Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


(1965 TBMM seçimlerinde TİP adına yapılan radyo 
konuşmalarının sonuncusunu Genel Başkan 
Mehmet Ali Aybar yapmıştı.O tarihi konuşmayı 
bilgilerinize sunuyoruz.)

Yarın halkımız iktidara ilk adımını atacak

Mehmet Ali AYBAR

Kardeşler,
işçi kardeş, 
ırgat kardeş,
köylü kardeş,
zanaatkarlıkla geçinenler,
küçük esnaf kardeşlerim,
subay kardeşlerim,
memurlar,
emekliler,
dar gelirli dullar,
yetimler...
Yarınımızın umudu Atatürkçü gençler,
toplumcu aydınlar,


Emekçi kardeşlerim...

Koca Osmanlı Devletini sermayedarlık düzeni yiyip bitirdi.İngiliz,Fransız,Alman emperyalizmi ve onların yerli ortakları,adamları,ajanları;yani galata bankerleri,sarrafları,Osmanlı Bankası,Kredi Lyonne,Doyçe Bank;Bir ahtapotun kolları gibi,Osmanlı Devleti'ne sarıldılar.İmtiyazlı Demiryolu kumpanyaları,Rıhtım şirketleri...Derken,Muharrem Kararnamesi ve derken yeni Düyunu Umumiye İdaresi;devlet içinde devlet yani...


Derken,Boğaz'da yabancı bandıralı zırhlılar.Ve bu arada özel teşebbüs eliyle kalkınma teraneleri;Tıpkı bugün gibi.Ve kapitülasyon imtiyazları;Tıpkı bugün gibi...Ve birinci Dünya Savaşı;Alman emperyalizminin emrinde akıtılan,1,5 milyon gencimizin kanı...Derken,halkımızın sıçrayıp uyanışı;Ölümsüz Atatürk'le elele Kurtuluş Savaşı...
Derken kurtuluştan tam 43 yıl sonra;İçimizde gene imtiyazlı yabancı şirketler,içimizde gene yabancı ajanlar,simsarlar,komisyoncular,gene dış borçlar,durmadan artan borçlar...

Gene Düyunu Umumiye İdaresi benzeri,Amerikan Yardım Heyetleri,Konsorsiyum İdaresi;Gene yabancı bandıralı zırhlılar,fazladan da Amerikan üsleri,gene kapitülasyonları andıran imtiyazlar.Ve gene halkımızın dur,artık yeter diyen gür sesi.Kurtuluş Savaşımızdaki sesi...

Kardeşlerim,

Çok acı çektik.Çok ezildik.Yüzlerce yıl kanımızı verdik.Toprağımızı verdik.Üç kuruşumuzu verdik.Ağalara,beylere,içli-dışlı vurgunculara her şeyimizi sömürttük.
Ama artık bitti.Bütün uğursuzluklar bitti.Sömürme düzeni çözülüyor.Çöküyor.Yarın 10 Ekim. Yeni bir gün doğuyor.Karanlıkları geride bıraktık.Yeni bir Türkiye'yi;Çocukların güldüğü,yaşlıların çocuklara sevinçle baktığı,emekçilerin,namuslu insanların Türkiye'sini kurmaya başlıyoruz.İşte,Türkiye İşçi Partisi;Senin uyanışın,senin umudun,senin ışıklı yarınlara gür bir nehir gibi akan hareketin,zafere yürüyor.

Kardeşim,

Sen artık biliyorsun.Kimin kimden yana olduğunu biliyorsun. 'Kimin toprağı ağalardan alıp sana dağıtacağını biliyorsun.Kimin Milli Geliri hakça bölüştüreceğini;Kimin de aslan payını aldığını biliyorsun.Kimin yurt kamplarını Amerikalılara açtığını ;Kimin Petrolümüzü yabancılarla ortaklaşa sömürdüğünü ve kimin bunlara karşı çıktığını biliyorsun.Ve bildiğin içindir ki,10 Ekimde ilk adımı atıyorsun;Türkiye İşçi Partisi'yle Büyük Meclise giriyorsun.
Mardin'in Derik İlçesi;Topraksızların,susuzların diyarı.Mardin'in Derik İlçesinde;Demirci Horin Usta,terzi Davut,ırgat Ali,ağaç gibi elleri, çatlak tabanları ve ışıl ışıl gözleriyle kapısının önünde Emine Bacı.Ve sizlerden binlercesi;Bizi, kurtuluşa inanmış insanların,kararlı rahatlığı ile karşıladılar. "Toprağa kavuşacağız"dediler. "Suya kavuşacağız" dediler. "Çocuklarımızı Okutacağız"dediler. "Bu sefalet, bu cehennem hayatı artık yetsin" dediler.Ve hep bir ağızdan "Bağımsız ve mutlu olacağız" diye haykırdık.Ve bu ses yüzbinlerin,milyonların ağzında, sevinçli bir türkü gibi gürleşerek;Doğu sınırlarımızdan Ege kıyılarına,Meriç'e kadar; Karadeniz'den,Akdeniz'e kadar yankılar uyandırarak yayıldı.

Kardeşlerim,

Yarın 10Ekim.Halkımızın iktidara ilk adımı atacağı gün.Oysa,hala seni iktidardan uzak tutmak için çırpınanlar var karşında. Bu bozuk düzeni sürdürmek için direnenler var karşınızda. "Dağıtılacak toprak yok" diyenler var. "Yoksul köylüye toprak dağıtılması komünistliktir" diyenler var. "Petrollerimizi biz işletemeyiz" diyenler var. "Amerikan kumpanyalarının imtiyazlarına ilişemeyiz"diyenler var.Yabancı sermayeye "Buyur" diyenler var.Amerika'ya "Otur, gitme" diyenler var.
Yok kardeşler,yok...Bu direniş sökmeyecek.Sömürücülük yürümeyecek.Görüyorsun, çözülüyorlar.Görüyorsun,güzel günlere gidiyoruz.

Kardeşler,

Türkiye İşçi Partisi;Bir hareket,halkın kendi varlığını tanımasından doğan bir hareket,ikinci Kurtuluş Hareketimiz...Bak,nereden başladık,nereye geldik...Bir avuçtuk,yüzbinler olduk...Açılsın saflar,karşı konmaz hünerli ellerinle,sağduyunla,aklın ve mantığınla sen geliyorsun;Emekçi kardeşim.Yarın Büyük Meclis' te artık sen konuşacaksın.Büyük Meclis'te, hiç duyulmadık bir ses yükselecek artık.Nasırlı ellerin,aydınlık kafan ve korkusuz yüreğinle sen,Türkiye'nin emekçi aydın insanı;Karanlıkları sen yırtacaksın...
Dış politikada Atatürk yolunu yeniden sen tutacaksın.
Milli Bağımsızlığımızı çiğneyen bütün anlaşmaları sen yırtacaksın.
Yurdumuzdaki Amerikan üslerini sen kaldıracaksın.
Yurdumuzda yabancı bayrak bir daha dalgalanmayacak.Ne Batı'nın, ne Doğu'nun bayrağı...
Milli savunmamızı,yabancıya muhtaç olmadan,daha da güçlendireceksin.
Amerikalılara sömürtülen petrolümüze sen sahip çıkacaksın.
Yabancı sermaye talanına sen son vereceksin.Verginin ağır yükünü fukaranın sırtından alıp zengine sen yükleyeceksin.
Milli geliri hakça sen bölüştüreceksin.

Emekçi kardeşim,

Doğu Anadolu'yu mahrumiyet bölgesi olmaktan sen kurtaracaksın.
Fukara çocuklarını bedava okutacaksın.Köy enstitülerini,köylünün sırtına yük olmadan yeniden sen açacaksın.Fukarayı doktorsuz,ilaçsız,bakımsız bırakmayacaksın;hastane kapılarında süründürmeyeceksin.
Bu toprağın bütün evlatlarına;ırkları,dilleri,dinleri,mezhepleri ne olursa olsun;Hepsine,tam vatandaş olmanın gururunu sen kazandıracaksın.
Herkesi mal-mülk sahibi edeceksin,ama kimsenin malına mülküne dayanarak başkalarını sömürmesine,ezmesine meydan vermeyeceksin.
Ve en önemlisi;Toprak hasretiyle yanan köylüleri toprağa sen kavuşturacaksın,tefeciden,faizciden,sen kurtaracaksın.

Kardeşlerim

Biz,Türkiye İşçi Partisi,senin partin,fukara partisi,emekçinin partisi;sömürücülüğe,sömürgeciliğe;Kapitalizme ve emperyalizme kesinlikle karşıyız.
Biz bir toplumcu partiyiz.
Toplumculuk,kula kul olmaya son vermek demektir.Millet malı olan,millet eliyle işletilen koca fabrikalara kavuşmak demektir toplumculuk.Toplumculuk halkın efendiliği demektir.Emeğin en yüce değer olarak tanınması demektir toplumculuk.Toplumculuk hürriyet demektir.Toplumculuk ahlak demektir.Toplumculuk ilim demektir.Toplumculuk milli bağımsızlık demektir.

Kardeşler,emekçiler,işçiler,ırgatlar,azaplar,yürekleri korkusuz aydınlar...

Türlü zanaatlerde çalışanlar,ellerinin ince hüneriyle,göz nuru ile gece gündüz bu vatanı vatan yapanlar...

Ey fakir-fukara,mübarek halkımız...

Bu sefer kurtuluş tam olacak.Kırk haramilerin bir daha yabancılarla ortaklaşa bizi dize getirmesine meydan vermeyeceğiz.

10 Ekim ilk adımı atıyoruz.Yarın ilk adımı atıyoruz.Türkiye İşçi Partisi Meclis'e giriyor.Emekçiler Meclis'e giriyor.Selama kalkın dostlar,Kardeşler.Kara günleri arkada bırakıyoruz.

Yaşasın yarının mutlu Türkiye'si,yaşasın emekçi halkımız.

 
sayfa başına dön