Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 


Yayın Yönetmeni'nden                                

Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasinin icadından beri yapılan seçimlerin bir anlamda en absürdü 3 kasımda yapılacak. Seçime katılacağı ilan edilen 19 partinin büyük çoğunluğu 57. hükümetin IMF direktifleriyle hazırladığı ekonomik programa sadık kalacaklarını söylüyorlar. Eski seçimlerde siyasi partiler mek parmak ta olsa farklı şeyler söylemeye çalışırlardı. Bu sefer o yok. Şimdiki mecliste temsil edilenler ile CHP, programı aynen uygulayacaklarını söylüyorlar. Hatta IMF çevrelerinden yayılan bir habere göre seçimden önce bu partilere programa uyacaklarına dair senet imzalattırılacakmış...

Bizim bildiğimize göre siyasi partiler farklı sınıfları, farklı tabakaların çıkarlarını korumak için kurulurlar ve o işlevi görürler. Türkiye'deki demokrasi doğuştan topal olduğu için emekçilerin parti kurmasına özenle engel olunmuştur. O yüzden de emekçiler 2 seçim hariç (1965 ve 1969) hep sermaye sınıflarının partilerine oy vermek zorunda kalmışlardır. Ama bu partiler söylemde bile olsa farklı ekonomik programlar uygulayacaklarını seçimlerde iddia ederlerdi. Bu kez o bile yok. 

Bir de seçime giren GP, BTP gibi garip partiler var. Şimdiden mangalarda kül bırakmadılar. IMF'yi kovacaklarmış, Türkiye'yi cennet yapacaklarmış!... Gayri ciddi şeyler...

Solda ise TKP hariç diğerleri "IMF politikalarına karşılarmış". Ne demekse. Bilindiği gibi IMF bir banka. Bankanın politikasını da DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) ve ABD Hazine Bakanlığı çiziyor. Yani IMF küreselleşmenin araçlarından biri. Kapitalizmin yeni saldırısının aracı.  Sen eğer kapitalizme karşı değilsen, IMF politikalarına karşı olabilemezsin. Kusura bakmasınlar ama, bu, ya cehaletten kaynaklanmaktadır ya da teslimiyetçilikten. 

Emekçilerin partisi sermaye sınıfına karşıdır ve iktidarı hedefler. Yani kapitalizmi yıkıp yerine sosyalizmi kurmak için çalışır. Ve emeğin iktidarını hedefler. Öyle, "yüzü emeğe dönük", "emek eksenli" gibi ne olduğu belli olmayan sloganlarla nereye gidileceği de belli değildir.

Yukarıda sol partiler içerisinde TKP'yi ayırdık. Çünkü TKP eşeği bırakıp semeri dövmüyor. Bağımsız Türkiye'de emeğin iktidarını hedefliyor. İMF'ye ve AB'ye kapitalizmin araçları olduğu için karşı çıkıyor. Yani doğruyu söylüyor.

 

 
sayfa başına dön