;
Bütün saltanatların tahtını ben kurarım. Bütün putları yapar, taparım, tapınırım. Ama bıçak sonunda, kemiğe dayanır-sa saltanatı devirir, putları teker teker kırmasını bilirim.
Medyanın eğrisi ;
Ben dördüncü kuvvetim. Herkesi korkutursam, birincisi olurum. Patronum tek yurtsever. Onun çıkarı kutsal. Benim ke-miğim aziz. Zaten millet tepkisiz. Ne örgütlü, ne etkin. Koyun sürüsü gibi. Ben yerimi seçmişim... Kavalımı çalarım, oynayanla oynatan alkışlıyor ya işte !.. 
Haberin doğrusu ;
Cici hanımlar, beyler !.. 
Eğrisi doğrusuyla, yumurtalar kapıda. 
Fakat ortada fol yok. 
Avrupa folluğu mu, Amerika, Asya mı ? 
Boşa aranmayınız. Yumurtanız altınsa, hepsi avucu açık, koşar kümesinize. 
Bu haftalık bu kadar !..
Eksiği benim olsun. Fazlasını ekleyin.

 
sayfa başına dön