Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 
 

CHP: Slogan Solu

Dr. Ergun GÖKNEL

 Ortanın Solu, Sosyal Demokrasi, Anadolu Solu çizgisi son zamanlarda "Slogan Solu" ile noktalandı. CHP'nin son yıllardaki söylemlerine, CHP sözcülerinin yaptıkları beyanlara bakınız. Üretilen yeni bir siyasal düşünceye rastlamakta ciddi bir güçlük çekersiniz. Söylenenler, yazılanlar ancak tepkilerdir.

 Gazete manşetlerindeki bir haber, veya herhangi bir siyasal partin genel başkanının veya diğer bir sözcüsünün söylediklerine gösterilen tepki, CHP'nin düşüncelerini açıklamasının kaynağı olmuştur. Kendileri tarafından üretilen yeni bir siyasal düşünceyi görmek hemen hemen imkansızdır. Bu davranış şeklinin CHP siyasetinde yeni bir kavram olarak yerleştiği görülebilir: Slogan Solu veya Manşet Solu.

 Diğer partilerin söylemlerine gösterilen tepki ile siyaset yapılacağına inanmak büyük bir yanlıştır. Başarı olanağı yoktur. Olmadığı da son üç milletvekili genel seçiminde açıkça görülmektedir. Hele son seçimde CHP genel başkanı eleştirileri önceden göğüsleyerek, seçimin CHP için ne kadar büyük bir zafer ile sonuçlandığını, söylediklerini istatistiksel sayılarla da destekleyerek, ispat etme gayretine düşmüştür. Bu gayret ancak kendi dar çevresince kabul edilmiştir. Gerçekte 2002 seçiminin en büyük mağlubu CHP'dir.

 Basında çıkan veya televizyon kanallarında yapılan konuşmalara gösterilen tepkinin partinin siyasi düşüncesinin temelini oluşturduğu durumda başarıya ulaşabilmek olanaksızdır. Bu tepki sert olabilir veya son günlerde gördüğümüz gibi ılımlı da olabilir. İktidar partisinin dümen suyunda gitme şekli de bir tür tepkidir.

 

Hükümetin güven oylamasına sunduğu programa CHP genel başkanı tarafından meclis kürsüsünden yapılan eleştirilere bir göz atalım. Muhalefet eleştirisinin büyük bölümü iki konuya dayandırılmıştır.

* Dokunulmazlık. Seçim öncesinde AKP ve CHP genel başkanlarının konuşmalarında önemli bir yer tutan bu konu hükümet programında yer almamıştır. CHP genel başkanı programı eleştirirken konuyu haklı olarak öne çıkarmıştır. Nereye kadar? CHP'nin dokunulmazlığın kaldırılmasını içermeyen hiçbir anayasa değişikliğini kabul etmeyeceğini neden altını çizerek belirtmemiştir?

* Anayasa değişikliği. 1982 Anayasa'sının tümüyle değişmesi gerektiği uzun süredir söylenmekte ve yazılmaktadır. Demokrat düşünceye sahip  tüm yurttaşların bu yasakçı anayasanın değiştirilmesini ve hatta yeni bir anayasa yapılmasını desteklemesi en olağan siyasi harekettir.

     

      CHP genel başkanı hükümet programını eleştirisinde ne demektedir?  "Daha işin       başında, yola çıkarken Anayasayı değiştirmek değil, Anayasayı iptal edip yenisini       yapmak gibi bir iddiayı kamuoyunun bilgisi ve hazırlığı dışında, kamuoyuyla       paylaşmadan ani bir talep olarak  hükümet programında ortaya koymak kabul       etmeliyiz ki, hiç uygun olmamıştır."  Bu sözleri söyleyen bir siyasetçi herhalde       Türkiye'de değil başka bir ülkede politika yapmaktadır. 1982 anayasasının       yenilenmesi gerektiği, üniversitelerde, barolarda, basın ve televizyon kanallarında ve    diğer sayısız sivil toplum örgütünde yıllardır söylenmektedir. Anayasanın pek çok       maddesinin yalnızca değişmesi değil, tümüyle yenilenmesi gerektiğini söylemeye       cesaret eden tek siyasi parti hükümet programıyla AKP olmuştur.

 

           Gönül isterdi ki bu cesareti CHP göstersin ve temsil ettiğini iddia ettiği çağdaş ve 

           demokrat güçler adına,  1982 anayasasının yenilenmesini daha çok önceden önersin.

          

           Bakınız hükümet programında Anayasa'nın yenilenmesi hangi sözlerle öneriliyor:

           "Artık ülkemize dar gelen yürürlükteki Anayasa yerine katılımcı ve özgürlükçü yeni bir   

           Anayasa hazırlayacağız. Yeni Anayasamız güçlü bir toplumsal meşruiyete sahip, başta

           AB olmak üzere uluslar arası normlara uygun, bireyin hak ve özgürlüklerini üstün

           tutan, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi esas alan demokratik hukuk devleti anlayışını

           taşıyacaktır.  Şekil açısından ise kısa, açık ve anlaşılır olmasına özen gösterilecektir."

 

           CHP genel başkanının eleştirilerinde yeni anayasanın programda sayılan özellikleri         konusunda herhangi bir kelime yoktur. Eleştirilen sadece ve sadece yeni anayasa       yapılacağının kamuoyuna sunuluş biçimidir.

 Bu siyasal davranış CHP'ye yakışmakta mı?

 Tüm CHP'liler, CHP sempatizanları, CHP'ye oy verenler düşününüz ve bu anlayışın değişmesi için gayret gösteriniz.

 Tüm demokratlar, sosyal demokratlar, sosyalistler CHP'yi uyandırınız!..

 Uyandırınız ki bu ülkede demokrasinin yerleşmesi için gerekli adımları diğer siyasisi partilerden daha önce atmayı öğrensin, bilsin. Öncülük yapsın.

 

 

.  

 

 
sayfa başına dön