Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 

TARIMININ 
TEMEL TAŞLARI SÖKÜLÜYOR...

Abdullah AYSU


Dünya Bankası destekli Türkiye Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARİP) çerçevesinde Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden yapılandırılması; yani, Birliklere "mali idari özerklik" sağlayacağı iddia edilen 4572 sayılı yasanın üzerinden 2 yıl geçti. Ama, birlikler özerkleşmediği gibi üretenlerin (çiftçilerin) ve tarım ile ilgili demokratik kitle örgütlerinin ne yazık ki, endişeleri doğrulandı. Üreticiler, üretici örgütleri ve tarım ile ilgili demokratik kitle örgütlerini dinlemeyen IMF ve AB' nin dediklerini yapan hükümetler, birlikleri çıkmaza sürükledi. Daha önce de defalarca söylendi; Birliklerin tasfiyesine yönelik planlı bir program uygulanıyor. 

Şöyle ki, yasaya göre 1 Mayıs 2000 yılına kadar olan mevcut özel bünye faaliyetleri ile ilgili borçları, borçların ödenmesine kadar geçecek süre içinde bu borçlardan doğan faiz ve gecikme zammı borçları ile personel kadrolarında yapılacak düzenlemeler için gerekli tazminat tutarı, Yeniden Yapılandırma Kurulu önerileri dikkate alınarak Hazine'ce üstlenilip tasfiye (tahkim) edileceği yasaya konuldu. Ama, 4572 sayılı yasanın bu en temel maddesi uygulanmadı. Borçlarda, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri (TSKB) bilançolarında duruyor. Bilançolarında gözüken bu borçlar nedeniyle Birlikler serbest piyasadan ve dış piyasadan kredi kullanamıyor. 

Yasayla kurulan ve görevi Dünya Bankası, Hazine ve Birlikler arasında koordinasyonu sağlamak olan "Yeniden Yapılandırma Kurulu" birliklere istediklerini yaptırmak için tahkimi bir silah olarak kullanıyor. Tıpkı IMF eğer dediklerimi yapmazsanız borç para vermem dediği gibi; Kurullar da, Birliklere her seferinde, "işletmelerinizi kapatın, gayri menkullerinizi satın, eleman çıkarın yoksa borçlarınızı tasfiye (tahkim) etmem" diyor. 

Borçlar tasfiye edilmiyor. Birlikler bu nedenle iç ve dış piyasada kredi bulmakta zorlanıyor. Borçlar tasfiye edilmediği için de Birlikler tasfiye olacak.
İşletmeleri kapatmak, gayri menkulleri kapatmak, Tarım Satış Kooperatiflerinin gücüne güç mü katacak yoksa daha da mı güçsüzleştirecek? 

İşletmelerini kapatan Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kooperatif olarak daha sonra ne yapacak? Onların boşaltacağı pazar payı kimin/kimlerin olacak? Bu sorulara verilecek cevaplar TSKB'lerinin üzerindeki sis perdesini biraz olsun aralayacak.

Yeniden yapılandırma kurulları bu yöntemle Fiskobirlik'i bitirdi. Fiskobirlik geçen gün açıkladı: "paramız bitti, fındık alımını durdurduk". Fiskobirlik fındık; Tariş, zeytin, pamuk, incir, üzüm; Antbirlik, Çukobirlik, pamuk, yerfıstığı; Trakyabirlik ayçiçeği almazsa; fındık, pamuk, zeytin, incir, üzüm, yerfıstığı ve ayçiçeği üreticileri için çözüm önerileriniz nedir? 

Cevabını biz verelim: Türkiye tarımı bitecek. Üretici üretimden vazgeçecek. Uluslararası büyük tarım şirketlerinin pazarı olacağız. Dünya Bankası'nın da istediği zaten bu değil miydi ?

Birlikler bu ülke tarımının temel taşlarıdır. Temel taşları sökülüyor, atılmadan her yurtsever birliklere sahip çıkmalı.


 
sayfa başına dön