...

......

Ana Sayfa

Arşiv Katkıda Bulunanlar Yararlı Linkler E-Mail
.. Bir uzmanlar kuruluyla deprem bölgesinde 10 günlük bir incelemede bulunan Türkiye Tarımcılar Vakfı Genel Başkanı  2 Eylül 1999 günü aşağıdaki basın açıklamasını yapmıştır:

Abdullah AYSU

Rant hırsı ve yanlış kentleşme politikaları ile bilinçsiz davranışlar felaketin bu boyutlarda olmasına yol açmıştır. 
Deprem en çok, taban suyu yüksek, kumlu - tınlı toprak yapısına sahip tarım arazileriyle, denzden dolgu yapılarak elde edilen alanlar üzerinde etkili olmuştur.
17 Ağustos depreminde, yaklaşık 200 büyük baş hayvan ve 200 bin baş hayvan telef olmuştur.
- Eskiden yerleşime açılan tarım arazileri boşaltılmalıdır.
- Bölgedeki tüm arazileri yerleşime tamamen kapatılmalı, yalnız tarımsal üretim için kullanılmalıdır.
- Yeni yerleşim bölgeleri dağlık veya zemini kayalık arazilerde tespit edilmeli.
- Toprak - su yasası bir an önce çıkartılarak verimli tarım topraklarının konut, turizm , sanayi gibi amaçlarla kullanılması önlenmelidir.
- Toprak - Su Genel Müdürlüğü acil olarak kurulmalı ve acil faaliyet alanı deprem bölgesi olmalıdır. Genel Müdürlük deprem bölgesi öncelikli olmak üzere tarım topraklarının geliştirilmesi ve korunması faaliyetlerini üstlenmelidir.
- Deprem enkazları denize dökülerek yeni çevre felaketine davetiye çıkarılma-malıdır. Bölge su ürünleri potansiyeli bakımından çok zengin kaynaklara sahip durumdayken söz konusu yanlışlığın devam etmesi sektörün gelişmesini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bakımdan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun eksiksiz uygulanması sağlanmalıdır.

..