Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


Başsavcı ve DEHAP

Uğur CANKOÇAK

Bir hukuk  devletinde yasama, yürütme ve yargı erkleri bağımsızdırlar.  Yasama yasaları ve ilgili yönetmelikleri çıkartır, yürütme bu yasalar içinde devleti yönetir. Yargı ise yurttaşla yurttaş, yurttaşla devlet arasında çıkan anlaşmazlıkları çözer. Türkiye Cumhuriyeti de bir hukuk devletidir diye bilinir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu diye iki yasa siyasi faaliyetlerin çerçevesini çizer. Bir siyasi parti bu yasaların çizdiği çerçeve içerisinde faaliyet gösterebilir. Dışına çıkma halinde  kapatılmaya kadar varan çeşitli yaptırımlara uğrar. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimler yargının denetimindedir. Yürütme sadece seçimin güvenlik içinde yapılmasını sağlamakla görevlidir.

Halen yürürlükte olan seçim kanununa göre bir partinin seçime girebilmesi için belli sayıda ilde örgütlenmesini seçimden belli bir tarihten önce tamamlamış olması gerekir. Yüksek Seçim Kurulu o belli tarihe kadar belli sayıda örgütünü tamamlamış olan partilerin seçime girebileceğini ilan eder. Ve seçimin yapılması işini organize eder. 

Yüksek seçim Kurulu 3 Kasım'da yapılacak olan seçime katılabilecek partileri ilan etmiş ve oy pusulaları basılmış,  il seçim kurullarına yollanmaya başlanmışken, Başsavcı "aldığı bir ihbar" nedeniyle DEHAP'ın seçime katılmak için gerekli olan sayıda örgütünün bulunmadığını Yüksek Seçim Kurulu'na "bilgi" ve "gereğinin yapılması" için başvurmuştur.

Başsavcının DEHAP hakkındaki başvurusu aslında kellemyekündür. Yani yapılmamış sayılmalıdır. Yasa, hangi tarihe kadar kaç ilde örgütlenmiş olmak gerektiğini açıkça belirtmiştir. O tarihte, o sayıda örgütü olan parti seçime girme hakkını kazanmıştır. O tarihten sonra "şu" veya "bu" nedenle örgüt sayısında azalma olması ya da çoğalma olması o partinin seçime girme hakkını hiç bir şekilde etkilemez. Nitekim YSK Başkanı basına verdiği demeçte "bu konuyu hukuk ve siyaset bakımından inceleyeceğiz" demiştir. YSK yargıçtır. Bilindiği gibi yargıçlar hukukla karar verirler, siyasetle değil.Her halde  YSK Başkanı başında ne biçim bir bela olduğunu belirtmek için böyle bir açıklamada bulunmuştur.

Bu konuda başımdan geçen bir olayı özetle anlatmak isterim:

1979 seçimlerinde seçime girebilmek için 14 ilde tam örgüt bulunması koşulu vardı. Sosyalist Devrim Partisi olarak örgütlenmemizi tamamlamak için çalışırken  ilginç olaylarla karşılaşıyorduk. Herhangi bir ilçede örgüt kuruluşumuzu yapıp, ilçenin emniyet müdürlüğünden örgütün kurulduğuna dair belgeyi alıp Ankara'ya döndükten bir kaç gün sonra o ilçenin emniyetinden ilçe yönetim kurulunun hepsinin istifa ettiğine ve örgütümüzün kalmadığına dair yazı alıyorduk. Tekrar o ilçeye gittiğimizde, ilçe yönetim kurulunun polisin zoruyla istifa ettirildiğini öğreniyorduk. Bir kaç yerde durumu tutanakla saptadık. Ve yeniden, yeniden, yeniden örgütlerimizi kurduk. Hem idareden hem de ilçe seçim kurullarından alındı belgeleri ile bir dosya düzenleyerek Yüksek Seçim Kuruluna verdik. Ancak, İçişleri Bakanlığı Sosyalist Devrim Partisinin 14 ilde örgütünün bulunmadığın Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmiş. Bize konu bildirilince zamanın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Bakana durumu anlattık. Tutanakları gösterdik, polislerin marifetlerini anlattık. Büyük bir şans eseri zamanın İçişleri Bakanı yasaların nasıl uygulanacağını bilen, demokrat bir kişiydi ve bizim önümüzde Emniyet Genel Müdürünü çağırıp, getirdiğimiz dosyayı ona vererek, Sosyalist Devrim Partisinin örgütlerinin bulunduğuna dair bir yazıyı Yüksek Seçim Kuruluna hitaben yazmasını, kendisinin bu yazıyı imzalayacağını söyledi. Sosyalist Devrim Partisi ancak bu şekilde seçime girebildi.

DEHAP konusunda Başsavcıya yapılan ihbarın kim tarafından yapıldığını  çok iyi biliyorum. Başsavcının bu ihbarı mal bulmuş mağribi gibi Yüksek Seçim Kuruluna bildirme nedenini de biliyorum. 

DEHAP'ı 3 Kasım seçimlerine sokmamak Türkiye Cumhuriyetine  iyilik yapmak değildir. kötülük yapmaktır. Başsavcının böyle bir konuyla tarihe adının yazılmasını doğru bulmam.

 

sayfa başına dön