Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS


Bir Siyasi Düşünür Olarak
Mehmet Ali Aybar
Çıktı Aldınızmı ?


Mehmet Ali Aybar
Marksizim ve Sosyalizm Üzerine Düşünceler
AYLIN ÖZMAN
Çıktı Aldınızmı ?

 


Yayın Yönetmeni'nden                                


Eylülün ilk yarısı birbirinden ilginç yıldönümleriyle dolu. 

Kuvayi - Milliye 9  günde Anadolo'yu köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir düşmandan temizleyerek 9 Eylül 1922'de Akdeniz'e ulaştı. İzmir'in kurtuluşu aynı zamanda Lozan Barış Anlaşmasının habercisidir. İzmir'in kurtuluşu aynı zamanda Cumhuriyetin habercisidir. 

10 Eylül Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluş günü. 82. yıldönümü bugün kutlanıyor.

11 Eylül sosyalist başkan Allende'nin faşistlerce öldürüldüğü gün. ABD'nin tezgahladığı faşist darbe Şili'de General Pinochet tarafından 11 Eylül günü gerçekleştirildi.

30 bin Şilili'nin ölümünden sorumlu olan Pinochet yaptıklarının hesabını vermemek için yargıdan kaçmanın yollarını buldu ama Şili emekçileri faşist generalin yakasını  bırakmıyor. 

11 Eylül 2001'de New York'da DTÖ'nün simgesi ikiz kuleler ve Washington'da Pentagon saldırıya uğradı.  Bu kadar başarılı bir saldırının yalnızca bir gurup Arap militan tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği tüm dünyada bir yıl boyunca tartışıldı ve başka bazı parmakların işin içinde olduğuna dair deliller bulunmaya başladı.

12 Eylül Türkiye'de faşist darbenin yıldönümü. 1961 Anayasasının getirdiği demokratik ortam emekçilerin mücadelelerini her geçen gün  her geçen gün genişletmesini sağlamıştı. Anayasanın kabulünden beri "Bu anayasayla memleket yönetilmez" sloganını  durmadan tekrarlayan burjuva partileri ve liderleri demokrasiden nasipleri o
lmadığını açıklıyorlardı.  İplerin ellerinden kaydığını fark eden emperyalizm ve yerli ortakları faşist çeteler ve devlet içindeki odakları vasıtasıyla Türkiye'yi kan gölüne çevirdiler. Her gün Türkiye'nin her yerinde onlarca insan öldürülmeye başlandı. Böylece faşist darbe için ortam yaratıldı.

12 Eylül 1980 günü 5 general darbe yaptı. 

Binlerce insan yargılı yargısız öldürüldü.

Yüzbinlercesi işkenceden geçirildi.

Milyonlarca insan fişlendi.

Ve Türkiye'nin Dünya kapitalizmine tam anlamıyla entegrasyonu tamamlandı. 12 Eylül 1980 tarihlerinde başlayan Türkiye'nin kapitalizme entegrasyonu son 57. hükümet eliyle AB kriterlerine uyum yasaları yutturmacasıyla doruğa ulaştı.

Türkiye artık parlamentonun değil, "bağımsız kurumlar" eliyle yönetilen bir ülke oldu. 

 
sayfa başına dön