Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


Buyurun vergi affına ...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli tarafından hazırlanan ve 11 milyar dolarlık kaynak yaratması hedeflenen Vergi Barışı Projesi, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a sunuldu. Proje, vergi ihtilaflarıyla ilgili 130 bin dosyanın vergi ve faiz indirimi yoluyla tasfiyesini öngörüyor. Ayrıca yeni yatırım yapana 3 yıl vergi indirimi getiriliyor.

Vergi Barışı Projesi ne getiriyor?

- Vergi oranları ve SSK primleri düşürülecek. Genel KDV yüzde 15, Kurumlar Vergisi yüzde 20 olacak.

- Yeni yatırım yapanlar ile yeni işe başlayanlardan 3 yıl süreyle vergi alınmayacak.

- Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde KDV oranı 2 puan düşürülecek.

- Yatırım indirimi üzerinden alınan yüzde 19.8'lik stopaj kaldırılacak.

- Gayrimenkul satarak sermayesine ekleyen şirketten stopaj alınmayacak.

- Makine ve teçhizat hariç tüm teşvikli yatırım harcamalarında KDV istisnası olacak.

- OSB'lerdeki yatırım harcamalarına doğrudan KDV istisnası getirilecek, yatırım işlemleri kolaylaştırılacak.

- İhracat işlemlerinden elde edilen kazançlara geçici bir süre için gelir ve kurumlar vergisi istisnası tanınacak.

- Çok işçi çalıştırandan daha az gelir ve kurumlar vergisi alınacak.

Hükümet, güvenoyu aldıktan hemen sonra gerçekleştireceği projeler arasına `Vergi Barışı Projesi'ni de aldı. Bu çerçevede, vergi ihtilaflarıyla ilgili 130 bin dosyanın vergi ve faiz indirimi yoluyla tasfiyesi öngörülüyor. Ancak ödeme ve kaçakçılık suçunun düşmesi şartı getiriliyor. Ayrıca, vergi oranları ve SSK primleri de düşürülecek. Vergi barışı projesiyle 11 milyar dolar gelir hedefleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli tarafından hazırlanan proje Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a sunuldu. Unakıtan, proje üzerindeki çalışmalarına başladı. Vergi borçları ve faizlerin ödenmemesi nedeniyle devletin 8 katrilyon lira civarında vergi ve faiz alacağı var. Bununla birlikte vergi mahkemelerinde katrilyonlarca lira tutarında 130 bin adet ihtilaflı vergi dosyası bulunuyor.

AK Parti, sözkonusu projeyle matrah artırımından 5 milyar dolar, vergi ihtilaflarından 1 milyar dolar, stok affından 500 milyon dolar, döviz affından 1 milyar dolar, tahsilat kolaylığından ise 3.5 milyar dolar olmak üzere toplam 11 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

KDV düşürülecek

Uygulamaya konulacak proje çerçevesinde vergi oranları ve SSK primleri düşürülecek. Genel KDV oranı yüzde 15, kurumlar vergisi yüzde 20 olacak. Muaflık ve istisnaların çoğu kaldırılacak ve yeni işe başlayanlardan, yeni yatırım yapanlardan 3 yıl süreyle vergi alınmayacak. Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde KDV oranı 2 puan düşürülecek.

Yatırımda stopaj da kalkıyor

Yatırımlar teşvik edilecek ve yatırım indirimi üzerinden alınan yüzde 19.8 oranındaki stopaj kaldırılacak. Şirketlerin gayrimenkullerini satarak sermayelerine ilaveleri halinde yapılan stopaj kaldırılacak. Makine ve teçhizat hariç tüm teşvikli yatırım harcamalarında KDV istisnası olacak. Organize sanayi bölgelerinin yapmış oldukları yatırım harcamalarına doğrudan KDV istisnası getirilecek.

Organize sanayi bölgesi kurulması işlemleri kolaylaştırılacak. İhracat işlemlerinden elde edilen kazançlara geçici bir süre için gelir ve kurumlar vergisi istisnası tanınacak. Çalıştırılan işçi sayısına bağlı olarak gelir ve kurumlar vergisi oranlarında indirime gidilecek, bu yolla daha fazla istihdam teşvik edilecek. Ticari sözleşmeler üzerinden alınan damga vergisi kaldırılacak.

Vergi barışı nasıl sağlanacak?

Projeye göre, vergi ihtilaflarıyla ilgili 130 bin dosyanın vergi ve faiz indirimi yoluyla tasfiyesi öngörülüyor. Vergi ihtilaflarında hem dosya sayısı hem de vergi tutarı itibarıyla Maliye'nin kazanma oranı yüzde 10. Maliye'nin hem mahkemelerdeki hem de inceleme ve takdir aşamasındaki vergilerin fer'ilerinin tamamını, aslının da yüzde 25'ini kaldırması hedefleniyor. Ancak ödeme ve kaçakçılık suçunun düşmesi şartı getirilecek.

Ödemeler, 1 yıl içinde aylık taksitlerle yapılacak. Ayrıca, matrah artırımını sağlamak için özel pişmanlık yoluna da başvurulacak. Bir anlamda vergi affını içeren projeyle, 9 katrilyon liralık alacağın faiz indirimi de yapılarak 24 aylık vergi kolaylığı sağlanacak. İşletmedeki faturasız mallar, kayıtlara yansımamış makine, teçhizat ve demirbaşlar için değerinin yüzde 10'u ödenerek stok affı getirilecek.

Mükelleflerin belli bir sürede bu varlıkları bir envanter listesi ile bildirebilmesine de imkan sağlanacak. Kayıtlarda yer alıp mevcut olmayan mallara ve demirbaşlara yüzde 5 ödeme koşuluyla kolaylık sağlanması maliyetlere yüzde 5 eklemek koşuluyla fatura edilecek. Yurtdışında dövizi olanlara yüzde 2 vergi ödeyerek döviz getirme imkanı verilecek. Böylece yurtdışında tahmin edilen 120 milyar dolar dövizin Türkiye'ye getirilmesi amaçlanıyor.


Vergi alacağı toplamı 10.2 katrilyona ulaştı

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve diğer yetkililerin açıklamaları yeni bir vergi affını gündeme getirirken, devletin gecikme zammıyla birlikte 10.2 katrilyon lira vergi alacağı bulunduğu öğrenildi.

Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, özel sektörün faiz hariç devlete 3 katrilyon 439 trilyon lira vergi borcu bulunuyor. KİT'lerin ve diğer kamu kuruluşlarının devlete ödemediği vergi tutarı ise 1 katrilyon 94 trilyon lirayı aşıyor. Devletin belediyelerden vergi alacağı ise 285 trilyon lira olarak belirleniyor. Böylece kamu ve özel sektör ile belediyelerin devlete taktığı vergi aslı borcu 4 katrilyon 718 trilyon liraya ulaşıyor. Söz konusu tutar gecikme zammı ve faiziyle birlikte 10.2 katrilyon lira olarak hesaplanıyor.

142 bin borçlu var

Vergi borçlularının büyük bölümünü gerçek kişiler ile özel sektör kuruluşları oluşturuyor. Toplam 142 bin vergi borçlusunun 140 binini bu kesim meydana getiriyor. Bin 496 belediye ile 399 KİT de devlete vergi borcunu ödemeyenler arasında yeralıyor.

Aflar ne getirdi?

Bu arada ekonomi çevreleri de vergi affının getirisi ve götürüsünü tartışıyor.

Ekonomik krizin olduğu dönemler ile ekonominin toparlanma süreçlerinde vergi affından istenen neticenin sağlanamayacağını belirten uzmanlar, "Vergi affının başarısı için ekonominin canlı ve kuruluşların mali yapılarının iyi olması gerekir. Geçmişte de vergi borçlularına yönelik kolaylıklar getirildi. Ancak, ödeme gücü yeterli olmadığı için beklenen başarı da gelmedi" değerlendirmesinde bulunuyor.

Maliye Bakanlığı verileri de bu değerlendirmeleri bir ölçüde doğruluyor. 1992 yılında çıkarılan 3787 sayılı Vergi Affı Kanunu ile vergi alacaklarının yüzde 46'sının tahsil edildiği belirtiliyor

 
sayfa başına dön