Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


'Tasarı geri çekilmeli' 

Emeğin Partisi (EMEP) ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), 1475 sayılı yasada yapılması planlanan değişikliklere tepki gösterdiler. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nedim Köroğlu "Hükümet işçi ve emekçi düşmanı bu tasarıyı derhal geri çekmelidir" derken, ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Hakan Tahmaz "Bu elbise Türkiye'ye dar gelir" dedi. 

EMEP Genel Başkanı Nedim Köroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "1475 sayılı İş Kanunu'nda 'değişiklikler' yapmak üzere işveren, hükümet ve sendikalar tarafından görevlendirilen 'Bilim Kurulu' işçilerden ve kamuoyundan gizli yürüttüğü çalışmalarını nihayet tamamlamış bulunuyor. Takke düştü kel göründü. Ortaya çıka çıka esnek çalışmayı merkezine alan ve aralarında kıdem tazminatı, günlük ve haftalık çalışma süresi, süresiz iş akdi gibi hakların da bulunduğu işçilerin tüm tarihsel kazanımlarını bir çırpıda ortadan kaldıran ucube bir taslak çıktı" dedi. 

"AB'ye ve Kopenhang Kriterleri'ne de uyum" adı altında sunulan değişikliklerin, AB'ye girişte işçi ve emekçileri büyük tehlikelerin beklediğini gösterdiğini söyleyen Köroğlu, şöyle devam etti: "15-16 Haziran'a öngelen bugünlerde gözükara saldıran sermaye kesimine ve işbirlikçilerine hatırlatmak gerekir ki, Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri bu saldırıları püskürtecek mücadele birikimine ve tarihsel tecrübeye 1970 yılına göre çok daha fazla sahiptir." Köroğlu, Bilim Kurulu şarlatanlığının, sendika bürokrasisinin ihanetinin, AB'ci oyalamaların ve 'kriz kırbacı'nın sınıf bilinçli işçileri, namuslu, dürüst sendikacıları belirsizliğe ve tereddüte sevk etmemesi gerektiğini ifade etti. 

Hükümetin işçi ve emekçi düşmanı tasarıyı derhal geri çekmesini isteyen Köroğlu, değişikliklerin "35 saatlik haftalık çalışma süresi, iş güvencesi, işsizlik ve sağlık sigortasından herkesin yararlandırılması, sınırsız örgütlenme ve grev hakkı, yoksulluk sınırını temel alan bir asgari ücret gibi" işçilerin çıkarına hükümler içermesi gerektiğini söyledi. 
'Kabul edilemez'
ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Hakan Tahmaz da yazılı açıklamasında, 1475 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin kazanılmış haklarını ellerinden almayı hedefleyen değişikliklerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Tahmaz, Türkiye'nin değişiminin ve demokratikleşmesinin işverenlerin ve sermayenin istekleri doğrultusunda ve köleci uygulamaların yasallaştırılması ile mümkün olmadığını kaydetti. Kanunun çağın ihtiyaçlarına uygun ve işçi sınıfının ortak çıkarları doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Tahmaz, "Çalışma hayatında esneklik yasaklanmalı, kaçak işçi çalıştırmanın müeyyidesi caydırıcı düzeye çekilmeli, başta baraj olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı, ücretler düşürülmeden haftalık çalışma süresi 35 saate düşürülmeli, özelleştirme, taşeronlaştırma derhal durdurulmalı, sendika seçme, hak grevi, referandum uygulamaları getirilmeli" dedi. 


evrensel'den alınmıştır

 
sayfa başına dön