Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


Ölümle korkuttular, sıtmaya razı ettiler

Mustafa SÖNMEZ

Devlet Bakanı Keml Derviş, cnbc-e'ye yaptığı açıklamada, büyüme sürecine geçildiğini ve lk çeyretkte yüzde 3.3'lük bir büyüme tutturulduğunu söylemiş. Bunu da Mart ayında sanayide görülen canlanmaya bağlamış. 

Büyüme, hatta yüksek büyüme müjdesine hepimizin ihtiyacı var. 
Yüzbinlerce işten atıan insanımızın ihtiyacı var. Kepenk kapatmamak için direnen küçük esnafın, sanatkarın var. Ayakta kalmak için direnen ve talebin canlanmasını bekleyen sanayicinin, tüccarın var. Herkes, yüzde 10'a yıkın bir tarihi daralmanın ardından canlanma, büyüme bekliyor. O nedenle gün be gün gelişmeleri izliyor ve ekonomide kıpırdama, canlanma işaretleri arıyoruz. Sağduyulu ve soğukkanlı olarak değerlendirme yapacak olursak, bu toplumun büyük bir heyecanla beklediği ve gerçekleşmesini özlediği yüksek büyümeye bir kere IMF ışık yakmıyor, hatta 
olanak tanımıyor. Bütün dengeler azami yüzde 3'lük büyüme üstüne dizayn edilmiş. Daha fazla büyüme için gerekli kaynağı zaten bırakmıyor IMF. O kaynakla borç ödeyin diyor. Dolayısıyla daha fazla büyümeye zaten kaynak yok. O nedenle bu 
yılı yüzde 3 büyümeyle tamamlasak, başta Kemal Derviş olmak üzere, bu programa angaje olmuş herkes bayram edecek. Ama biliyoruz ki, bu toplumun ihtiyacı yüzde 3 değil, daha fazla büyüme. 

2001'in yüzde 10 daralmasını telafi edecek , artı daha fazla istihdam ve gelir yaratacak büyüme. Ama, dediğimiz gibi, buna, ne bu yıl ne de izleyen birkaç yıl 
izin verilmeyecek. IMF'nin stratejisi, büyümeye değil, borç tahsiline öncelik tanıyor. 

Böyle olunca Derviş'ten büyüme müjdesi olarak duyacağımız şeyler, IMF izinli büyümeden ibarettir. Toplum, ölümle korkutulup sıtmaya razı edilmiştir. 
Yüzde 10 küçülme yaşandıktan sonra, yüzde 3 büyüme müthiş bir başarı gibi topluma sunulmakta vebaşta medya olmak üzere herkes bu hedefe ayarlanmaktadır.

Yüzde 3 büyüme bu topluma yeter mi? Siz bunu başarı mı sanıyorsunuz, diyenlerın adı ise en hafif ifadeyle bozguncuya, müzmin muhalife çıkmaktadır. 
Gelelim, yüzde 3 hedefini tutturacağız diye sevinen Derviş'in ilk çeyrek için yüzde 3.3'lük büyüme öngörüsüne..Aslında ilk çeyreğin büyüme verisi, Haziran'ın sonunda DİE tarafından açıklanacak. Gelenek böyle. Derviş, DİE'den önce nasıl böyle bir küsüratlı tahminde bulundu, bilemiyoruz. Açıklamasından anladığımız kadarıyla elindeki tek umut verici bilgi sanayi üretim endeksleri. Öncelikle belirtelim ki, sanayi , toplam milli gelirde yüzde 30 dolayında pay sahibi. Dolayısıyla, sanayinin yüzde 100 verisi elimizde olsa bile, buradan hareketle genel ile ilgili öngörüde bulunmak riskli. Sanayi üretim endeksinin Ocak'ta yüzde 2.4, Şubat'ta yüzde 5.2 gerilediğini biliyoruz. Mart, sürpriz bir çıkışla sanayinin yüzde 19'a yakın üretim artışı 
yaşadığını müjdeledi. Bu çıkışı yakından incelediğimizde, artışın daha çok ihracata dönük sektörlerden kaynaklandığını ve azalan stokları yenilemek için yapıldığını görüyoruz. Yani Mart'taki artış, her ay tekrarlanacak bir artış değil. Nitekim 
Nisan için sinyaller o kadar da iyi değil. Nisan üretim tahmini , Nisan kapasite kullanım verilerine dayanılarak yapılıyor. Buna göre,. Kasım 2001'den beri varolan, bir ay üret, ikinci ay stokları boşalt alışkanlığı sürüyor. 

Mart ayındaki yüksek sanayi üretim rakamından sonra, Nisan'da üretimde yüzde 6'lık bir üretim düşüşü bekleniyor. Kapasite kullanım oranları Ocak- Nisan 2002, dört aylık gerçekleşmeleri, 2001 Eylül-Aralık dönemi ile kıyaslandığında, yatay bir eğri görülüyor. Aynı dönem 2001 Ocak-Nisan'ı ile kıyasladığında, yüzde 5 daha yüksek bir rakam görünüyor.Sektörel olarak bakıldığında , tekstil sektörünün çıkışta, 
makina ve metalin toparlanmada fakat gıda ve çimentonun inişte olması bekleniyor.Bu durum, iç talebin hala zayıf olduğunu ve üretimin ivmesini dış talepten, yani ihracattan aldığını gösteriyor.Özetle, büyümeye acil ihtiyacımız var. hem de yüzde 3'lük falan değil, daha yüksek büyümeye. Ama bu IMF'nin giydirdiği 
deli gömleği ile pek mümkün olmuyor. Ölümle korkutulan Türkiye toplumu şimdi yüzde 3'lük sıtmalara razı ediliyor ve ne yazık ki, bu yakışıksız şovlarla , hem de 
erken ötülerek yapılıyor... 


www.ekohaber.net'den alınmıştır.

 
sayfa başına dön