Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 
Internet'in Basın Kanunu kapsamına 
alınmasını ve RTÜK tarafından 
denetlenmesini
İSTEMİYORUZ! 


Kamuoyunda "RTÜK Yasası" olarak bilinen ve 18 Haziran 2001'de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen tartışmalı tasarı yeniden Meclis'te. TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul'a gönderilen yasa tasarısını Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha veto etme yetkisi yok. 

Yasanın bu haliyle çıkması durumunda Internet, iki madde üzerinde yapılan ek veya değişiklikle klasik yayın organlarıyla aynı kefeye konuluyor, gazete, dergi, televizyon ve radyolarla aynı statüde değerlendiriliyor. Web ortamının tüm kontrolü de RTÜK'e bağlanıyor.

Internet'in kaderini değiştiren iki madde 

RTÜK Başkanı Nuri Kayış'ın bile karşı çıktığı yasanın tam adı: Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.

Bu kadar uzun bir isimden de anlaşılacağı gibi tasarı iç içe pek çok yasada değişiklik öngörüyor. İşin Internet'le ilgili bölümü ise sadece 5680 ve 3984 sayılı yasalardaki iki madde üzerindeki "küçük oynamalarla" sınırlı. Ancak bu değişiklik tüm sektör için ciddi bir "Tehdit".

"MADDE 26. 
5680 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 9. - Bu Kanunun yalan haber, hakaret ve benzeri fiillerden doğacak maddî ve manevî zararlarla ilgili hükümleri, bilişim teknolojileri ve internet ortamında sayfa açılması veya elektronik gazete, elektronik bülten vb. suretiyle yayınlanan her türlü yazı, resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü ve benzerleri hakkında da uygulanır. "

Web sayfası için valilikten izin

İşte bu madde ile Internet, Basın Yasası'na monte ediliyor. Bundan böyle gazete, dergi çıkartmak ve yayınlamak için gereken tüm prosedürler web sitesi açarken de geçerli olacak. Her isteyen sanal ortama çıkamayacak ve öncelikle valilik makamından, polis ve savcılıktan izin almak zorunda kalacak. 

Internet, RTÜK'e emanet!

Diğer bir değişiklikle, "Çağdaş Medya" olarak adlandırılan Internet, RTÜK'e, dolayısıyla bürokratlara emanet ediliyor. Yani, buraya kadar olanlar yetmiyormüş gibi, üzerine bir de "RTÜK sendromu" biniyor. 

"MADDE 14.
3984 sayılı Kanunun 31. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Her türlü teknoloji ile ve her tür iletişim ortamında yapılacak yayın ve hizmetlerin usul ve esasları, Haberleşme Yüksek Kurulunun belirleyeceği strateji çerçevesinde Üst Kurulca tespit edilip, Haberleşme Yüksek Kurulunun onayına sunulur. Bu yayın ve hizmetlerin mevzuata uygunluğu Üst Kurulca denetlenir." 


Bu değişiklikle de e-postalardan forum alanlarına, yorumlardan sohbetlere kadar tüm interaktif alanlar "zapt-ı rapt" altına alınıyor, belki de bu hizmetlerin varlığını sürdürmesi olanaksız hale geliyor. Daha önce de belirtildiği gibi, pek çok yönden Internet'in klasik medya organları ile karşılaştırılması mümkün değildir. Geleceğin medyasını, klasik yayın organlarını bağlayan eski bir yasa ile yönetmek, gelecekte pek çok sakınca yaratacaktır.

Yasalara elbette ki karşı değiliz, ancak kaygılıyız. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto gerekçesinde belirttiği gibi denetimin "Özel bir yasa" ile sağlanmasından yanayız.

Bu yüzden TBMM'de yapılacak sözkonusu yasa ile ilgili oylamada milletvekillerinin red oyu kullanmalarını istiyoruz. İnternet ile ilgili yasa maddeleri ayıklanmadan yasanın kabul edilmesi halinde Türkiye'deki Tüm İnternet Kullanıcıları olarak bu yasaya onay veren siyasi partileri affetmeyeceğimizin ve bir daha bizden oy alamayacaklarının bilinmesini istiyoruz. 

Bu konudaki aymazlığa dikkat çekilmesi açısından tepkinizi gösterin, sessiz kalmayın, "Internet'e sahip çıkın" diyoruz! 


 
sayfa başına dön