Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


  
Apaçık

Erol TOY

Anket

Hemen telâşlanmayın.
Ne seçim anketine kalkışacağım, ne terminolojik sorgulamaya.
Merakım başka. 
Acaba bir an şöyle düşünemez miyiz ?
Aralarında antlaşmalar gereği sınır çizilmiş beş komşu... Rusya, Türkiye, Azerbeycan, Irak ve İran'ı yönetenler... (Halklar zaten o yanda bu yanda birlikte, bir arada ya da birbirine karışmış...) Bir gün, iyi niyet ve çıkarlarının gereği bir araya gelseler.
Federasyon, konfederasyon gibi uluslararası hukuk alanının lâbirentlerine girmeden... Din, mezhep, tarikat ayrışımlarının imânına dokunmadan... Dostluk, kardeşlik gibi duygu dünyasının gizemine dolanmadan... Birlik beraberlik benzeri hayal âleminin bulutlarına tünemeden, stratejik bir enerji ortaklığı kursalar.
Enerji kaynaklarını bir eşgüdümle çıkarıp işleyerek pazarlasalar. 
Bilgi, birikim ve teknikleri yetmezse, Anglo-Amerikan-Fransız teknolojisiyle pay karşılığı pekiştirseler. 
Enerjiyi üretimden işlemeye... Ulaştırmadan pazarlamaya... Gelişmiş bir ağla dünyanın hizmetine sunsalar. Petrolün varili... Gazın metrekübü... Elektriğin kilovatsaatı ucuzlar mı, pahalılanır mı ?
Diyelim pahalılandı.
Bu kadar çok ortağın paylaştığı artı değer, kaynaktan tüketime refahı artırır mı, azaltır mı ?
Tutalım ucuzladı.
Üretilenin enerjisi ucuzsa, maliyeti düşürür mü, yükseltir mi ?
Bu durum tüketici fiatlarını nasıl etkiler ?
En azından durdursa, yeryüzündeki aç, açık ve çıplakların sayısı azalır mı, çoğalır mı ?
Sadece bu beş komşu devleti yönetenlerin bir araya gelmesi... Hiçbiri diğerinin içişlerine hiçbir biçimde karışmadan... Hiçbir rejim ve ideoloji tartışma ya da uyuşmasına kalkışmadan... Sadece ve sadece bulundukları coğrafi konumun dayattığı fırsatı.. Büyük enerji rezervini çıkarlarına uygun kullansalar.
Ortadoğu, Kafkaslar, Asya, Avrupa... Ve hatta dünyadaki bütün sorunlar nasıl bir biçim alır ?
Hem dünya barışına.. Hem halklarının refahına.. Hem insanlığa, yapabilecekleri katkının anlamı, değeri, miktarı ne olur dersiniz ?
Böyle bir gücün karşısında, hangi güç, nasıl durabilir ?
Ve kapitalizmin yeşil dolarından, emperyalizmin uzay silâhına kadar hangi güç, bu işlevli ortaklığın yıkımında ayakta kalabilir ?
Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı zaten işliyor... Bakü-Ceyhan'ın temeli atılmak üzere... Mavi Akım Karadeniz'i... İran gazı Van Gölü'nü geçti... Türkmen kaynakları da bağlandı mı, bu varsayım yaşamın gerçeği olacak... En azından olabilir, diyorsanız bravo !..
Türkiye belki de bunun için NATO'da Anglo-Amerikan-Fransız üçgeninde... Rusya ve Azerbeycan'la bunun için stratejik ortak... Ve İran'la Irak'ı aynı kazanda kaynatmanın peşinde olamaz mı ?
Ve belki de Anglo-Amerikan haçlısı salt bu girişim ve gelişimi önlemek için, biz Irak'ı tek başımıza vurur... İçten patlamalı motorun icadından beri süregelen kavgayı kızıştırır... Enerji kaynaklarından sahiplerinin alacağı payın büyümesine izin vermeyiz diyorlar.
Duygusal açıdan haksız... Mantık gereği haklıdırlar.
Neylersiniz bu da insanlığın diyalektiğidir.
Yazık ki henüz çıkarlar, niyetlerin çok önünde.
Öyle olduğu için de, bu oluşumun kaynak ülke, devlet ve ne kadarı bilinmese de halklarına koparacağı... Hem de küreselliği de emperyalizmi de ayakta tutan enerji konsorsiyum ya da kartelinden koparacağı payın yıllık tutarı 200-250 milyar dolar falan tutuyor.
Bu konsorsiyum ortaklarının yıllık kârının yarısından fazla.
Ama kaynak ve ara ülkelerin gelişebilmek için gereksindikleri gelir ya da yıllık borcun tamamından da fazla. 
Sadece bu beş ülkenin.. Salt stratejik enerji ortaklığının bir yana getirisi, öteki yana mâliyetinin ihtişamı, hangi ağzın suyunu akıtmaz ?
Ve siz kaybedecek yanda olsanız, bütün edilginliğine... Her emrinize uyuyormuş görünen askerîsi kesin, siyasalına aday stratejik ortağınız Türkiye'nin... Uyarı, emir ve hatta tehditlerinize karşın... Stratejik enerji ortaklığını hayata geçirmek üzere olduğunu görseniz.
Ne yaparsınız ? 
Bütün bu sorulara verilecek doğru dürüst yanıtlar, tam barış ortamı kurulurken Ortadoğu... Projenin belirmesiyle Kafkaslar... İlk anlaşmalar sürecinde Asya.. Kesinleşmek üzereyken, engellenemeyeni geciktirmek amacıyla, küçümseyen istediği kadar küçümsesin kilit ülke Türkiye üzerinde oynanan oyunları açıklar mı ? 
Açıklarsa, olup bitenlerin içyüzü gözlerinizin önünde.
Oyunuzu bu birikim ve bilinçle rahat rahat kullanabilirsiniz.


 
sayfa başına dön