Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 
Basına ceza, tekelleşmeye vize Tekelleşmeye vize veren RTÜK Yasası, Radyo-TV sahibi holdinglerin kamu ihaleleri ve borsaya girmelerinin önündeki sınırları kaldırıyor.RTÜK üyelerinin yeniden seçilmesini öngören yasa,TRT Genel Müdürü'nün görevinin sona ermesi sonucunda doğuracak.Yasa uyarınca yeni RTÜK üyelerinin 5'i TBMM tarafından; 4'ü de Milli Güvenlik Kurulu'nca seçilecek.Yasa, ekran karartma cezasını zorlaştırırken radyo ve televizyonlar ile basına ağır para cezaları getiriyor.


Yasa,özetle şu düzenlemeleri getiriyor.
-RTÜK üyelerinin görev süreleri, yeni üyelerin atanmalarının ardından sona erecek.Kurulun yeni üyelerinden 5'i, siyasi partilerce gösterilecek adaylar arasından TBMM Genel Kurulu'nca seçilecek.Diğer 4 üyeyi de YÖK, Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi ile MGK Genel Sekreterliği'nin göstereceği adaylar arasından Bakanlar Kurulu belirleyecek.Üyeler 4 yıl süreyle görev yapacak.
-RTÜK, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetiminde olacak.
-TRT Genel Müdürü, yeni üst kurul tarafından belirlenecek adaylar tarafından atanacak.
-Frekans planlama yetkisi Telekomünikasyon Kurumu'na ait olacak.
-Yasa ile eski düzenlemede medya ortamında tekelleşmeye karşı getirilen "özel radyo ve televizyonlarda yüzde 10'dan fazla hissesi olanların devletten bir taahhüt işini üstlenemeyecekleri ve borsada muamele yapamayacaklarına "ilikin yasak kaldırılıyor.Yeni yasaya göre yayın kuruluşları sahipleri, kamu ihalelerine girebilecek ve menkul kıymetler borsalarında işlem yapabilecek.
-Ayrıca ,eski yasadaki bir ortağın yayın kuruluşunda yüzde 20'den fazla hisse sahibi olamaması ve birden fazla kuruluştaki hisselerinin toplamının da yüzde 20'yi geçememesine ilişkin hüküm de kalkıyor.
-Üst kurul, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve yayın ilkelerine aykırı davranan yayın ilkelerine aykırı davranan yayın kuruluşlarını önce uyaracak ve aynı yayın kuşağında özür dilenmesini isteyecek.Aykırılığın tekrarı halinde söz konusu programın yayını durdurulacak.Yayın kuruluşunun ihlale devam etmesi durumunda ise para cezası verecek.Aynı yılda üçüncü kez ihlal olması halinde de yayın durdurma cezası verilecek.
-RTÜK Yasası ile birlikte Basın Yasası'nda yapılan değişiklikle de yazılı basına dönük para cezaları da fahiş oranda arttırılıyor.Buna göre,basın yoluyla işlenen suçlarda uygulanacak en düşük para cezası da 150 milyar lira olacak.
-Basın Yasası'nın "Yalan haber,hakaret ve benzeri fiillere"ilişkin hükümleri bilişim teknolojileri ve internet ortamında sayfa açılması veya elektronik gazete,elektronik bülten yoluyla yayımlanan her türlü yazı,resim,işaret,sesli veya sessiz görüntü ve benzerlerine de uygulanacak.
 

Cumhuriyetten alınmıştır

 
sayfa başına dön