Emekçılerın 
Kurtuluşu
Kendı
Eserlerı
Olacaktır.

                 K.MARKS

 

2003 'de Faizin Saltanatı Sürecek

2003’te de faizin saltanatı sürecek


Geçici bütçe ile uygulanmaya başlayacak olan 2003 bütçesindeki iyimser beklentilere karşın faizin saltanatı yine sürecek.

www.eko haber.net’in bulgularına göre, bütçeden faiz ödemelerine ayrılan ödenek, bütçe hedefleri gerçekleşse bile, yatırımlar için ayrılan bütçenin 8 katı, memurlar için ayrılan ödeneğin 2 katı , eğitme ve sağlığa ayrılanın da 5 katı olacak.

143.2 katrilyon TL olması beklenen bütçe giderlerinde faiz ödemeleri yüzde 46.3 pay alacak. Bu, faiz için 2002’de yapılan ödemelerin yüzde 55.5 artması anlamına geliyor. Faiz ödemeleri , bütçede öngörülen oranda kalır ve ekonomi de yüzde 5 büyürse, faizin milli gelirdeki payı da yüzde 23’ten yüzde 18’e inecek. Ancak, Irak müdahalesi faktörünü dikkate almayan bu bütçenin yüzde 5 büyüme hedefi ve faiz ödemeleri ile ilgili faiz beklentisi de iyimser bulunuyor.

Yine de hedeflenen faiz ödemesi gerçekleşse bile, faiz, her tür harcama karşısında ezici üstünlüğe sahip.

FAİZE 100, MEMURA 44
2003 bütçsinde faize ayılan 66.4 katrilyon TL’ye karşılık emur maaşları için 29.5 katrilyon TL ayrıldı. Bu bütçede faize ayrılan her 100 TL’ye karşılık maaşlara 44 lra ayrılması demek.

FAİZE 100, YATIRIMA 12,5
Faiz ödemesinin eziciliği yatırımlara yine kaynak bırakmayacak. Faize 66.4 katrilyon TL ödenek ayrılmasına karşılık yatırımın payı 8.3 katrilyon TL olacak. Bu da yatırım harcamalarının faiz ödemelerinin yüzde 12.5’u düzeyinde kalması demek.

FAİZE 100, EĞİTİME 16, SAĞLIĞA 5
Faizin hükümranlığı eğitim ve sağlık harcamaları karşısında da sürecek. Milli Eğitim bütçesini 10.5, Sağlık bakanlığı bütçesini de 3.4 katrilyon TL olarak öngören 2003 bütçesi, bu durumda fize ayırdığı her 100 liraya karşılık eğitim için 16, sağlık için de 5 lira ödenek kullandıracak.

2003 bütçesinde öngörülen 81.5 katrilyon TL'lik vergi hedefi gerçekleşse bile, bu 66.4 katrilyon TL'de kalması umulan faiz giderlerinin yüzde 81'ine tekabül edecek. 2002'de ise faiz giderleri vergi gelirlerinin 5 puan üstüne çıktı.

Ekohaber.Net' ten alınmıştır

 
sayfa başına dön