Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


Vergi Affı Cinayettir

Mustafa SÖNMEZ

Türkiye bu krize nereden girdi ? Düzgün bir maliye politikası izleyemediği için. Vergi toplamadı, toplayamadı, borçlandı/ hovardaca harcamalar yaptı ve geliri giderini karşılayamadığı için borçlandıkça borçlandı. Şimdi de 210 milyar dolarlık borç kamburu ile yerinden kıpırayamıyor. Borçla
rı ödemek için her kuruş vergiyi toplamak, mümkünse artırmak gerekli. Peki şimdi olan ne ? Vergide tahakkuk ile tahsilat arasında yüzde 20 fark oluştu. Daha da artacak.

Yani devlet, tahakkuk etmiş verginin daha azını tahsil ediyor, çünkü iş dünyası vergisini erteliyor, ödemiyor. Neden ? Beklenti malum. Seçim öncesindeyiz. Bir af çıkar, yırtarız. Ödeyip de enayi durumuna düşmeyelim.

Bu ülke bu krize düştüyse, bu, “benden sonrası tufan” sorumsuzluğundaki iş adamları yüzündendir bir, sorumsuz poltikacılar yüzündendir, iki.

Hem vergi düzeninde verginin ağırlığını ücretlinin, tüketicinin boynuna yıkacaksınız hem de üstünüze düşen vergiyi de ödemeyeceksiniz. Üstelik ücretliden kesilen gelir vergisini, tüketiciden kesilen KDV’yi ödemeyerek, sizde emaneten duran verginin üstüne yatarak, af bekleyeceksiniz. Sonra da kriz var, battık diyeceksiniz.

Ya siz sorumsuz siyasiler !. Siz neye güvenerek böyle vaadlerde bulunursunuz ? Vergi affı çıkaracağınızı söylüyor ve vergi tahsilatını dinamitliyorsunuz. Affı nasıl yapacaksınız ? Affettiğiniz verginin yerine ne koyacaksınız ? Yeni borçlanmalara mı gideceksiniz ? Bu borç yükünü katlayacak yeni borçlanmaları kaçtan yapacaksınız, nasıl geri ödeyeceksiniz ?
Her fırsatta mangalda kül bırakmayan TOBB; TÜSİAD, vergi tahsilatını dinamitleyen bu siyasilere neden çıkışmazlar ? İş dünyasını bu boş beklentilere kapılmamaları konusunda neden uyarmazlar?

Ne anlama geldiğini bile bilmeden popülizm, popülizm diye, her fırsatta ayağa kalkanlar asıl popülizmin ve sorumsuzluğun vergi affı ile yapılacağını görmelidirler.

Zaten adaletsiz ve eşitsiz olan vergi düzeninde bir de varlıklılardan yana bir af getiirlmesine kesinlikle karşı çıkılmalı, bunun bir seçim malzemesi yapılmasına ise asla izin verilmemelidir.
Seçmenler, bu tür vaadlerde bulunan partileri, adaletsizliği artıracak niyette oldukları için protesto etmelidirler.


Eko Haber. Net'ten alınmıştır

 
sayfa başına dön