. 
SAYI - 5  14 AĞUSTOS 2001 SALI 
21 AĞUSTOS SALI
6. SAYIYI İZLEYİN 

 

 
 
Ana Sayfa
Arşiv Katkıda Bulunanlar Yararlı Linkler E-Mail
 
 
Başvuru Kaynakları

-Montreux Boğazlar Anlaşması

-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

- BM Ekonomik ve Sosyal Haklar

- BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi

-Ankara Anlaşması 

TC- AB Katma Protokol

-Katılım Ortaklığı 

 

Başvuru Kaynakları

-Kopenhag Kriterleri 

-Maastricht Anlaşması
 

-Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi

-Mit Yasası

-Basın Yasası

-Tıp Tokyo Bildirgesi

-Tıp Malta Bildirgesi

-Açlık Grevleri ve Tıbbi Etikler

Yayın Yönetmeni'nden 

Her hafta daha iyiye gitmeye çabalıyoruz. Sizlerden sürekli öneriler geliyor, biz de o doğrultuda İnadına'yı geliştiriyoruz. Başvuru kaynakları adı altında bir bölümün olması ve basında izlenen haber ve yazılarda adı geçen kavramların vs.nin ne olduğunu hemen öğrenmek istediğinizi bize yazdınız. 

Bu sayıdan başlayarak kaynak bölümünü açtık. Doğal olarak önümüzdeki haftalarda bu bölümdeki kaynaklar çoğalacak.

İşçi sınıfı tarihini de başvuru kaynaklarına koymak üzere hazırlanıyoruz.

İnadına Müzik, İnadına Edebiyat, İnadına Kültür, İnadına Sinema vb. isteniyor. Bunu biz de çok istiyoruz. Herşeyi bizden beklemek doğru mu? Geçin bilgisayarınızın başına yazın. Bu gazete Hepimizin.

Geçen gün gazetelerde 68 gençliğiyle internet gençliğini kıyaslayan yabancı kaynaklı bir yazı vardı. Orada internet gençliğini bireyci, kapitalist, çıkarcı, içe dönük, toplumsal olaylarla ilgilenmeyen gençlik olarak tanımlıyorlardı. Biz bu tanıma katılmıyoruz. Bizim gençliğimiz, bizce, toplumsal olaylara duyarlı, memleket sorunlarıyla ilgili bir gençlik.

Halep oradaysa arşın burada derler. Gazetedeki haber mi doğru bizim dediğimiz mi? Önümüzdeki haftalarda bu ortaya çıkar.

Küreselleşmenin Kısa Tarihi
Gaye YILMAZ 

Özür Dilerim
Erol Toy

Nerem Doğru Ki 
Uğur CANKOÇAK

Üzümcüler de
Dertli
Abdullah AYSU

Haber