Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 Savaş Halklara Yarar Getirmez

Hatice TUNCER

 
Yunanistan Filistinli İşçiler Birliği Başkanı Mihiar Ektami (sağda) ve İsrail Alternatif Bilgi Merkezi'nden Sergio Yahni, halkları arasında barışın sağlanabileceğine inanıyorla
r. Yunanistan Filistinli İşçiler Birliği Başkanı Mihiar Ektami ve İsrail Alternatif Bilgi Merkezi'nden Sergio Yahni, Savaş Karşıtları Platformu'nun ''Barış'' etkinliklerine katılmak için İstanbul'daydılar. Filistinli Ektami ve İsrailli Yahni, İsrail'in Filistin'i işgaline son vermesini istiyorlar. 

ABD'nin Irak operasyonunun bölgedeki bütün halkları etkileyeceğini savunan Yahni ve Ektami, ''İşgal makinesini durdurabilecek kum taneleri olmaya çalışıyoruz'' diyorlar. 

İsrail işgali nedeniyle özellikle 1990'lı yılların başından itibaren Avrupa'da sayıları giderek artan Filistinli göçmen işçiler, sivil toplum kuruluşlarında İsrail işgaline karşı kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Küreselleşme karşıtı etkinliklere de katıldıklarını anlatan Yunanistan Filistinli İşçiler Birliği Başkanı Ektami, ''Kendimizi dünyanın bir parçası olarak görüyoruz. Bizim sorunumuzun çözülmesi bu dünyanın elinde. Biz de Filistinli işçiler olarak dünyada çıkarcılığa, küreselleşmeye karşı mücadele eden işçi sınıfının bir parçasıyız'' dedi. 

İsrail işgali nedeniyle işsiz kalan Filistinlilerin göç etmek zorunda kaldığını anlatan Ektami ''Çalışanların da işyerine ulaşabilmesi için birçok engeli aşması gerekiyor. Birçok Filistinli işçi barikatlarda işyerine giderken şehit düştü. İşyerine giderken yollarda, barikatlarda uğradıkları zülum de ayrı'' diye konuştu. 

''Savaşı biz değil emperyalizm ortaya çıkardı. Biz emperyalist savaşa karşı mücadele ediyoruz'' diyen Ektami, Şaron 'un, ABD'nin Irak'a yapacağı operasyondan yararlanarak daha geniş çaplı bir harekâta girişeceğini ileri sürdü. 
'Bütün bölgeyi etkiler' 
Ektami, ''Bu operasyonlar için İsrail silah deposu haline gelmiştir. Bu şekilde Şaron'un ellerini bağlayacak hiçbir şey kalmayacak. Onun için Filistinliler için çok zor bir dönem olacaktır. Bu savaş bütün bölgeyi etkileyecektir. Savaş, yöneticileri değil, halkları vuracaktır. 
Bu savaş halkların iyiliği için değil, petrol kaynakları için yapılmış emperyalist bir savaştır. Buradaki olaydan en çok etkilenecek halklardan biri de Türk halkıdır. Türkiye işçi sınıfı, işgalin sonlandırılmasına karşı mücadelemizde bize yardımcı olabilir. Bu savaşın mağdurları sadece biz değiliz.. Türkiye işçi sınıfı da aynı şekilde etkilenecektir'' diye konuştu. 


 
sayfa başına dön