Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 

Amerika Katil, Katil!...

Abdullah AYSU

"Bütün insanlık adına
Amerika katil, katil!...
Kanun yapar kendi teper
Amerika katil, katil!"

Bu dizelerin sahibi olan ,kimilerine göre çağımızın Pir Sultan Abdalı, kimilerine göre çağımızın devrimci ozanıdır.

Büyük ozan, 70'li yılların başında bu dizeleri söylüyor, Amerika'nın açık işgale yeltendiği Vietnam'ın yanında yerini alıyor, Amerika'nın başına buyrukluğunu, "tanrı tanımazlığını" kendi yasa ve kurallarını bile çiğnediğini bu dizelerle bütün dünyaya haykırıyordu!...

Çağımızın Pir Sultan Abdalı, her dönem ve koşulda yaman bir özgürlük savaşı verdi. Doğrularından ödün vermeden yaşamaya çalışan, çağımızın devrimci ozanın başına türlü belalar açılmış, üzülmüş, canı yanmış ama, savaşını hep sürdürmüştür. Yine 70'li yılların başında özgürlük savaşımını ve mesajını özgürlüğün baş düşmanı Amerika'ya karşı şu dizeleriyle veriyordu; 

"Vietnam'ın suçu nedir?
Hür yaşamak ayıp mıdır?
Atom patlat ister kudur
Amerika katil, katil!" 

Çağımızın devrimci ozanı evrensel boyutta özgürlük karşıtlarına karşı verdiği mücadeleyi canı kadar sevdiği ülkesinde 12 Eylül' ün özgürlük düşmanı yönetimine karşı da verir. 12 Eylül yönetiminin; özgürlükleri yok ettiği,ülke insanlarının üzerine kabus gibi çöktüğü,dağa taşa korkuyu sindirdiği dönemde o, bu kez dom dom kurşunu dizeleri ile haykırıyor ve;

"...Bin avcı vurdu beni
Bin avcı yedi beni 
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım 
Eğdi yar boynun eğdi
Allah kerimdir dedi
Hançer yarası değil 
Dom dom kurşunu değdi..." diyordu.

12 Eylül yönetimini dom dom kurşunun yarattığı tahribata benzetiyor, bu dizeler ile mücadeledeki yerini alıyor sermayesi olan sesini, beynini ve yüreğini zalimlere karşı kullanıyordu. 

Bulutlar, en beyaz olmak için aralarında yarıştıkları bir mayıs gününde,umutla,sevdayla, düşle,hasretle,barış için mücadele ile geçen ömrünü noktalıyor,Hacıbektaş'a gidiyorsun, Aşık Mahzuni Şerif... Daha önce söylemiş olduğun gibi, gidiyorsun... Bizde kendi dizelerinle uğurluyoruz seni..."İşte gidiyorum çeşm-i siyahım!
Aramıza dağlar sıralansa da
Sermayem derdimdir,servetim ahım!
Karardıkça bahtım karalansa da!" 

Evet,sevgili, dost yürek ,güzel insan; sen yaşam ile ölüm arasında cebeleştiğin günlerde,katil Amerika IMF,Dünya Bankası,Dünya Ticaret Örgütü aracılığıyla bütün dünya için koyduğu kanunları yine kendi tepiyordu. Bütün dünya ülkelerinin çiftçilerine desteklerin verilmesini engelleyen Amerika, şimdi Bush yönetiminde, koyduğu kanunu tepiyor,kendi çiftçilerine önümüzdeki 10 yıl içinde 180 milyar devlet yardımı sağlayacak kanunu kabul ediyor,dünyanın gözünün içine bakarak açıklıyor.

İşte böyle dost, Amerika bir yandan uçak,tank ve bombaları diğer yandan dünya çiftçilerine ve emekçilerine reva gördüğü açlık ile katilliğine devam ediyor... 

Güle güle sana!... Çağımızın devrimci ozanı!..

 
sayfa başına dön