Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 ÖDP' NİN TARIM KURULTAYLARI

BABAESKİ' DE TRAKYA KURULTAYI YAPILDIIMF ve Dünya Bankası dayatıyor. Hükümetler uyguluyor. 

Daha önce IMF ve Dünya Bankası'nın dayatması ile Et ve Balık Kurumu,Süt Endüstrisi Kurumu,Yem Sanayi özelleştirildi/kapatıldı. EBK'nun özelleştirilmesi sonrasında hayvan yetiştiricisi eti ucuza satmak zorunda kaldı,tüketici de eti daha pahalı almak durumunda bırakıldı. SEK'in kapatılması ile süt fiyatları düştü,Yem Sanayinin özelleşmesi ile yem fiyatları arttı. Üretici sütünü satarken ucuz,yemi ise pahalı almak zorunda kaldı ve üretemez duruma sokuldu. Türkiye özelleştirmeler öncesinde et ve et mamulleri ihracatçısı iken,özelleştirmeler sonrasında birinci sırada silah alımı ikinci sırada da et ve et mamulleri ihracatı için bütçeden para ayırır oldu.

Ayçiçeği ve buğdayda üretim girdileri olan tohum,ilaç,gübre,mazot,traktör fiyatları dolara endekslendi,aldı başını gitti. Buğday ve ayçiçeği alım fiyatları IMF ve Dünya Bankası'nın dayatmaları ile hükümetler, ürün fiyatlarını maliyetlerinin altında belirleyerek,çiftçilerin üretim gücünü yok ettiler, çiftçiyi üretemez hale soktular. Tarım çökertildi.

Adına karar alınan çiftçiler; bundan nasıl etkileniyor? Ne düşünüyor? Çözüm önerileri nelerdir? Bundan çıkış yollarının ne olduğunu onlarla tartışmak,üreticiler ile birlikte mücadele tarzını ve politikalarını belirlemek için ÖDP bu kez de Trakya'daydı.

Trakya'da Edirne,Kırklareli,Tekirdağ il ve Pınarhisar, Babaeski, Çorlu,Lüleburgaz, Pehlivanköy, Keşan, Vize,Uzunköprü ilçelerini kapsayan "Trakya Ayçiçeği,Buğday Üreticileri, Hayvan Yetiştiricileri Kurultayı" süresince 15 bin bildiri dağıtıldı, 3 bin afiş il,ilçe,belde ve köy kahvelerine yapıştırıldı. 162 köy ve beldenin kahvelerinde tanıtıcı,davet edici propaganda amaçlı televizyonlar kapatılarak konuşmalar yapıldı. İl ve ilçe merkezlerine pankartlar asılarak kurultaya çağrılar yapıldı. Bölgenin yerel basını, medyası ile ulusal basına kurultay basın açıklamaları gönderildi. Yerel radyolar ve belediyelerden anons yolu ile duyurular yapıldı.

Bu çalışmalardan sonra Babaeski'de 23 mayıs 2002'de "Trakya Ayçiçeği,Buğday Üreticileri Hayvan Yetiştiricileri Kurultayı" toplandı. Daha önce kurultaylarını yapan üzüm,tütün,zeytin üreticilerinin sözcüleri birer konuşma yaparak kurultaya desteklerini sundular. Ayçiçeği,buğday üreticileri ve hayvan yetiştiricileri kendilerine sunulan kürsüde tartıştılar, sorunlarını ve çözüm önerilerini bir sonuç bildirgesinde toplayarak kamuoyuna açıkladılar.

Ayçiçeği, Buğday Üreticileri, Hayvan Yetiştiricileri Kurultayı Sonuç Bildirgesi 

IMF ve Dünya Bankası halkımızı açlığa ve yoksulluğa mahkum etti. "Tarımda Yeniden Yapılanma", "Tarımda Reform" laflarının arkasındaki gerçek budur! Açlık ve Yoksulluk.
Biz Ayçiçeği, Buğday Üreticileri ve Hayvan Yetiştiricileri olarak sorunlarımızı tartıştık ve şu sonuçlara ulaştık:

Sorunlarımız

* Ürünlerimizin maliyetine etki eden : Tohumluk, zirai ilaç, gübre, mazot ve makinelerin fiyatları yükselmekte; kredi faizleri artmaktadır.
* Buna karşın ürünlerimize maliyetlerinin altında fiyat belirlenmektedir.
* Üstelik ürünlerimizin bedellerini zamanında alamamaktayız.
* Türkiye nüfusunun yarısının geçim kaynağı elinden alınmaktadır.
* Uluslar arası büyük şirketler tarım kesimine egemen olmaktadır.
* Üretim miktarı ülke çapında gerilemektedir.
* IMF ve Dünya Bankasının talimatıyla desteklemelere son verilmektedir.
* Türkiye çiftçisi gelişmiş ülke çiftçileri ve yabancı büyük tarım şirketlerine feda ediliyor.
* Trakya Birlik'in (Yağlı Tohumlar) entegre tesisleri IMF ve Dünya Bankası'nın dayatmasıyla "yeniden yapılandırma" kurulları aracılığıyla anonim şirkete devredilip ortadan kaldırılmaktadır.
* Tarımsal KİT'ler (TMO, Şeker Şirketi, Çay-Kur) özelleştirilmektedir.
* Yem Sanayii ve Şeker Fabrikaları'nın özelleştirilmesi ucuz yem ve küspenin kaynağını ortadan kaldırmıştır. Yem fiyatları yükselmiştir. Bu durum besicileri olumsuz etkilemektedir. 
* SEK ve EBK'nın özelleştirilmesiyle üreticinin pazarını ortadan kaldırmış, pazarı ele geçiren tekeller üreticinin ürünlerini ucuza kapatıp tüketiciye pahalıya satmaktadır. Ayrıca tüketici sağlıksız ürünleri tüketmek zorunda kalmaktadır.
* Hayvancılıktaki bu durum geniş bir işsizliğe ve sosyal sorunlara neden olmuştur.
* Özelleştirilen tesisler, yağmalanmış ve amaçları dışında kullanılmaya başlanmıştır.
* Tarımsal planlamanın eksikliği nedeniyle tarım arazilerinin sanayiye peşkeş çekilmesinden tarım arazileri yağmalanmasından dolayı doğa ve çevre kirlenmekte, bu da üretimi engellemekte ve insan sağlığı zarar görmektedir

Çözümler Önerilerimiz:

* Taban fiyatları maliyetler göz önünde tutularak belirlenmelidir.
* Çiftçinin tohumluk, gübreleme, ilaçlama konularında eğitilmesi sağlanmalıdır.
* Münavebeli (dönüşümlü) tarıma geçiş için gereken çalışmalar yapılmalıdır.
* Türkiye buğday üretiminden vazgeçmek lüksüne sahip değildir.
* TMO'nun devre dışı bırakılmasından vazgeçilmelidir.
* TMO, ürün bedellerini peşin olarak vermelidir.
* Uygun tohumluklar seçilerek, çiftçiye ucuz olarak verilmesi ve zamanında ekim yapılması sağlanmalıdır.
* Makine kullanımının ekonomik ve yaygınlaşması için kooperatifler aracılığıyla "ortak makine parkları" kurulmalıdır.
* EBK, Yem Sanayi ve SEK yeniden tesis edilmelidir.
* Kooperatiflerde veterinerlik hizmetleri ucuza temin edilmelidir. Kamuda Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü yeniden kurulmalıdır.
* Üreticiler kooperatifleri aracılığıyla ucuza girdi (yem, ilaç, tohum, gübre, mazot) temin etme olanağına sahip kılınmalıdır. 
* Doğrudan Gelir Desteği (DGD) diğer desteklerle birlikte ek olarak verilmelidir. 
* Tarımsal desteklemeye devam edilmelidir.Üreticilerin kredi borçları sıfırlanmalıdır.Kredi faizler düşük tutulmalı,bürokrasisi azaltılmalıdır.
* Çiftçiler ürünlerinin üretiminden pazarlanmasına kadarki süreçte demokratik örgütleri aracılığıyla söz sahibi olmalıdır.
* Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri'nin (TSKB) ortadan kaldırılmasına Hayır! Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri asıl sahiplerine, üreticilere teslim edilsin demokratikleştirilsin.
* Kredi faizleri küçük çiftçinin ekonomik durumuna uygun şekilde belirlensin, tohumluk, gübre, makine, ilaç ucuzlatılsın.
* Üreticilerin ürün fiyatlarını belirleyebilmeleri için, kendilerini ifade edebilecekleri toplu pazarlık örgütleri oluşturulmalıdır.
* Kendi toprağımızda gündelikçi olmayacağız!
* Tüm bunların yapılması; gerileyen üretim miktarının artışını, tüketicilerin de bol, ucuz ve sağlıklı ürüne kavuşmasını sağlayacaktır.

Ayçiçeğine, buğdaya, hayvancılığa sahip çıkmak ülkemize, yarınımıza sahip çıkmak demektir.Örgütlenelim.

Kurultayımız; IMF ve Dünya Bankası'nın dayatmalarına karşı örgütlenmeyi, diğer tarım üreticileri ve hayvan yetiştiricileriyle birlikte mücadeleyi ortaklaştırmayı önerir! 
sayfa başına dön